”Praktikken på Sosu Nord var klart den bedste af mine praktikker. På Sosu Nord tager de det virkelig alvorligt, at vi lærerstuderende er i praktik for at lære noget, så vi har fået utrolig meget støtte. Der har været god tid til at prøve forskellige undervisningsforløb af og tid til masser af refleksioner”, fortæller Henriette Thomsen, nyuddannet lærer.

I Aalborg kan lærerstuderende komme i praktik på en sosu-skole

Sosu Nord har de seneste år samarbejdet med professionshøjskolen UCN om en erhvervspædagogisk profil på læreruddannelsen. Henriette Thomsen var i 4. årspraktik på Sosu Nord, og nu har hun som nyudklækket dimittend fået job samme sted.

Publiceret
”Der findes ingen uddannelse som sosu-underviser, men via praktikker her på skolen får vi nogle folkeskolelærere ud, der ved, hvad det vil sige at undervise på en sosu-skole”, siger Jeanette Lützhøft, uddannelsesleder på Sosu Nord.

Den erhvervspædagogiskeprofil  

Professionshøjskolen UCN i Aalborg har siden 2016 udbudten erhvervspædagogisk profil. Det første hold dimitterede i denneuge.
UCN har dels oprettet profilen for at sikre, atlæreruddannelsen i endnu højere grad kan bidrage med underviseretil erhvervsuddannelserne. Og dels for at sikre, at de lærere, somfår job i folkeskolen, har en større viden om erhvervsuddannelserneog derfor bedre kan vejlede eleverne om valg af netop disseuddannelser.

Den erhvervspædagogiske profil på læreruddannelsen udbydesudelukkende i Aalborg.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Rekruttering og en større viden blandt folkeskolelærere om sosu-skoler. Sådan lyder bevæggrundene hos Sosu Nord, når man spørger til, hvorfor Sosu Nord i Aalborg har praktikanter fra læreruddannelsen på UCN i Aalborg. Sosu Nord er nemlig en af flere erhvervsskoler i Aalborg, der har sagt ja til at være en del af den erhvervspædagogiske profil på professionshøjskolen UCN. En profil på læreruddannelsen i Aalborg - for studerende, der gerne vil lære at undervise mere praksisnært, undervise unge og voksne, og få mere viden om erhvervsuddannelserne, så de bedre kan rådgive elever i folkeskolen om valg af uddannelse. "Der findes ingen uddannelse som sosu-underviser, men via praktikker her på skolen får vi nogle folkeskolelærere ud, der ved, hvad det vil sige at undervise på en sosu-skole. Som skole får vi tillige mulighed for at kigge nogle praktikanter lidt an i forhold til rekruttering", siger Jeanette Lützhøft, uddannelsesleder på Sosu Nord. "Samtidig ved vi alle, at de vigtigste personer i forhold til unges valg af uddannelse er deres mor og deres klasselærer, så det er rigtig godt at få nogle lærere ud med viden om sosu-skolerne", fortsætter hun.

Et nyt forum for sosu-undervisere

De to første praktikanter Den erhvervspædagogiske profil har været udbudt siden 2016, og Sosu Nord havde i december 2019 deres to første praktikanter fra læreruddannelsen. En i 3.-årspraktik og en i 4.-årspraktik. "Det giver bedst mening, at de lærerstuderende er hos os i enten 3.- eller 4.-årspraktik, så de har den helt grundlæggende ballast på plads, og så kan de komme ud til os og få prøvet undervisning af på elever i et stort spænd fra 16 til 60 år. Prøve nogle pædagogiske og didaktiske greb af på vores meget forskellige elever", fortæller Jeanette Lützhøft. På sosu-skolerne har man ikke de samme fag som i folkeskolerne, men man har alligevel mange fag, der kan understøtte fagmål og praktikmål for de lærerstuderende. Den ene lærerstuderende har primært været i praktik i dansk og nogle forskellige valgfag. Den anden - Henriette Thomsen - har været i praktik i håndværk og design og biologi, men da ingen af de to fag tilbydes på sosu-skoler, har hun haft fag som kultur- og aktivitetsfag samt natur- og udeliv.  "Der er blevet lagt et stort arbejde i at koble læreruddannelsens fag til vores fag, så alle mål bliver opfyldt, og begge vores praktikanter bestod", siger Jeanette Lützhøft.

Stor ros til praktik Den nyuddannede Henriette Thomsen har kun rosende ord om praktikken på Sosu Nord.

"Praktikken på Sosu Nord var klart den bedste af mine praktikker. Både på grund af den modtagelse vi fik, den forberedelse skolen havde gjort sig, og fordi vi hurtigt blev indlemmet i lærerkollegiet", fortæller Henriette Thomsen. "På Sosu Nord tager de det virkelig alvorligt, at vi lærerstuderende er i praktik for at lære noget, så vi har fået utrolig meget støtte. Der har været god tid til at prøve forskellige undervisningsforløb af og tid til masser af refleksioner".

Sosu-underviser: "Jeg glæder mig så meget til at komme tilbage"

Ansat før dimension Henriette Thomsen er 50 år og har tidligere arbejdet som både industrilaborant og sælger, men efter hun gik ned med stress, skiftede hun spor og har derfor taget en læreruddannelse, som hun fik sit bevis for i denne uge. Allerede inden dimissionen var hun blevet ansat på Sosu Nord. I første omgang i en midlertidig ansættelse fra den 1. juli til den 15. januar, hvor hun skal undervise i blandt andet erhvervsfag og samfundsfag på grundforløb 1 på skolens afdeling i Aars. "Jeg valgte den erhvervspædagogiske profil, fordi jeg rigtig gerne ville undervise nogle ældre, og fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for nogle elever, der ikke alle har det lige nemt. Og efter min praktik på Sosu Nord ved jeg, at sosu-skolen er det helt rigtige for mig", fortæller Henriette Thomsen. "Både fordi jeg er vild med målgruppen, men også fordi man på sosu-skoler kan få lov til at have hele dage med elever og virkelig arbejde igennem. Ikke ligesom i folkeskolen, hvor dine fag sjældent varer mere end et modul ad gangen".

Gruppesamtaler kan forebygge frafald

Praktik som vejen til job Havde Henriette Thomsen ikke været i praktik på Sosu Nord, tror hun ikke, hun var blevet ansat.

"Nej, så havde jeg aldrig fået jobbet, men jeg var heldig, at praktikken blev et smuthul ind", siger hun. Jeanette Lützhøft er enig. Uden praktikken på Sosu Nord var jobbet gået til en anden. "Jeg havde tænkt, hun var for uprøvet i forhold til de andre ansøgere, men praktikken er jo en slags prøvetid, og Henriette gjorde et rigtig godt indtryk både på mig som leder, på medarbejderne og eleverne i praktiktiden, så praktik kan nemt være vejen til job", mener Jeanette Lützhøft. Så tilbuddet om praktikpladser på Sosu Nord handler om rekruttering, men det handler også om at åbne dørene mod omverdenen og om det gode i at få sat spot på egen praksis. "Det er sundt for vores undervisere at få sat fokus på egen praksis. Det her med, at der kommer nogle lærerstuderende ind med nyeste viden og prikker til vores praksis, så vi fortsætter helt klart med de her praktikker, og heldigvis er der stor interesse fra de lærerstuderende", slutter Jeanette Lützhøft.