Arbejdsskade

”Bagsiden af medaljen er jo kæmpestor her. For mig er det et alt for klart tegn på ubalancer i lærernes hverdag, når vi får flere og flere arbejdsskadesager ind', siger formanden for arbejdsmiljø og organisationsudvalget i DLF, Thomas Andreasen efter endnu en rekord i erstatningssager.
”Bagsiden af medaljen er jo kæmpestor her. For mig er det et alt for klart tegn på ubalancer i lærernes hverdag, når vi får flere og flere arbejdsskadesager ind", siger formanden for arbejdsmiljø og organisationsudvalget i DLF, Thomas Andreasen efter endnu en rekord i erstatningssager.

Trist rekord: 125 millioner i erstatning til skadede lærere

Igen i 2022 er det samlede beløb for arbejdsskadeerstatninger til lærere stedet. De høje erstatningssummer vidner både om værdien af en fagforening og om et arbejdsliv, der bliver stadigt hårdere, mener Danmarks Lærerforening

Publiceret Senest opdateret

125 millioner kroner. 

Så mange penge fik medlemmer af Danmarks Lærerforening (DLF) i erstatning for arbejdsskader sidste år, viser foreningens egen arbejdsskadestatistik.

”Jeg er glad for, at vi lykkes med at sikre høje erstatningsbeløb til vores medlemmer, så de kan komme bedst muligt videre efter en arbejdsskade. Det viser tydeligt, at fællesskabet betaler sig,” siger Thomas Andreasen, der formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i DLF.

Mere erstatning hvert år

De sidste fire år har Danmarks lærerforening hjulpet medlemmer til at få knap 375 millioner kroner i erstatning for arbejdsskader. Hvert år er beløbet steget, viser Lærerforeningens udmeldinger igennem årene.

 

2019: 69,5 millioner kroner i erstatning 

2020: 73 millioner kroner i erstatning 

2021: 105 millioner kroner i erstatning 

2022: 125 millioner kroner i erstatning

Beløbet er betydeligt højere end sidste år, hvor den samlede erstatningssum lød på 105 millioner, og i årene forinden var beløbet på henholdsvis 73 millioner i 2020 og 69,5 millioner i 2019. 

Der er med andre ord tale om en kontinuerlig stigning, og det er ikke kun positivt, mener Thomas Andreasen. 

”Bagsiden af medaljen er jo kæmpestor her. For mig er det et alt for klart tegn på ubalancer i lærernes hverdag, når vi får flere og flere arbejdsskadesager ind. Vi er meget opmærksomme på at sikre bedre arbejdsmiljø og arbejdspladser, hvor man hverken slår sig fysisk eller psykisk – og at folkeskolen bliver det første sted, politikerne kigger mod, når de skal investere i fremtidens Danmark”. 

DLF får generelt flere og mere komplekse arbejdsskadesager ind år for år. Det viser sig for eksempel ved, at den gennemsnitlige erstatning per sag er steget fra ca. 245.000 kroner til cirka 400.000 kroner på fire år, står der på foreningens hjemmeside. 

Vold fylder i statistikken 

Den mest udbredte årsag til arbejdsskader er vold fra elever, viser DLFs opgørelser. 28 procent af arbejdsskader i 2022 skyldtes vold eller voldsomme hændelser. Året forinden var tallet 28,5 procent. 

En rundspørge, som TVSyd har lavet blandt lærerforeningens lokalformænd i Syd- og Sønderjylland, viser også, at vold fylder i mange læreres hverdag.

Samtlige tretten lærerkredse fortæller, at de oplever problemer med fysisk eller psykisk vold fra skoleelever, lyder det i indslaget, der blev sendt på kanalen torsdag. 

En undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening viser, at hver tredje lærer i gennemsnit oplevede at blive udsat for vold sidste år. 

“Det er et kæmpe problem, og i værste fald kan det føre til en arbejdsskade. At man simpelthen bliver syg af at gå på arbejde”, siger næstformand i Danmarks Lærerforening Niels Jørgen Jensen til TVSyd. 

Han fortæller, at der er tale om en stigende tendens til fysisk og psykisk vold fra elever. 

“Det hænger også sammen med, at hverdagen er presset, der er mange elever, der oplever, at det er svært at gå i skole. Set fra Danmarks Lærerforenings synspunkt, er det fordi, at vi mangler at investere noget mere i inklusionsudfodringerne”, siger han.

“Slag spark, spyt, riv og krads er klassikere"

Den psykiske vold er én dimension af problemet, og eleverne sprog kan være voldsomt krænkende, fortæller Jesper Skovsbøl Rasmussen, der er formand for Haderslev lærerkreds. 

“Jeg vil helst ikke stå for åben skærm og sige, nogle af de ting, som børn kan sige. Det sprog som børn bruger til tider, kan være voldsomt krænkende”, siger han til tv-kanalen. 

Men der er også en fysisk side af problemet, som kan føre til arbejdsskader. 

“Slag spark, spyt, riv og krads er klassikere indenfor den fysiske del af volden”, fortæller formand for Kolding lærerkreds, Rawi Villesen. 

DLF: Meld skaderne straks

Hvis man som medlem af Danmarks Lærerforening kommer ud for en arbejdsskade, er det klare råd fra Thomas Andreasen, at man hurtigt og præcist får den anmeldt, så man kan få den nødvendige hjælp og erstatning. 

Det gælder både skader, der skyldes vold og alle mulige andre årsager. 

”Vi kan kun føre de sager, som vi får kendskab til, og tilstrækkelig dokumentation er fuldstændig afgørende for sagens udfald", siger han. 

"Vi opfordrer derfor altid til, at man som medlem straks melder arbejdsskader til sin AMR eller TR, samt beder sin lokale kreds om at sende sagen til sekretariatet, når der er varige følger, eller forsikringsselskaber ikke behandler spørgsmål om anerkendelse eller behandlingsudgifter retvisende. Det er en af de ting, vi som fagforening er til for,” siger Thomas Andreasen.

Powered by Labrador CMS