Generelt tegner der sig et billede af, at karaktergennemsnittet ligger nogenlunde på niveau med de to forrige skoleår, og at der samlet set har været en stigning de seneste år sammenlignet med gennemsnittene fra 2017/2018 og 2018/2019.
Generelt tegner der sig et billede af, at karaktergennemsnittet ligger nogenlunde på niveau med de to forrige skoleår, og at der samlet set har været en stigning de seneste år sammenlignet med gennemsnittene fra 2017/2018 og 2018/2019.

Eleverne scorer igen højest i engelsk, viser tal om årets afgangseksamen

Det går den forkerte vej med karaktergennemsnittet for fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, mens eleverne klarer sig bedst i mundtlig engelsk. Det viser resultaterne fra årets afgangseksamen i folkeskolen.

Publiceret Senest opdateret

Torsdag blev karaktererne fra sommerens afgangseksamen i folkeskolen offentliggjort.

Karaktergennemsnittet ligger nogenlunde på niveau med sidstes års karakterer, og dermed ligger årets karakterer et pænt stykke over årene forinden.

Stigningen skal ses i lyset af, at reglerne de seneste tre år har været ændret på grund af corona.

Alle prøver blev i skoleåret 2019/2020 helt aflyst, mens afgangseleverne de seneste to år alene har været til prøve i de bunde prøver og dermed ikke har været til nogen udtræksprøver.

Samtidig har de ikke kunnet score lavere i deres karakterhæfte end deres standpunktskarakter.

Årets karaktergennemsnit blandt eleverne i folkeskolen er 7,6, mens det sidste år endte på 7,7, som var alletiders højeste gennemsnit nogensinde. Det er væsentlig højere end de forgående fem år, hvor karaktersnittet lå mellem 7,2-7,4.

Ser man på de enkelte fag, scorede eleverne i år de højeste karakterer i mundtlig engelsk, hvor gennemsnittet er steget fra 7,9 i skoleåret 2017/2018 til 8,6 i 2021/2022.

I mundtlig dansk ligger gennemsnittet til sammenligning i år på 8,5 mod 7,9 tilbage fra prøverne i 2017/2018.

Generelt er gennemsnittet i perioden steget i samtlige discipliner som matematik med og uden hjælpemidler og dansk retskrivning, skriftligt og læsning.

Men når det kommer til fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi er det gået den anden vej. Her blev årets gennemsnit på 6,9, mens det i 2017/2018 lå på 7,3.

Flere elever opnår gennemsnit på mindst 2

Folkeskolens afgangseksamener blev indført fra skoleåret 2017/2018, og elever, der opnår et gennemsnit på 2 eller mere i de otte obligatoriske prøver, består afgangseksamen og har retskrav til optagelse på en ungdomsuddannelse.

Af de nye tal fra i år fremgår det, at 95,9 procent af eleverne har et gennemsnit på mindst 2 i dansk og matematik, mens 90,8 procent af eleverne opnåede det samme i skoleåret 2016/2017.

Der har ikke været afholdt prøver i de praktisk/musiske fag grundet coronapandemien, men elevernes karakterer i fagene indgår i år for første gang som en del af elevernes karaktergennemsnit for folkeskolens afgangseksamen.

Kigger man isoleret på karaktererne i de praktisk/musiske valgfag opnår eleverne i år det højeste gennemsnit i musik med 7,7 mod 7,4 sidste år. I billedkunst blev gennemsnittet i år 7,6 sammenlignet med 7,3 forrige skoleår. I håndværk og design ligger det på 6,8 mod 6,5, mens det i madkundskab er 7,4 i år mod 7,1 sidste år.

Minister vil have det praktisk mere med

I en pressemeddelelse udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at vi i Danmark har en meget teoretisk skole og et alt for smalt dannelsesbegreb. Ikke kun de boglige fag

”Det afspejler sig i fagene, og det giver ikke de unge et ordentligt grundlag at gå ind i voksenlivet med. Vi skal have det praktiske element integreret meget bedre i skolen, og derfor er jeg glad for, at vurderingen af elevernes praktiske færdigheder nu også indgår i folkeskolens afgangseksamen, så det ikke kun er de boglige fag, der tæller,” siger hun.

Powered by Labrador CMS