Robot hand using laptop and man hand writing. kunstig intelligens chatbot chatgpt
Chatbotterne er har og lærerne har ikke en jordisk chance for at gennemskue om eleverne bruger dem til at slippe lettere om de skriftlige afleveringer. Mindst en sjettedel af gymnasieelever har allerede gjort det.

Dansklærere har bedømt: Chatbot skriver (endnu) ikke dansk til topkarakter

Chatbotten ChatGPT har sat uddannelsessektoren på den anden ende. Men to erfarne danskcensorer er ikke imponeret af de danskopgaver, Folkeskolen har bedt dem bedømme. Til gengæld ser de pædagogisk potentiale i chatbotten.

Publiceret Senest opdateret

”Jeg var sikker på, at to af opgaverne ikke var skrevet af rigtige elever, fordi de er så ubehjælpsomme”.

Sådan siger Jens Raahauge, tidligere formand for Dansklærerforeningens folkeskolesektion, forfatter, lærer og skoleleder om to af de tre skriftlig fremstilling-eksamensopgaver, som Folkeskolen har fået chatbotten ChatGPT til at skrive.

Den tredje stil – et debatindlæg om en sænkelse af valgretsalderen – er så upersonligt skrevet, at det ikke flytter noget som helst, mener han.

Hvis eleverne har adgang til det her, kan man lige så godt nedlægge de skriftlige prøver i dansk

Jens Raahauge

Folkeskolen har afprøvet, hvordan chatbotten ville klare sig ved afgangsprøven i skriftlig fremstilling i dansk.

Redaktionen har bedt robotten besvare tre opgavebeskrivelser fra prøven i december. Udover Jens Raahauge har dansklærer på Svartingedalskolen i Hasle, konsulent på CFU Bornholm og beskikket censor i skriftlig dansk Maiken Adelsten vurderet de tre robotgenerede besvarelser.

Hun er ikke helt enig i Jens Raahauges bedømmelse:

”I opgave nummer et synes jeg, at jeg kunne fornemme lidt menneske – hvilket jo ikke er rigtigt. Men den er ikke så velskrevet, og den ville ikke score højt på karakterskalaen. Men jeg kunne næsten se for mig, hvad det var for en slags elev, der havde skrevet den”.

Til gengæld er hun ikke imponeret over niveauet:

”Det er ikke gode opgaver, chatbotten har produceret. Ingen af de her opgaver ville have fået en karakter i toppen af skalaen. En af dem vil jeg bedømme til et 7-tal, ellers er det lavere - men for nogle kan 4 godt være en god karakter. Og det er måske ikke urealistisk, at de her opgaver ville lande deromkring”.

Skrivning er en vej til erkendelse

Det står i skarp kontrast til, at den engelsklærer, Folkeskolen har talt med, der ikke tøvede med at give en engelskopgave skabt af kunstig intelligens et 12-tal.

Men selv om kunstig intelligens endnu ikke ser ud til at være en genvej til høje danskkarakterer, er de to dansklærere alligevel bekymret for, hvordan det vil komme til at påvirke afgangsprøverne.

”Helt firkantet så mener jeg, at adgangen til den her teknologi skal forbydes i en prøvesituation (brug af kunstig intelligens til afgangsprøver er forbudt ifølge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, red.). Det bliver meningsløst at censurere, for der er ingen grund til at give en maskine et 4-tal".

"Hvis eleverne har adgang til det her, kan man lige så godt nedlægge de skriftlige prøver i dansk”, mener Jens Raahauge.

Dansklærerforeningen: Dialog med eleverne er nødvendigt

"Som lærere – ikke bare dansklærere, men alle skolens lærere skal vi indgå i en dialog med eleverne om, hvad dette program kan og skal bruges til, og hvad det ikke kan og ikke skal bruges til", siger Ida Geertz-Jensen, som er formand for Dansklærerforeningens folkeskolesektion om ChatGPT og lignende teknologi.

"Der er ingen tvivl om, at det også vil være meget spændende at tale om ChatGTP som genstand i undervisningen - danskundervisningen altid har været åben for at tale digital dannelse, og her vil dette sagtens kunne bruges. Det bliver vores opgave at hjælpe eleverne med at navigere i dette nye værktøj".

"Når det så er sagt, må hovedopgaven i undervisningen af børn og unge være at udvikle elevernes fantasi og dømmekraft, evnen til at tænke alternativt og til at forholde sig kritisk. Det er ikke det primære formål at lære dem at at rekvirere fint formulerede produkter fra en maskine. Jeg håber i mit stille sind, at eleverne endnu er af den overbevisning, at det er vigtigt selv at mestre skrivningen selv".

