Lars Sørensen går på pension efter 24 år i KLF’s bestyrelse. Heraf seks år som næstformand og de sidste fire år som formand.

Lærerformand på vej på pension: "Seniorer skal langt mere i fokus"

Formand for Københavns Lærerforening, Lars Sørensen, takker af efter 24 år som aktiv i foreningen for at gå på pension. Han mener, at fastholdelse af seniorer skal prioriteres langt højere rundt på landets folkeskoler.

Publiceret

Hvornår kan du gå påpension?

Fødselsdag                        
1/7-31/12 1954         -  66år
1/1-30/6 1955           -  66 ½år
1/7-1955-31/12 1962 - 67 år
1/1 1963-31/12 1966 -  68 år
1/1 1967-31/12 1970 -  69 år

1/1 1971-31/12 1974 -  70 år*
1/1 1975-31/12 1978  - 71 år*
1/1 1979 eller senere  - 72 år*

*Folkepensionsalderen fastsættes ved lov og vil blive regulerethvert femte år. Næste gang alderen bliver reguleret er i2025.

Stigningen i folkepensionsalderen følger den politiske aftale, derblev indgået i juni 2006 om en velfærdsreform.

KøbenhavnsLærerforening

Københavns Lærerforening (KLF)er dannet i 1967 - efter en sammenslutning mellem KøbenhavnsKommunelærerindeforening (stiftet i 1891) og KøbenhavnsKommunelærerforening (stiftet i 1895)

Københavns Lærerforening har 5.688 medlemmer - heraf 4.414aktive

Fem procent af lærerne på de københavnske folkeskoler er 60 åreller ældre.  

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skal det overhovedet være en mulighed for folkeskolelærere at blive i deres job i alle de år, den stigende pensionsalder lægger op til, er der brug for et massivt fokus på fastholdelse af seniorer. Det mener Lars Sørensen, formand for Københavns Lærerforening, der selv netop har meddelt, at han stopper efter fire på formandsposten - for at gå på pension. Han fylder 66 år til juni og er dermed fortsat med at arbejde i en del flere år end størstedelen af lærerne. "Jeg er fortsat med at arbejde, fordi jeg har haft et spændende job, som jeg har haft lyst til og mulighed for at udføre, og netop de to ting: lyst til jobbet og muligheden for reelt at udføre det - er helt essentielle, når vi taler om at få flere lærere til at blive længere på arbejdsmarkedet," pointerer Lars Sørensen.

Var det muligt at gå på halv tid, havde jeg valgt det

Gode rammer er altafgørende Med det in mente er det, ifølge Lars Sørensen, helt afgørende at have fokus på gode rammer for lærerjobbet. Så lærere reelt får lyst til - og mulighed for et helt og langt arbejdsliv. "Skal flere lærere blive længere på arbejdsmarkedet, skal rammerne være så gode, så lærerne kan lykkes med den undervisning, de skal lave. Det handler om rigtig mange ting. Om plads til et godt og tæt teamsamarbejde om en gruppe børn, så lærerne - selvom de står alene i klasseværelset - ikke er alene om opgaven". "Om tilstrækkelig tid til forberedelse og til samtaler med forældre og elever, men også om prioriteret tid til børn med faglige og sociale problemer med tilstrækkelig støtte og kompetencer at trække på. Og om mulighed for specialpædagogisk støtte eller specialpædagogisk efteruddannelse, hvis man har elever med eller uden diagnoser, som har brug for særlig støtte". Gode rammer handler også om klassestørrelser, om ledelse og prioritering af opgaver, lyder det fra Lars Sørensen. "Hvis der er ubalance mellem opgaver og tid, kan man som lærer heller ikke lykkes med sin undervisning. Derfor er den nye arbejdstidsaftale med krav om, at ledelsen skal prioritere og sortere i opgaverne også vigtig, når vi taler mulighed for at blive længere i lærerjobbet".

Medarbejdersamtaler med fokus på fastholdelse Samtidig mener Lars Sørensen, at fastholdelse af seniorer skal prioriteres langt højere. "Det er ikke kun som nyuddannet, man har brug for medarbejdersamtaler med fokus på fastholdelse. Det har man også som erfaren medarbejder. Hvor man får talt om; nu er du 60 år, og hvordan kan vi sørge for at beholde dig i 6, 7 eller 10 år. Sådan nogle seniorsamtaler er orkestreret rigtig godt nogle steder, men andre steder foregår det meget tilfældigt", siger Lars Sørensen. Derudover kalder han det en system-problemstilling, at der tænkes rigtig meget i rekruttering - og ikke i fastholdelse af medarbejdere. "Hvis vi kigger på folkeskolerne i København, er der al for stor udskiftning af medarbejderne. I gennemsnit er der en årlig personaleudskiftning på 12,5 procent, men mange steder ligger udskiftningen helt oppe på 20 procent. Så fastholdelse skal i fokus - også af seniorer", mener han.

