Debat

Bedre arbejdsmiljø – ja tak

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forleden kom regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljø med 18 anbefalinger, der skal forbedre arbejdsmiljøet. Den triste baggrund for nedsættelsen af ekspertudvalget er, at det alt for mange steder står sløjt til med arbejdsmiljøet.

For medlemmerne af Danmarks Lærerforening har der de seneste år især været tale om stigende problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det er derfor positivt, at ekspertudvalget anbefaler, at reglerne for psykisk arbejdsmiljø bliver klarere.

Det er i alles interesse, at det bliver mere synligt, hvad der gælder af regler for at forebygge risici i det psykiske arbejdsmiljø. Klare regler gør det nemmere for arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter at tage dialogen med ledelsen om, hvad man lokalt kan og skal gøre for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, som gør det muligt for medarbejderne at lykkes med deres opgaver.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Særligt problemerne med for stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav i arbejdet, følelsesmæssigt høje krav samt vold og trusler er der behov for konkrete handlinger på. Arbejdstilsynet har de seneste år efter besøg på skolerne netop peget på de områder som stigende problemer blandt lærere og børnehaveklasseledere.

Ekspertudvalget peger også på, at Arbejdstilsynet fremover skal spille en central rolle i arbejdsmiljøindsatsen. Desværre har der de seneste år været en række nedskæringer, som har medført, at Arbejdstilsynet har fået sværere ved at løfte opgaven. Det er derfor glædeligt, at en række politikere i forlængelse af ekspertudvalgets anbefalinger har foreslået, at der afsættes flere penge til Arbejdstilsynet. Det er en helt nødvendig prioritering.

Nu er det så op til politikerne på Christiansborg at omsætte anbefalingerne til love og bekendtgørelser, der kan føre til konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Danmarks Lærerforening står naturligvis som altid klar til at bidrage til dette arbejde.

Powered by Labrador CMS