Anmeldelse:

Lærerjobbet: kald eller profession

Inde i kernen af lærerjobbet formes de krav, der stilles til udøveren. Kravene kommer ikke bare blæsende imod læreren udefra. Pia Rose Böwadt har skrevet en alvorlig, inspirerende, klog bog om den profession alle har en mening om.

Publiceret

Pia Rose Böwadt ser diversiteten i lærerflokken, hun forstår de vilkår, der arbejdes under, og hun holder sig ikke tilbage fra at stille gigantiske, nødvendige krav om at tage jobbet alvorligt.

Fakta:

Ny i Lærerjobbet

Forfattere: Pia Rose Böwadt

200 kroner

145 sider

Fås også som ibog for 180 kroner

Forlag: Samfundslitteratur

'Ny i Lærerjobbet' af Pia Rose Böwadt er ikke endnu en overlevelsesguide til nye lærere. 'Ny i lærerjobbet' ser på lærerjobbet og definerer det med en forfriskende, vedholdende og pågående insisteren på, at alt ikke er lige gyldigt. Pia Rose Böwadt formidler skarpe holdninger og tungt tankegods med stor autoritet i overordentligt velunderbyggede udlægninger. Derfor burde 'Ny i lærerjobbet' være pligtlæsning for alle lærere, nye såvel som gamle.

Pia Rose Böwadt tager livtag med diskussionen om lærerjobbets evige balancegang mellem faglighed og omsorg. Böwadt underkender på ingen måde omsorgens og empatiens centrale placering i jobbet, men hun understreger faglighedens og professionalismens uomgængelige nødvendighed. Den måske vigtigste pointe i denne diskussion er, at lærerjobbet er en profession. 'Ny i lærerjobbet' diskuterer professionsbegrebet og gør det klart, at det er vigtigt at forholde sig til den diskussion. En profession har en base af viden som bringes i spil, når man reflekterer over sin praksis. Lærerjobbet handler ikke bare om talent og socialisering ind i allerede kendte praksisser og normer på en given skole, men om den professionelles refleksion over sin egen og skolens praksis og deraf følgende handlinger. Det er ikke nok at være et kapitel foran eleverne og besidde stor empati (Min noget forenklede definition af professionsbegrebet yder ikke Pia Rose Böwadts diskussion retfærdighed, men at gengive hele diskussionen er umuligt i en anmeldelse). Diskussionen er vigtig, og Böwadt formidler og nuancerer på allerbedste vis.

'Ny i lærerjobbet' bærer ved til den professionelle ild. Bogen bidrager ikke alene med professionsdiskussionen, men også med kvalificerede input til refleksioner over de etiske problemstillinger, der møder læreren. Det særlige ved denne bog er, at etikken ikke kun behandles i forhold til konkrete dilemmaer i dagligdagen - ikke at det ikke er vigtigt at gøre netop det - men den behandler etik-spørgsmålet som et større idekompleks, som beskæftiger sig med hele lærergerningens væsen - og det er ret interessant.

'Ny i lærerjobbet' forholder sig også til skolen som organisation og til autoritetsforståelse og kommer således grundigt rundt om mange aspekter af lærerjobbet. Böwadt mener noget, vil os noget. Hun argumenterer sagligt og med stor autoritet. Læseren er i kvalificerede hænder. Bogen lider ikke af hensynsbetændelse, men præget af klarhed og holdning. Det er meget forfriskende således at kunne lade sig inspirere eller provokere af Böwadts velunderbyggede påstande og udredninger. Inspirationen næres også af de indblik i filosofier og teorier bogen præsenterer. De knap 150 sider giver en overskuelig og alligevel righoldig gave til den reflekterende praktikers arbejde.

Powered by Labrador CMS