Bachelorprojekt

Anna og Sisse

Stemmer i morgensang

Anna Simonsen og Sisse Dupont Priess er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt, om potentialerne og udfordringerne ved morgensang i grundskolen med et særligt fokus på de fællesskabende elementer, den enkelte elevs deltagelsesmuligheder samt lyst til at synge

Lektor fra VIA Aarhus, Birgit Nielsen, har indstillet Anna Simonsen og Sisse Dupont Priess til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"Projektet har et særdeles relevant og aktuelt tema for både sang og musik i skolen og ikke mindst i forhold til fællessang som samfundsmæssigt kulturfænomen. De studerendes undersøgelse er interessant og velgennemført. Projektets teoretiske ramme er velvalgt og spændende og integrationen af teori og praksis står stærkt.

De studerendes formidlingskompetence og refleksionsniveau er både skriftligt og mundtligt på højt niveau."

Hent projektet her:

Stemmerne i morgensang

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.