'Vi ser muligheder for at udvikle og styrke folkeskolen i Fredericia Kommune via det fokus, den nye aftale giver mulighed for, nemlig to-lærerordningen', siger den lokale lærerformand.
"Vi ser muligheder for at udvikle og styrke folkeskolen i Fredericia Kommune via det fokus, den nye aftale giver mulighed for, nemlig to-lærerordningen", siger den lokale lærerformand.

Fredericialærere får mere tid til forberedelse og tolærer-timer

Efter lange forhandlinger har Fredericia Lærerkreds indgået en ny arbejdstidstidsaftale med kommunen. Der skal undervises lidt mere for at få flere to-lærertimer, og så er der fundet lidt mere forberedelsestid.

Publiceret

Lærerne på skolerne i Fredericia Kommune har efter halvandet år lange forhandlinger fået en ny arbejdstidsaftale.

Fremover får lærerne 10 timer mere om året til forberedelse og 17 ekstra undervisningstimer, der skal bruges til to-lærertimer.

Tiden til de ekstra undervisningstimer er blandt andet fundet i en pulje af timer, der er sat af til møder.

"Vi ser muligheder for at udvikle og styrke folkeskolen i Fredericia Kommune via det fokus, den nye aftale giver mulighed for, nemlig to-lærerordningen. Lærerne og Fredericia Lærerkreds ser frem til, at politikerne og forvaltningen fremover på lignende vis vil prioritere to-lærerordningen til gavn for eleverne i folkeskolen i Fredericia", siger formand for Fredericia Lærerkreds Per Breckling i pressemeddelesen fra kommunen om den nye arbejdstidsaftale, der mandag aften blev godtaget med stort flertal på en ekstraordinær generalforsamling hos lærerkredsen.

Chef for Dagtilbud, Skoler og Fritid i Fredericia Kommune Magnus Kudahl te Pas peger på, at de flere timer med to lærere giver skolerne mere tid til blandt andet at arbejde med elevernes trivsel.

”Lærerne har med den nye aftale fået mere tid til at fokusere på både sociale og faglige udfordringer, der knytter sig til en elev, en klasse eller en årgang. Så det er ikke bare ekstra matematiktimer, der skal på ind i skoleskemaet. Det handler om at højne den faglige og sociale trivsel hos eleverne,” siger han.

Fredericia Kommune har aldrig fungeret efter lov 409, fordi man allerede i 2014 indgik en aftale om arbejdstid, et såkaldt forståelsespapir, som lærerkredsen og kommunen sammen blev enige om.

Efter overenskomsten i 2018 indgik lærerkreds og kommune en mere formel arbejdstidsaftale.

Powered by Labrador CMS