I fremtiden skal vi måske gå tilbage til at afholde eksamen med blyant og papir, hvis der ikke findes en andre måder at forhindre eleverne i at få adgang til kunstig intelligens, som kan løse opgaverne for dem.

Ministeriet: Bothjælp er, ligesom Google Translate, forbudt

Publiceret Senest opdateret

Hvad er ChatGPT?

(Folkeskolen har bedt ChatGPT skrive denne faktaboks:)

ChatGPT er en avanceret sprogmodel udviklet af OpenAI. Det er en form for kunstig intelligens, der kan generere tekst på en menneskelig måde. Det kan bruges til mange forskellige formål, såsom at skrive kreative historier, besvare spørgsmål eller assistere i forretningsprocesser. ChatGPT er trænet på en stor mængde tekst fra internettet, hvilket giver den en bred vifte af viden og evnen til at forstå og generere naturligt sprog. Det er et værktøj, der kan hjælpe med at automatisere og effektivisere mange opgaver, der tidligere krævede menneskelig indgriben.

OpenAI er et forskningsfirma, der er blevet grundlagt af en række velkendte personer fra tech-branchen, herunder Elon Musk og Sam Altman. Deres mission er at udvikle kunstig intelligens i et åbent og ansvarligt regi, således at den kan bruges til at hjælpe mennesker og forbedre verden. OpenAI har skabt en række avancerede teknologier, herunder sprogmodeller som GPT-3, som er en af de mest avancerede sprogmodeller i verden. Deres forskning dækker områder som maskinlæring, robotik, billedgenkendelse og spilteori. OpenAI har også skabt et åbent bibliotek med kode og værktøjer, som andre kan bruge til at udvikle deres egne AI-projekter.

Hver sjette gymnasieelev har brugte ChatGPT til at skrive i hvert fald dele af deres opgaver indenfor de første to uger, efter at den blev offentligt tilgængelig, skriver fagbladet Gymnasieskolen.

I Norge har den kunstigt intelligente chatrobot betydet, at myndighederne lukker for adgang til internettet til eksaminer på ungdomsuddannelser.

Folkeskolen har bedt børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye (S) om en kommentar til de udfordringer, adgangen til at bruge kunstig intelligens til at skrive skoleopgaver giver.

Ministeren har dog ikke mulighed for at medvirke, oplyser Børne- og Undervisningsministeriets pressekontor, som i stedet har sendt dette svar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:

"Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser, at brug af ChatGPT og andre lignende værktøjer ikke er tilladt ved folkeskolens prøver og de gymnasiale prøver".

"Det fremgår af det nuværende regelsæt om hjælpemidler, at eleven udelukkende må benytte eventuel internetadgang til at tilgå materiale, som er blevet brugt i undervisningen, og som i udgangspunktet ikke kan opbevares lokalt (fx en digital ordbog). Eleven må ikke benytte eventuel netadgang til at tilgå interaktive programmer som fx Wolfram Alpha eller Google Translate og nu altså også ChatGPT".

"Endvidere foreskriver bekendtgørelsen på det gymnasiale område, at en prøvebesvarelse skal være selvstændig og elevens egen. Hvis en chatbot enten bidrager til eller leverer hele elevens besvarelse, er der ikke længere tale om en selvstændig besvarelse".

"På folkeskoleområdet fremgår det af bekendtgørelse om folkeskolens prøver, at formålet med folkeskolens prøver er, at eleverne får lov til at dokumentere, i hvilken grad de har opnået færdigheder i de enkelte fag".

"Derudover foreskriver bekendtgørelsen, at eleverne fx ved prøven i dansk skriftlig fremstilling, individuelt skal udfærdige deres besvarelse. Hertil fremgår det, af prøvebekendtgørelsens § 43, at elever ikke uretmæssigt må udgive en andens arbejde for sit eget. Dette kan blandt andet medføre, at elevens prøvebesvarelse eller eventuelle karakter bortfalder".

"Det vil således være i strid med bekendtgørelse om folkeskolens prøver, hvis en elev afleverer en besvarelse fra en chatbot som sin egen. Eleven vil endvidere ikke kunne bedømmes i sine færdigheder i det enkelte fag.

"Reglerne fremgår af bekendtgørelse om folkeskolens prøver, §43 og Bilag 1, Afsnit I og II og i prøvevejledningerne for fagene samt § 6, stk. 3-6, og § 7 i bekendtgørelsen om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser."