Guide

ChatGPT kan blive din personlige assistent

Mens mange er bekymrede over elevers brug af ChatGPT i opgaveløsningen, er flere lærere begyndt at bruge kunstig intelligens (AI) i arbejdet. På Ordrup Skole har to lærere allerede opdaget fordele og problemer ved at inddrage AI-værktøjet i deres opgaver.

Publiceret Senest opdateret

”Skriv en kort krimi til elever i 7. klasse”, skrev Anders Skanderup for nylig i tekstfeltet på ChatGPT. 

Mindre end et minut senere sad han og læste en krimi, som var lige i øjet.

”Den var skarp i første forsøg, fordi den var kort, præcis og havde en fin fortælling om et mord, hvor man ikke kunne finde nogen spor, men så var der en hemmelig dør i biblioteket. Sådan nogle ting, jeg aldrig selv havde kunnet finde på. Og den havde alle de genretræk, som en krimi skal have”, siger Anders Skanderup.

Dansklæreren, der også underviser i idræt på Ordrup Skole i Gentofte Kommune, er en af de lærere, der så småt er begyndt at anvende AI-værktøjet ChatGPT. 

Før han promptede den til at skrive krimien, havde han uden held forsøgt at finde en egnet tekst på flere undervisningsportaler.

”Det var enten for langt eller for upræcist. Jeg skulle bare bruge en historie, som eleverne kunne læse på ti minutter, og så kunne vi gå i gang”.

Med godt et år på bagen er det ikke småting, ChatGPT er blevet udråbt til: fra en verdensforandrende opfindelse på linje med trykpressen og internettet til begyndelsen på enden for menneskeheden.

Hidtil har debatten om ChatGPT i skolen været domineret af bekymringer om elevers brug – eller misbrug – af teknologien. Men efterhånden som flere og flere får øjnene op for dens anvendelsesmuligheder, sniger den kunstige intelligens sig nu også ind i klasseværelserne via lærernes computere. 

Som en assistent, der kan hjælpe med alt fra at komme med ideer til undervisningen til udarbejdelse af nyhedsbreve og dagsordener til forældremøder.

Den menneskelige faktor

Cecilie Walberg Andersen, der underviser i håndværk og design på Ordrup Skole, har også prøvet ChatGPT. Hun er imponeret over, hvad værktøjet kan, men også skeptisk, når det gælder om at bruge det som arbejdsredskab. 

For nylig bad hun sprogmodellen skrive et brev til forældrene om en tur til Designmuseet – i en ”humoristisk tone”.

Det kunne være interessant at høre, hvad ledelsen ville sige til det, hvis vi brugte ChatGPT til at skrive forældrebreve eller rette opgaver.

Anders Skanderup, dansk- og idrætslærer

”Og der tænkte jeg: Okay, det var lige humoristisk nok eller bare dårlig humor. Så man skal i hvert fald læse det igennem og sørge for, at det faktisk også afspejler afsenderen, og så er det nok nemmere selv at skrive det”.

Hun har også forsøgt sig med at få hjælp til et undervisningsforløb, men det var heller ikke uden knaster:

”Jeg var nødt til at regulere den hele tiden, så det blev tilpasset mine elever. Det er jo heller ikke bare en leg. Det er mit ansvar, at eleverne også lærer noget. Jeg skal tænke det hele igennem, så lige præcis der synes jeg faktisk, at det var tidsspilde”, fortæller Cecilie Walberg Andersen.

Problemet med den manglende fornemmelse for virkeligheden kan Anders Skanderup godt genkende.

”Man bliver nødt til at tænke sin egen klasse ind, og hvilke elever man har med at gøre. Så jeg synes, der mangler stilladsering, didaktik og noget … menneskeligt. Og noget med klasserumsledelse. Det at forstå, at de her 20-25 individer i klassen har forskellige behov”.

Cecilie Walberg Andersen er enig:

”Der er måske tre elever med ADHD og to, der har dysleksi. Alle de her forskellige udfordringer, der kan være i en klasse. ChatGPT forstår heller ikke, at jeg skal bruge 15 minutter på at rydde op, og den ved ikke, hvad der er muligt i de faciliteter, man har. Der er så mange ting i en hverdag, som den af naturlige årsager ikke kan tage højde for, og det kan jo nærmest ikke lade sig gøre at fylde så mange informationer ind”, siger hun.

Trods begrænsningerne kan hun sagtens forestille sig, at ChatGPT kan hjælpe hende i det daglige med for eksempel korrekturlæsning, oversættelser og undervisningsdifferentiering.

EKSPERTGRUPPE SER PÅ ELEVERS BRUG

Børne- og undervisningsministeren har nedsat en ekspertgruppe, der undersøger, hvordan digitale hjælpemidler – herunder ChatGPT – påvirker muligheden for snyd ved prøverne på landets skoler og institutioner. Undersøgelsen ventes afsluttet til marts. Ekspertgruppen har ikke fået til opgave at undersøge underviseres brug af kunstig Intelligens – herunder at udforme retningslinjer for samme.

Mange etiske overvejelser

Cecilie Walberg Andersen vil gerne vide, om Anders Skanderup fortalte sine elever i 7. klasse, at den krimi, de læste, var skrevet af ChatGPT.

”Nej, det har jeg ikke gjort – endnu i hvert fald”, siger han og smiler lidt brødebetynget – så fortsætter han:

”Nu drejede det her sig om krimien som genre, og hvis jeg sagde, at det var Chat- GPT, der havde skrevet det, så ville det hele handle om det”.

