Torben Voss (tv) og Peter Fogde Mikkelsen med den første lokale arbejdstidsaftale i Holstebro siden lovindgrebet i lockouten i 2013.
Torben Voss (tv) og Peter Fogde Mikkelsen med den første lokale arbejdstidsaftale i Holstebro siden lovindgrebet i lockouten i 2013.

Første år med aftalte rammer: Ro om arbejdstiden i Holstebro

Vestjysk Lærerforening dækker tre kommuner, der har hver sine lokalt aftalte rammer om lærernes arbejdstid. To aftaler er justeret – i Holstebro har de i år gjort den lokale samarbejdsaftale ’permanent´.

Publiceret Senest opdateret

Arbejdstidsaftalen A20 har gjort en forskel for vestjyske lærere.

Det er formand for Vestjysk Lærerforening Torben Voss slet ikke i tvivl om. Men det halter nogle steder lidt med udmøntningen af aftalen, siger han.

”Det har gjort en forskel, men vi er langt fra i mål. Medlemmerne virker tilfredse. Men gennemskueligheden for den enkelte lærer på opgaveoversigten kan stadig være svær. Det er ikke aftalerne, der er noget galt med, det er mere udmøntningen, der er problemet”, siger han.

Vestjysk Lærerforening har indgået en lokal arbejdstidsaftale med både Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner. Fælles for dem er, at de bygger oven på ordene i lærernes centrale arbejdstidsaftale A20, men de er ikke helst så ens, som Torben Voss godt kunne tænke sig.

”I Holstebro har vi gjort aftalen permanent. I de to andre kommuner har vi fornyet aftalerne. Vi lytter til ønskerne fra skoleledere og tillidsrepræsentanter i de dialogmøder, vi har. Vi tager de dialogmøder meget alvorligt”.

Første år med aftalte rammer

Struer havde allerede før A20 en lokal arbejdstidsaftale, men Vestjysk Lærerforening indgik for første gang siden 2013 lokale aftaler om læreres arbejdstid med Lemvig og Holstebro Kommuner.

Aftalen i Holstrebro sikrede blandt andet lærernes tid til forberedelse og klasselæreropgaven. Aftalen var kun et-årig og stod til at udløbe 1. august 2022. Men nu er den gjort permanent.

”Det betyder, at vi ikke skal ud og lave om hele tiden, og at vi er godt tilfredse med det, vi har i Holstebro. Nu skal vi bare have det til at virke. Men vi er i Holstebro enige om, at lokalaftalen ikke er mere permanent, end hvis der opstår uhensigtsmæssigheder i aftalen og på baggrund af dialogmøderne, ser vi på ændringer sammen med forvaltningen”, siger Torben Voss og forklarer, hvorfor det nogle steder er svært at aftalen til at virke.

”Der er nogle skoleledere, som er vokset op med situationen efter 2013, som har svært ved at komme vænne sig til, at de skal forklare, hvorfor de gør, som de gør. Det er ganske få ting, vi er gået ind i. Den lokale aftale bygger bare oven på A20. Men der er afsat tid til individuel forberedelse og der er en skelnen mellem individuel og fælles forberedelse. Der er nogle, der gerne vil fylde noget ind i individuelle forberedelse. Det skal man ikke”.

Men samarbejdet mellem kommune og lærerkreds er godt, mener både kredsformanden og skole- og rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen.

”Alle er enige om, at samarbejdet mellem lærerne, ledelsen, forvaltningen og Vestjysk Lærerforening har stor betydning. Derfor glæder det mig, at vi har fået et permanent og stærkt samarbejdsgrundlag, der understøtter den lokale inddragelse”, lyder det fra Peter Fogde Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Tillidsrepræsentanterne bliver klædt på til ny opgave

Vestjysk Lærerforening har en uddannelsesplan til tillidsrepræsentanterne, så alle bliver bedre til at få aftalens ord ført ud i livet.

”Vi må hjælpe dem med, hvordan de kan være med til at sikre at der kommer mere gennemskuelighed. Så snakker vi meget med forvaltningerne, når vi ser nogle problemer. Vi prøver at påvirke forholdet mellem tillidsrepræsentanter og skolelederne, så lærerne kan få gode opgaveoversigter”.

”Vi tager de overordnede ting, som eksempelvis, at lærere bliver sendt på kurser, uden at det står i opgaveoversigten”, fortæller han og tilføjer: ”Det er lidt forskelligt ude på skolerne. Der er nogle, der lægger mere vægt på samarbejde end andre. Der prøver vi at hjælpe tillidsrepræsentanterne til, hvordan vi får gjort samarbejdet med skolelederne mere overskueligt”.

Powered by Labrador CMS