Tema | Forældreklager

”Jeg vil appellere til, at man på skolerne taler om, hvordan man håndterer forældreklager", siger Regitze Flannov

DLF: Respektér lærernes faglighed

Publiceret Senest opdateret

Forvaltningen i Slagelse bør slet ikke gå ind i diskussionen om enkelte elevers karakterer. I stedet bør den værne om respekten for lærernes og skoleledernes faglighed, understreger Danmarks Lærerforening (DLF).

”Skolechefen skal i et svar til forældrene henvise til, at skolens ledelse i samarbejde med lærerne allerede har behandlet sagen og har afgivet et svar på professionel vis, og skal minde forældrene om, at forvaltningen og skolen har forskellige opgaver og ressortområder, som der skal være respekt omkring”, siger Regitze Flannov, formand for Lærerforeningens undervisningsudvalg.

Louise Dahls og Patrick Stott Venzels bedømmelse af en gruppes præstation ved prøven i idræt blev underkendt.

Hun mener, at forvaltninger og politikere i de danske kommuner skal være meget opmærksomme på, at de ikke afautoriserer skolens ansatte ved at blande sig i, hvordan lærere og skoleledere løser den opgave, som de er blevet ansat til at løfte.

”Det sker nogle gange, at forældre henvender sig på denne her måde. Det kan de have alle mulige grunde til, men det er vigtigt, at vi respekterer hinandens faglighed. Det er demotiverende for de fagprofessionelle, når deres afgørelser bliver betvivlet, og det går ud over respekten for skolen og skolens professionelle”, siger Regitze Flannov.

Mange skoler har faktisk klare og nedskrevne retningslinjer for, hvordan der skal reageres, når forældre klager, fortæller Regitze Flannov og opfordrer til at tage den snak på skolerne ”i fredstid”. Nogle steder kunne det også give mening at inddrage forvaltningen og det kommunalpolitiske led i snakken, foreslår hun.

”Jeg vil appellere til, at man på skolerne taler om, hvordan man håndterer forældreklager, og om hvilke rettigheder vi har hver især. Både elever og lærere har for eksempel ret til, at sagerne bliver undersøgt grundigt, og at alle bliver hørt, inden der bliver truffet afgørelser”, siger hun og henviser til tidligere alvorlige sager, hvor lærere er blevet bortvist på grund af beskyldninger og klager fra forældre:

”Lærerne skal træffe mange beslutninger omkring eleverne hver dag, og hvis de skal gå og være bange for, om der nu er respekt om deres faglige dømmekraft, så får vi en dårligere skole”.