Men hans kollega mener alligevel, det er vigtigt at være ærlig om, at man bruger værktøjet til arbejdsbrug. Begge lærere er optagede af etikken og faldgruberne ved kunstig intelligens, og de er enige om, at kildekritik måske er blevet endnu vigtigere nu på grund af desinformation, fake news og billedmanipulation. 

Og så er der bekymringen for de oplysninger, man sender ud i cyberspace og ikke ved, hvor ender.

ChatGPT forstår ikke, at jeg skal bruge 15 minutter på at rydde op, og den ved ikke, hvad der er muligt i de faciliteter, man har.

Cecilie Walberg Andersen, håndværk og design-lærer

”Man fodrer jo ChatGPT med en masse oplysninger, og man skal tænke over, at den får adgang til det hele. Det synes jeg er ret skræmmende”, siger Cecilie Walberg Andersen.

ChatGPT kan også bruges til at give feedback på skriftlige opgaver – og kvaliteten er faktisk ret god, mener Anders Skanderup, der har afprøvet det. Som lærer er der dog mange etiske overvejelser, og som minimum bør man oplyse både elever og forældre om det. 

Men spørgsmålet er, om det i det hele taget er i orden, reflekterer Anders Skanderup:

”Man beder eleverne om at gøre sig umage med at skrive en tekst, og hvis man får ChatGPT til at rette den, så tvivler jeg på, at man selv tager sig ordentlig tid til at læse den og sætte sig ind i den, og det synes jeg, man skylder eleverne”.

Begge lærere er enige om, at der mangler regler og retningslinjer, som lærerne kan læne sig op ad.

”Der kunne godt være mere fokus på det. Hvad ønsker ledelsen, at det skal bruges til? Og hvordan kan vi bruge det? Det kunne da være interessant at høre, for eksempel hvad ledelsen ville sige til det, hvis vi brugte ChatGPT til at skrive forældrebreve eller rette opgaver”, siger Anders Skanderup.

Både han og Cecilie Walberg Andersen har tænkt sig at blive ved med at undersøge mulighederne i ChatGPT. Som Anders Skanderup siger:

”Jeg tror stadig, der bliver brug for et menneske, en lærer, til at facilitere undervisningen. Men jeg tror, ChatGPT kan blive en hjælpende hånd, og jo bedre den bliver, og jo dygtigere man bliver til at bruge den, des mere tid kan man nok spare”. 

Sådan kommer du i gang med ChatGPT

Guide til, hvordan du som lærer kan bruge sprogmodeller som ChatGPT, Googles Bard og Microsofts Copilot.

Opret profil:

For at komme i gang med at bruge værktøjet skal du først oprette en profil på openai.com. Der er både en gratis version (GPT-3.5) og en betalingsversion (GPT-4). Du kan komme langt med gratisversionen, men vær opmærksom på, at den kun trækker på data fra før januar 2022 og ikke henter svar fra internettet i modsætning til betalingsversionen. Dens svar er derfor behæftet med flere faktuelle fejl og er ikke aktuelle.

Promts:

Når du skal have ChatGPT til at svare på noget, skriver du dit spørgsmål eller formulerer en opgave i søgefeltet. Det kaldes at skrive et prompt eller at prompte. Jo mere præcis du beskriver opgaven, angiver tonen, målgruppen med mere, jo bedre svarer modellen. Kun fantasien sætter grænser, når det gælder prompts, du kan for eksempel bede den:

· skrive et forældrebrev om en udflugt, klassen skal på

· oversætte brevet til ukrainsk

· finde på en quiz til 5. klasse i et fag eller om et emne

· skrive en dagsorden til et forældremøde

· og så den sjove: Bed ChatGPT selv foreslå, hvad du som lærer kan bruge den til i dit arbejde.

Temperatur:

Det er en fordel at bede om uddybende svar og spørge flere gange på forskellige måder. Du kan også bede ChatGPT om at skrive mere eller mindre kreativt. Det gør du ved at bede den svare med en temperatur fra 0.1 til 1, hvor 1 er meget kreativt og måske knap så faktabaseret.

Billeder:

Vil du lave billeder og illustrationer, kan du bruge DALL-E, som er en del af ChatGPT og tilgås med samme profil. Du kan også bede om billedet direkte i ChatGPT, så genererer den det via DALL-E og henter det ind i chatten.

Pas på!

Datakontrol

De data, du indtaster, kan ifølge Open AI blive en del af sprogmodellen og bruges til at træne systemet bedre. Indtastede informationer kan ikke fjernes igen, og der er ingen garanti for, at de ikke bliver eksponeret over for andre.

Vil du undgå, at det sker, kan du i ChatGPT’s indstillinger/Data Controls slå "Chat history & training" fra. Det vil fjerne ens egen historik, men risikerer også at gøre svarene dårligere.

Hallucinationer

Hvis ChatGPT ikke kender svaret på dit prompt, risikerer du, at den bare finder på noget. Den hallucinerer, kalder man det. Derfor er det vigtigt at være ekstra kildekritisk over for sprogmodellens output og sikre sig, at den rent faktisk svarer korrekt.

Personhenførbare data

GDPR-reglerne gælder også for ChatGPT. Derfor er det vigtigt, at du aldrig indtaster eller oploader personhenførbare data i systemet.