Debat

Sammenhold giver styrke – det skal vi bruge til at skabe forandringer

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har fagforeninger på tværs af professioner, fag og ansættelsesområder vist et historisk stærkt sammenhold, som konkret er udtrykt gennem »musketereden«, hvor alle faglige organisationer bakker hinanden op. Det sammenhold har klart forbedret vores forhandlingsposition og har været medvirkende til den massive folkelige opbakning til de offentligt ansattes krav.

Flere har i offentligheden givet udtryk for, »om nu det kunne holde«, og meget tyder på, at musketereden er kommet bag på både arbejdsgivere og en lang række politikere. Vi skal også bruge vores fælles styrke på andre områder end overenskomstforhandlinger. Som vi for eksempel gjorde, da vi i efteråret op til kommunalvalget i fællesskab satte et stærkt fælles fokus på de kommunale velfærdsområder.

Foran os står nye opgaver med nye muligheder for at bruge fællesskabet til at sætte dagsorden. Allerede her i foråret er det relevant at søge indflydelse på de kommunale budgetter for 2019 og den økonomiaftale, som KL og regeringen indgår i de kommende måneder. De faglige organisationer bør også i fællesskab forberede sig på det kommende folketingsvalg, som senest kommer medio 2019.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Vores fællesskab i fagbevægelsen skal også bruges aktivt i den gennerelle samfundsudvikling. Fagbevægelsen har historisk været en vigtig del af det danske demokrati. Det skal vi også være i fremtiden. Fagforeningerne er medlemmernes stemme på de enkelte arbejdspladser og i forhold til udviklingen af samfundet generelt.

Fagbevægelsens visioner for det danske samfund har i høj grad været medvirkende til udviklingen af det samfund, vi har i dag. Fagbevægelsen skal også have visioner for - og bud på - fremtidens samfund og de udfordringer og muligheder, vi står over for. Derfor håber jeg også, at vi allerede i denne uge får truffet beslutning om at danne en ny, stærkere hovedorganisation gennem fusion af LO og FTF, så den kan sætte sig i spidsen for det arbejde.

Vi har som lærere og Danmarks Lærerforening oplevet en kæmpe opbakning omkring vores krav om en arbejdstidsaftale ved Overenskomst 18. Lad os fortsat vise, at vi er parate til at bakke andre op og tage vores del af ansvaret for, at fagbevægelsen også kommer til at spille en afgørende rolle i samfundsudviklingen fremover.

Der er nok at tage fat på - sammen er vi stærkest.