De lange skoledage fik mig til at stoppe tidligere 

Kun fem procent er 60 år eller ældre P.t. er kun fem procent af lærerne på de københavnske folkeskoler 60 år eller ældre. Selvom Lars Sørensen gerne så et højere tal, så er det faktisk steget fra tre til fem procent inden for de seneste år. "Jeg ved ikke, hvad det skyldes. Jeg håber, det er fordi, det er blevet nemmere at være ældre lærer i København, og at man på hver arbejdsplads er blevet mere opmærksom på at fastholde vores ældre lærere, men jeg tror det desværre ikke", siger han.

Med stor lærermangel i København bør kommunen ellers have et målrettet fokus på fastholdelse af de ældre lærere, mener han: "P.t. varetages omkring hver 4. time på de københavnske skoler af ikke læreruddannede, og i den problematik er fastholdelse af seniorer også vigtig", pointerer Lars Sørensen.

Lærerformand i København: Brug for grundlæggende ændringer, hvis flere skal arbejde længere

Ældre lærere skal ses som en ressource Han er helt klar over, at fastholdelse af seniorer også er et økonomisk spørgsmål. "Det er rigtig svært at klare sig som fuldtidsansat lærer, når man runder de 60 år, så mange vil efterspørge nedsat arbejdstid, ugentlige fridage, fritagelse af opgaver, fordi man simpelthen har behov for yderligere restituering, når man bliver ældre. Så ja, arbejdsgiverne vil typisk få færre undervisningstimer ud af seniorerne". Lars Sørensen mener dog, det er vigtigt, at arbejdsgiverne ser de ældre lærere som en ressource - og ikke en økonomisk byrde. Ved OK-21 blev parterne enige om en fornyet og styrket seniorindsats, og i slutningen af december blev der underskrevet en rammeaftale om seniorpolitik på KL's område. "Det er rigtig godt, at der kommer fokus på at fastholde seniorer - og på at understøtte et langt og godt arbejdsliv. Da det er en aftale uden penge i, må vi dog se, hvad aftalen reelt fører til", siger Lars Sørensen.

Lærernes arbejdstid har fyldt rigtig meget

For hans eget vedkommende stopper arbejdslivet til KLF's opstillingsgeneralforsamling den 24. februar - medmindre der kommer flere formandskandidater end Katrine Fylking. Så må Lars Sørensen lige vente omkring tre uger med pensionering - for at give plads til kampvalg og urafstemning.

Formand for de københavnske lærere stopper

Med pensioneringen siger Lars Sørensen farvel efter 24 år i KLF's bestyrelse. Heraf seks år som næstformand og de sidste fire år som formand. Han nåede også otte år i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse fra 2011 til 2019. Når han kigger tilbage på sine mange år i fagforeningsregi, glæder han sig over det stigende fokus på arbejdsmiljøet for lærerne - og ærgrer sig over, at uenigheder om lærernes arbejdstid har fyldt så meget. "Rigtig meget af vores arbejde har handlet om arbejdstid. Tænk, hvis vi bare kunne blive enige om lærernes arbejdstid, så kunne vi koncentrere os om at lave god undervisning for eleverne".

Pensioneret lærer tager endnu en tørn i kommunalpolitik

Bøger, bridge og frivilligt arbejde Som både næstformand og formand for KLF har Lars Sørensen haft et travlt arbejdsliv med masser af møder og en stor kontaktflade. "Jeg har været rigtig glad for mit arbejde, og selvfølgelig kommer jeg til at savne det, men på et tidspunkt skal man trække sig tilbage og lade nye kræfter komme til". Den megen frie tid skal bruges på familie, venner, bungalowen i Brønshøj, på at spille bridge og læse en masse spændingsbøger. "Jeg kunne også sagtens finde på at lave noget frivilligt arbejde. Vi har et værested for psykisk syge her på Utterslev Torv, der kunne jeg godt finde på at lægge nogle timer", slutter Lars Sørensen.