Lærer anbefaler: Tjek din invalidepension

I Lærernes Pension kan man ikke spare ekstra op til invalidepension uden også at forhøje sin alderspension. Vil du sikres yderligere, skal du tegne ekstra forsikring hos et andet selskab.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For et halvt år siden mødtes lærer Tina Jensen med sin bankrådgiver, efter at et forbrugerprogram i tv havde anbefalet, at man har en dækningsgrad på 60-80 procent af sin månedlige indtægt i invalidepension.

Bankrådgiveren kunne oplyse hende om, at der var et stykke vej til det beløb. Hun vil få udbetalt 138.000 kroner om året i invalidepension fra Lærernes Pension, hvis uheldet skulle være ude.

»Herefter bad jeg mine kollegaer om at undersøge deres invalidepension. De var også overraskede over, hvor lav den var«, fortæller Tina Jensen, som tilføjer: »Med tanke på, hvor mange lærere der brænder ud med stress, synes jeg, at det er væsentligt at få sat fokus på«.

Kollektiv ordning for alle medlemmer

I Lærernes Pension kan man ikke vælge sin dækningsgrad i tilfælde af invalidepension. Betaler man selv yderligere ind til den, skal man tilsvarende betale mere til sin alderspension.

»Invalidepensionen følger ens alderspension. Begynder man at spare sent op, eller er man på deltid, bliver begge dele forholdsvis lave«, siger ansvarshavende aktuar i Lærernes Pension Jesper Brohus.

At man ikke selv i samråd med en pensionsrådgiver vælger, hvor meget man vil indbetale til de to typer pension, adskiller sig fra kommercielle forsikringsselskaber, men det er normalen for arbejdsmarkedspensionsordninger.

Jesper Brohus understreger, at ydelsessammensætningen bliver gennemgået og revideret hvert ottende år - senest i 2015. Den endelige beslutning tages af bestyrelsen i Lærernes Pension med rådgivning fra et demokratisk valgt råd af medlemmer i pensionsselskabet.

»Problemet med valgfrihed er, at det koster både til administration og rådgivning. Der var i 2015 hverken flertal i bestyrelsen eller i medlemsrådene for at ændre på de kollektive ordninger«, siger han.

Valgfrihed er dyrt

Der er to medlemsfora i Lærernes Pension. Morten Kjeldgaard Thygesen er formand for Medlemsforum Øst, og han gik oprindelig ind for mere individuelle ordninger, da han blev valgt ind i det rådgivende organ.

»Men jeg fik hurtigt øjnene op for, hvor meget dyrere individuelle ordninger er, og at de også er mere indviklede at forstå for det enkelte medlem«, siger han.

Derfor var han enig med resten af medlemmerne i Medlemsforum Øst, da de i 2015 anbefalede at holde fast i den kollektive ordning. Med rådets opbakning har Lærernes Pension desuden netop besluttet, at man kan blive tildelt et engangsbeløb på 100.000 kroner, selvom man stadig er under udredning i et kommunalt resurseforløb.

»Giver man et engangsbeløb, bliver det ikke fratrukket de ydelser, man ellers får, hvilket en fast månedlig invalideydelse ville blive«, siger Morten Kjeldgaard Thygesen.

Hvis man ønsker yderligere dækning i tilfælde af førtidspension, anbefaler Morten Kjeldgaard Thygesen, at man tilkøber en ekstra forsikring i et andet selskab. Han har selv oprettet en ekstra pensionsopsparing, oplyser han.

Det regner Tina Jensen også med bliver løsningen for hende. Men hun anbefaler alle lærere at tage snakken med deres bankrådgiver så tidligt som muligt.

»Jeg opdagede nærmest ved en tilfældighed, at invalidepensionen er lavere, end jeg kunne ønske mig. Og når man skal tegne en pension som 40-årig, har selskaberne væsentligt flere forbehold, end hvis jeg havde tegnet den, da jeg startede som lærer«, siger hun.