Arbejdstid

Den manglende aftale er jo ikke uden betydning for, om professionelle lærere vil søge vores skoler som arbejdsplads, lyder det fra en ærgerlig Zacharias Jensen, formand for Hillerød Lærerkreds.

Hillerød-lærere står uden lokal arbejdstidsaftale efter sommer

Lærerkredsen har opsagt sin lokale arbejdstidsaftale med kommunen, fordi den lokale lærerformand ikke oplevede lydhørhed over for lærernes ønsker til forbedringer. I efteråret var skolechefen ellers med på skoleturne for at indsamle ønsker fra lærerne. 

Publiceret Senest opdateret

Allerede i 2014, hvor lærernes arbejdstid var blevet underlagt en lov, indgik lærerne i Hillerød en fælles forståelse med kommunen om arbejdstiden lokalt. Der har i det hele taget været et godt samarbejde i den nordsjællandske kommune og siden 2019 en egentlig lokal arbejdstidsaftale.

Men det er slut nu. 

Den 8. februar opsagde lærerkredsformand Zacharias Jensen aftalen med kommunen, og det betyder, at lærerne i Hillerød per 1. august er helt uden lokale rammer om arbejdstiden. Det er altså kun er de landsdækkende formuleringer, der gælder.

Zacharias Jensen ærgrer sig over at være havnet i den situation. For han og skolechef Hanne Frederiksen har i lang tid talt om, at aftalen skulle justeres. I marts 2023 brugte lærerkredsen en del af sin generalforsamling på gruppedrøftelser om, hvor aftalen trængte til forbedringer. 

Her havde lærerne især et ønske om bedre tid til klasselæreropgaven og til modtagelsen af nyuddannede lærere og et ønske om mere fleksibilitet i, hvornår man som lærer skal være til stede på skolen. 

Var på turne med skolechefen om ønsker til aftalen

Opsamlingen på drøftelsen blev sendt til skolechefen, og i efteråret var hun og Zacharias Jensen på fælles turne på kommunens skoler for netop at tale med ledere og tillidsrepræsentanter om ønsker til arbejdstidsaftalen, når den alligevel skulle kigges på senere på efteråret.

”Dér var det igen klasselærerrollen, der blev fremhævet, der var nogle ønsker til præciseringer af teksten om teamsamarbejde og forventningsafstemning om opgavernes indhold og omfang, og så blev der talt meget om udfordringen i at balancere mellem undervisning og andre opgaver”, fortæller Zacharias Jensen.

Udgangspunktet for, at den kommunale arbejdstidsaftale under alle omstændigheder skulle drøftes ved årsskiftet var, at den ekstra årlige arbejdsdag, som lærerne har fået med afskaffelsen af store bededag, og at aftalen ikke tager højde for, at der nu findes afgangsprøver allerede i 8. klasse.

Kommunen havde kun to punkter til forhandling

Da Zacharias Jensen mødte op på rådhuset til sættemøde den 8. januar med sin ønskeliste fra lærere og tillidsrepræsentanter, blev han dog modtaget helt anderledes, end han havde ventet.

”Skolechefen havde kun sat store bededag og eksamen i 8. klasse på til forhandling”, fortæller han og fortsætter: 

”Det er måske også min fejl, at jeg ikke havde reageret på, at der kun var afsat halvanden time til sættemødet, og at jeg selv har brugt ordet ’justering’.  Men jeg synes jo, at vi løbende har talt om udfordringerne med både klasselæreropgaven og tillidsrepræsentantopgaven. Og jeg havde også troet, at Hillerød Kommune fx gerne ville se på de nyuddannedes vilkår. Vi kom selv med et ønske om lavere maksimalt undervisningstimetal til dem. Vi ansætter trods alt ikke ret mange nyuddannede, så det kan ikke koste ret meget, og det kan jo have betydning, når de kigger på, hvor de vil søge hen”, siger Zacharias Jensen.

”Når jeg ikke har fortalt om det før, er det fordi jeg gerne ville give kommunen noget tid. Men nu har de haft fra den 8. februar til den 13. marts”, konstaterer han.

Så næste skoleår i Hillerød bliver blandt andet uden lokalaftalens loft over undervisningstiden på maksimalt 800 timer per lærer. 

I stedet bliver det den centrale aftales regel om et ”rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse”, der skal sikre, at lærerne kan nå deres opgaver.

”Det er ærgerligt, for alle andre kommuner i Nordsjælland har en lokal arbejdstidsaftale. Den manglende aftale er jo ikke uden betydning for, om professionelle lærere vil søge vores skoler som arbejdsplads", lyder det fra lærerkredsformanden.

Skolechef er uforstående

Skolechef i Hillerød Kommune Hanne Frederiksen står helt uforstående over for lærerkredsens beslutning om at opsige arbejdstidsaftalen.

”I december aftalte vi et sættemøde og tre forhandlinger, og jeg har ikke hørt, at kredsen havde en lang liste med ønsker. Det er min klare opfattelse, at vi har en balanceret aftale, som vi i fællesskab kan justere”, siger hun til Folkeskolen.

”Jeg er meget bevidst om, at lærerkredsen har et ønske om et lavere loft over klasselærernes undervisningstid, og det er jeg da sympatisk indstillet over for, men jeg er simpelthen ikke sikker på, at alle vores skoler har økonomi til at kunne gøre det, og så kan jeg jo ikke indgå en aftale om det”.

Hanne Frederiksen understreger, at hun har fremlagt en tekst til aftalen, som skal sikre mere attraktive vilkår for nyuddannede, men bekræfter, at det vil være i en form uden et specifikt timetal.