Debat

Næstformandsvalg 2019

Det er vigtigt med stabilitet og arbejdsro , derfor bakker Furesø og Gentofte lærerkredse op om Dorte Lange som næstformand i Danmarks Lærerforening.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ja til stærkt fællesskab med stabil ledelse

Vi tror på et dygtigt og velfungerende formandskab med Dorte som næstformand, da det i vores optik er stabilitet i ledelsen vi har behov for, både nu og fremadrettet. Vi står i en situation, hvor meget er på spil for vores medlemmer, og de kan på ingen måde være tjent med et internt magtopgør lige nu. Situationen er, at vi står midt i et opgør, som ikke blot omhandler næstformandsposten, men hvilke grundlæggende forestillinger, der er om styring og ledelse af Danmarks Lærerforening.

Det er et alvorligt opgør, der kommer umiddelbart før det arbejde og de forhandlinger, der på centralt plan skal føre foreningens medlemmer tilbage til en central aftale. Kritikken af og diskussionen om ledelse skal der altid være plads til, men tidspunktet at udfordre formandskabet på, ser vi som et udslag af rigtig dårlig dømmekraft.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Når vi mener, at Dorte er den stærkeste kandidat, handler det om, at den situation, vi som forening står i, kræver stabilitet for at kunne stå stærkt udadtil. Det kræver en kvinde, der har erfaring og det store fasttømrede netværk bag sig. Dorte har i de år, hun har været næstformand, åbnet døre med sin faglighed, sin integritet og sin sans for diplomati.

Vi tror på, at den stærkeste fornyelse og de bedste resultater kommer ved, at vi sammen arbejder for stabiliteten i foreningen og med den som udgangspunkt arbejder for sammenhængskraft, og vi er af den overbevisning, at Dorte fortsat er den rette på posten som en del af formandskabet.

Det der kunne opleves som et simpelt valg om en næstformandspost, indeholder dog også en vigtig diskussion om foreningens ledelse. Det er derfor væsentligt og naturligt at diskutere, hvad er det for en ledelse, der skal til, for at få DLF stærkest igennem den kommende periode.

Foreningen har længe været optaget af, hvordan vi bedst indretter os på det, der kommer. Derfor er det også med stor interesse, vi forholder os til den italesættelse af fornyelse, der er koblet til Morten, som udfordrer af DLF’s ledelse. Her bekymrer det os, at retorikken om fornyelse tager udgangspunkt i fortællinger om et halvfyldt glas, hvor man står tilbage med oplevelsen af, at alle de ting, vi hver især har svært ved at lykkes med, lægges til summen af frustrationer og problemer, som unuanceret tillægges ledelsesansvaret i DLF.

Det er en tankegang, der bekymrer os, for både forandringerne og ansvaret for at lykkes er et fælles ansvar. Den måde, udfordringen af ledelsen er skabt, som en debat om en næstformandspost, forstærker en splittelse, der efter vores mening ikke tjener andet formål end at skabe et skræmmebillede af foreningens ledelse, et billede, der er unuanceret og et udtryk for en meget firkantet og antikveret udlægning af, hvordan ledelse fungerer.

Vi anerkender og respekterer, at Morten ønsker at være næstformand, men tidspunktet bekymrer os. Vi tænker, at han skal have lidt mere erfaring i sit arbejde i hovedstyrelsen, inden han skal ud og forhandle med andre aktører, der har helt andre dagsordener. For os at se går Morten til valg på intern kritik af de niveauer, som han selv har haft medansvar for. Vi har stadig ikke fået svar på, hvordan Morten vil udvikle foreningen politisk, eller hvordan han mener, at vi fremadrettet opnår bedre resultater.

Periodeforhandlingerne, der er planlagt til at foregå primo 2020 i et komprimeret forløb, handler om lærerne, relationen til vores modpart og interessenter omkring folkeskolen, og at forestille sig, at de spilles bedre af, at der internt kæmpes imod den retning og form, som ledelsen af DLF fører, kan vi simpelthen ikke se. Det er afgørende, at vi holder fast i de muligheder, der lige nu ligger åbne for foreningen, og lader Anders og Dorte gøre deres arbejde færdigt.

Jeppe Dehli Kredsformand Gentofte Kommunelærerforening

Louise Brandt Kredsformand Furesø Lærerforening

Powered by Labrador CMS