Sådan ser det ud, når Herle Sofie Gøtzsche Larsen sidder klar til at 'mødes' med sine elever hjemme fra stuen.
Sådan ser det ud, når Herle Sofie Gøtzsche Larsen sidder klar til at 'mødes' med sine elever hjemme fra stuen.

Sproglærer: Sådan får jeg eleverne til at snakke sammen - hver for sig

Normalt har Herle Sofie Gøtzsche Larsens engelsk- og fransktimer fokus på at få eleverne til at tale sproget så meget som muligt. Selvom hun og eleverne i snart tre uger ikke har været sammen, er det stadig det største fokus.

Publiceret

Torsdag havde hun eksempelvis en hel dags engelsk med sin 9. klasse. Og her blev eleverne blandt andet sat til at arbejde to og to - fra hvert deres hjem.

"Vi genlæste en tekst, og så skulle de to og to interviewe hinanden om teksten. Det gør de via Google Hangouts Meet. De har optaget en lille video af deres samtale via Screencastify, som er en funktion, der filmer alt, hvad der sker på skærmen. Og den video har de så sendt til mig", fortæller Herle Sofie Gøtzsche Larsen. 

I løbet af dagen skulle eleverne desuden både mundtlig og skriftligt lave en billedbeskrivelse. Begge dele blev afleveret til Herle Sofie Gøtzsche Larsen.

Klassen samles tre gange om dagen 

Alle skolens elever har chromebooks, og så kan de hver dag se i deres ugeplaner, hvornår de skal mødes samlet i Google Hangouts Meet. Her præsenterer Herle Sofie Gøtzsche Larsen dagens opgaver. I løbet af dagen mødes klassen endnu en gang for en status på, hvordan det går med opgaverne. Og så rundes dagen af omkring 14.30 med endnu et virtuelt møde.

"Her får vi lige snakket dagen igennem og får snakket om, hvor langt de hver især er. Det kan også være, at der er nogen, der lige har brug for hjælp til at blive helt færdige. For andre handler det om, at jeg får sagt, at de har arbejdet nok, mens andre får at vide, at de lige skal kigge en smule mere på det", siger Herle Sofie Gøtzsche Larsen.

Virtuel rundtur 

I fransk i 8. klasse har hun blandt andet fået sine eleverne til at lave en virtuel gennemgang af deres hjem, imens de forklarer om rummene i videoen.

"Det var især en øvelse med fokus på ordforråd. Udover at det er en god måde at få dem til at få brugt sproget, er det også vigtigt at få dem til at rejse sig op og komme væk fra computerskærmen".

Eleverne skulle også lave nogle skriveøvelser. Her valgte Herle Sofie Gøtzsche Larsen at lave en video, som eleverne kunne støtte sig op ad.

"Så forklarer jeg dem, hvad det er, at de skal huske, og hvor man finder det i skoleordborgen. Det tror jeg virkede ret godt. Jeg kan i hvert fald se på deres afleveringer, at de har ret godt styr på det".

Svært at give eleverne den hjælp, de har brug for

Overordnet synes hun, at de første to uger med onlineundervisning efter omstændighederne er gået godt. Hun er dog ikke i tvivl om, at denne form for undervisning kun fungerer for de fagligt stærke og strukturede elever.

"De kører bare derudaf. Men de elever, jeg normalt har et ekstra øje med i timerne, dem har jeg rigtigt svært ved at nå. Normalt kan jeg jo gå ned og hjælpe dem, uden det skaber meget opmærksomhed i klassen. Det kan jeg ikke nu. Det er rigtigt frusterende". 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Da jeg skulle finde ud af, hvordan jeg skulle lave undervisning under de her mærkelige forudsætninger, spurgte jeg mig selv; hvilken undervisning ville jeg almindeligvis lave? Svaret er undervisning med fokus på, at eleverne bruger sproget aktivt. Den undervisning vil jeg så vidt muligt forsøge at lave".

Sådan tænkte engelsk- og fransklærer på Gilbjergskolen i Gilleleje i Nordsjælland Herle Sofie Gøtzsche Larsen, da hun ligesom resten af det offentlige arbejdsmarked blev sendt hjem med kort varsel. 

Gilbjergskolen har valgt at ændre udskolingselevernes skemaer til hele fagdage. Hver dag er derfor afsat til ét fag med én lærer hele dagen. Og så kører undervisningen fra kl. 9 til et sted mellem 14.30 og 15.00. 

Video giver mange muligheder

Løsningen til en undervisning, der minder om elevernes normale timer i engelsk og fransk, ligger især i muligheden for at lave videoer, fortæller Herle Sofie Gøtzsche Larsen.

I løbet af de to første uger har Herle Sofie Gøtzsche Larsen også erfaret, at det er svært at finde en god balance for, hvor meget der skal forberedes til undervisning. 

"Man forbereder jo altid lidt for meget. Men normalt kan man jo hurtigt lige give en ekstra opgave til dem, der bliver hurtigt færdige. Det er meget sværere nu. Og det er også ret svært at sadle om, hvis man finder ud af, at man har slået et for stort brød op. Til engelsk måtte jeg tage en hel tekst ud i løbet ad dagen, ligesom jeg også måtte skrue ned for kravene til, hvor meget man kan skrive efter en hel dag med engelsk".

Drukner i ting, der skal rettes 

Ligesom mange andre lærere står hun efterhånden med en stor bunke af afleveringer, hun skal forsøge at finde tid til at nå igennem. 

"Jeg er nok lidt ved at drukne i ting, jeg skal rette og kigge på. Heldigvis er der jo dage, hvor jeg ikke har fastlagt skema, så det giver lidt flere muligheder. Og selvom det tager rigtigt lang tid at gå igennem, så må det være sådan. For det er svært at planlægge undervisning, man ikke i en eller anden grad skal give feedback på". 

Powered by Labrador CMS