Vold og trusler

Den nye aftale vil betyde, at kommunen efter anmodning fra den voldsramte forælder kan træffe afgørelse om suspension af den anden forælders rettigheder i henhold til folkeskoleloven. Hvis det vel at mærke er påkrævet af hensyn til barnets sikkerhed eller velfærd.
Den nye aftale vil betyde, at kommunen efter anmodning fra den voldsramte forælder kan træffe afgørelse om suspension af den anden forælders rettigheder i henhold til folkeskoleloven. Hvis det vel at mærke er påkrævet af hensyn til barnets sikkerhed eller velfærd.

Politisk aftale skal gøre det lettere at sikre børn på krisecenter skolegang

Publiceret Senest opdateret

Krisecentre er til for at beskytte mennesker fra vold og trusler i hjemmet. Når en mor eller far flygter fra en voldelig partner og tager børnene med på krisecenter, er det derfor altafgørende, at partneren ikke får nogen oplysninger om, hvor familien befinder sig. Og samtidig er det vigtigt for børnene, at de hurtigt får en stabil hverdag det nye sted. Derfor har folkeskoleforligskredsen netop aftalt, at en kommune kan undlade at orientere begge forældre om et skoleskift, hvis et barn er med en forælder på krisecenter, og det vurderes, at barnet af hensyn til sin egen eller forælderens sikkerhed bør skifte skole.

Desværre spænder de nuværende regler ben for deres sikkerhed, da den voldelige forældre vil kunne opsøge barnet i skoletiden. På den måde kan det være umuligt at komme ud af det voldelige forhold og samtidig fastholde sit barn i skolen. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i folkeskoleforligskredsen har fundet en løsning, hvor vi sætter børnenes adgang til en tryg skolegang højest", siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Han fremsætter om kort tid et lovforslag, som betyder, at kommunalbestyrelsen efter anmodning fra den voldsramte forælder kan træffe afgørelse om suspension af den anden forælders rettigheder i henhold til folkeskoleloven i op til seks måneder. Det kan udelukkende ske, når det er påkrævet af hensyn til barnets sikkerhed eller velfærd. 

uvm.dk: "Ny aftale skal sikre lettere adgang til undervisning for børn på krisecentre"

Powered by Labrador CMS