Det var et udtryk for forskelsbehandling på baggrund af handicap, da en lærer i 2021 blev fyret fra sin stilling.

Afgørelse: Det var forskelsbehandling at fyre en lærer på grund af handicap

En lærer har fået medhold i sin klage om, at det var forskelsbehandling at fyre hende på baggrund af et handicap. Læreren er blevet tilkendt en godtgørelse på 290.000 kroner.

Publiceret

En kvindelig lærer blev udsat for forskelsbehandling baseret på sit handicap, da hun i juni 2021 blev fyret efter to blodpropper i hjernen og et efterfølgende sygdomsforløb.

Det har Ligebehandlingsnævnet afgjort.

Læreren lider af epilepsi og havde haft to blodpropper i hjernen. Derfor havde hun været på nedsat tid og var i løbende dialog med ledelsen om, hvordan hendes arbejdsliv kunne fungere for både hende selv og for skolen.

I maj 2021 blev hun opereret i hjernen for at mindske risikoen for epilepsianfald. Det virkede, og selvom lægen havde anbefalet hende at vente cirka tre måneder med at tage en beslutning om at vende tilbage til arbejdet, var hun klar på at starte i et afprøvningsforløb allerede efter sommerferien, altså kun cirka to måneder efter operationen.

Men ledelsen lod ikke afprøvningsforløbet gå i gang, før hun blev varslet fyret i juni, kort tid efter operationen.

Det er en af de faktorer, Ligebehandlingsnævnet har lagt til grund for at give læreren medhold i hendes klage om forskelsbehandling på grund af handicap.

”Nævnet vurderede, at indklagede, der valgte at varsSle en påtænkt afskedigelse af klager blot en måned efter hjerneoperationen og uden at afprøve, hvordan operationen havde påvirket hendes fremadrettede erhvervsevne, ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket”, skriver nævnet i afgørelsen.

Læreren er blevet tilkendt en godtgørelse på 290.000 kroner, svarende til ni måneders løn.

Leder: Påvirkede skolens drift

I afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet lyder det i begrundelsen for opsigelsen, at ledelsen ikke længere kunne se, hvordan læreren kunne fortsætte på skolen af "driftsmæssige årsager".

Uddybningen fra ledelsen side lyder således:

"Årsagen (til opsigelsen, red.) er, at du pr. 30. juni 2021 har været fuldtidssygemeldt i 46 dage inden for det seneste år. Herudover har du været delvist raskmeldt i perioden fra 4. januar til 25. maj 2021 – i alt 142 dage. I den nuværende fraværsperiode har du været sygemeldt siden den 4. januar 2021.

I forbindelse med din sygemelding har du arbejdet på nedsat tid med skånehensyn i opgaveløsningen ved, at du

– har varetaget undervisningen i én klasse,

– ikke har deltaget i udvalgte møder

– ikke har haft andre organisationsopgaver på skolen.


Dit fravær bevirker, at det er vanskeligt at få tilrettelagt og afviklet det daglige arbejde".

Læs hele afgørelsen.