KONFERENCE: Æstetiske læreprocesser og inklusion i skolen med C:NTACT og ph.d. Gro Emmertsen Lund.

KONFERENCE: Æstetiske læreprocesser og inklusion i skolen med C:NTACT og ph.d. Gro Emmertsen Lund.

C:NTACT inviterer lærere og andre interessenter til konference om kreativ lærings betydning for skoleelevers læring og fællesskaber. C:NTACT skaber gennem den personlige fortælling, scenekunst, samt radio og film rum for dialog og læring mellem forskellige samfundsgrupper med fokus på samfundsaktuelle og menneskelige problemstillinger. I C:NTACTs arbejde med kreative læreprocesser bidrager alle elever til den kreative samskabelse ud fra eget ståsted. Alle elever sikres derved en plads i fællesskabet, og eleverne får mulighed for at opdage nye ressourcer i sig selv og hinanden. Dette styrker eleverne fagligt og socialt. På konferencen præsenteres du for C:NTACTs metode gennem oplæg og forskellige artefakter skabt under det 2-årige projekt med eleverne. Gro Emmertsen Lund, ph.d. har forsket i usynlige sociale eksklusions- og integrationsprocesser i skolen og vil bidrage med sine forskningsresultater, der vil gøre os klogere på hvordan skolen udvikler en inkluderende og udviklende praksis. Hvad er det i C:NTACT´s arbejdsform, der understøtter de gode processer og resultater? Og hvordan kan dette være en inspiration for folkeskolen anno 2019? Det vil Gro Emmertsen Lund give sit bud på i oplægget: Inklusion i kreative læreprocesser. Formålet med konferencen er, at dele C:NTACTs projekterfaringer, skabe rum for netværksdannelse, samt bidrage til erfarings- og vidensdeling mellem koler. Med udgangspunkt i forsknings - og praksisviden udforsker vi sammen, hvordan dagens input kan være til inspiration for det videre arbejde med inklusion i skolen. Læs mere og find billetter: https://billetto.dk/e/konference-om-aestetiske-laereprocesser-og-inklusion-i-skolen-billetter-326528

Start dato: 20. februar 2019
Hjemmeside: http://www.contact.dk/forestilling/konference/
Pris: Gratis

Oprettet: 12. januar 2019