"Vi skal som lærere insistere på, at hvis ikke eleverne og vi selv, i øvrigt er aktive i opgaverne – bruger hjernen, om det så er mundtlige opgaver eller skriftlige, så mister vi nogle af de mest grundlæggende evner, vi har. Hvordan skal vi kunne kommunikere, hvordan skal vi kunne forstå, hvordan skal vi kunne lære, hvordan skal vi kunne finde ud af, hvem vi er som mennesker, hvordan skal vi kunne finde ud af hvem vi er i fællesskabet, hvis vi ikke selv er aktive? Det kan vi ganske enkelt ikke".

”Folkeskolens skriveundervisning handler om at bruge skriftsproget som vej til en erkendelse. Det handler ikke primært om at lave et produkt. Men for at se om de har lært den erkendelsesvej, bedømmer man deres produkt”, fortsætter han.

Læreren tilbage som bedømmer

Maiken Adelsten mener, at chatbotten understreger behovet for, at lærerne igen bør være med til at bedømme deres egne elever til de skriftlige afgangsprøver.

”Det er selvfølgelig et problem med adgang til sådanne chatbots i prøvesituationen. Hvis jeg som beskikket censor skal rette 300 afleveringer, kan jeg jo ikke analysere hver enkelt for tegn på, om den er skrevet af en kunstig intelligens, og det mener jeg heller ikke er min opgave som censor".

"Til gengæld tror jeg, at eksistensen af den her teknologi kan understøtte noget, jeg længe har ønsket, nemlig at læreren kommer tilbage i bedømmelsen af de skriftlige afgangsprøver. For læreren ville have en chance for at gennemskue urent trav – medmindre eleven har brugt AI i sine løbende afleveringer også”, siger Maiken Adelsten.

Hun tilføjer, at noget af det, hun skal vurdere en skriftlig aflevering på, er, om den er ’skrevet med indlevelse’.

Sådan gjorde vi

Opgaverne, Jens Raahauge og Maiken Adelsten fik at se, er blevet til ved at journalisten oprettede sig som bruger på openai.com og indsatte opgavebeskrivelser fra december 2022's afgangsprøver i chatfeltet. Den tekst, der kom ud af det, blev kopieret over i et worddokument og sendt til de to lærere.

”Og det er måske afgangsprøvens redning i forhold til snyd. Jeg kan ikke mærke indlevelse i de opgaver, vi har fået her”.

Jens Raahauge er enig i, at læreren skal tilbage i vurderingen af de skriftlige afgangsprøver:

”Læreren skal tilbage og bidrage i censurprocessen. Det er i forvejen betænkeligt i forhold til elevernes retssikkerhed, at der kun er én censor til at vurdere afgangsprøverne. Men nu bliver det jo absurd!”

Didaktisk potentiale

Men på trods at alle de problemer, elevernes adgang til avancerede chatbotter rejser, kan de to dansklærere se masser af pædagogisk og didaktisk potentiale i at arbejde med ChatGPT eller lignende teknologi.

Snyd har altid været der, men det er blevet mere sofistikeret.

Maiken Adelsten, dansklærer

”Hvis børn bruger denne her teknologi til at snyde med deres afleveringer, kan det bidrage til at gøre dem dummere, for man lærer kun ved faktisk at udføre et stykke arbejde”, siger Jens Raahauge.

”Men teknologien kan bruges didaktisk – mest overfor dem, der i forvejen er dygtige, men sådan er det så tit”, tilføjer han.

Maiken Adelsten peger på, at hun har elever, der vil kunne lære af at arbejde fagligt med chatbotten.

ChatGPT's danske stile

Folkeskolen har bedt ChatGPT besvare tre 9.-klasseprøveopgaver i dansk skriftlig fremstilling. Hent som pdf.

”Jeg har elever, som vil synes, at det er skønt at tage en af de her tekster og gå ind og forbedre den. Og de vil også lære en hel masse af det”, siger Maiken Adelsten.

”Skrivning er en proces. Jeg ville som lærer aldrig bare give mine elever en opgaveformulering og så ikke tale mere med dem om opgaven, før den er blevet bedømt. Jeg vil jo altid lave øvelser med dem i klasselokalet, snakke ord og sproglige vendinger. Så jeg tror, at jeg skal være ualmindeligt uopmærksom, hvis samme elev til samtlige skriveøvelser slipper af sted med at få en chatbot til at lave det for sig".

"Så har man næsten fortjent at få en ok karakter, bare for sin indsats… Men selvfølgelig vil de nok kunne slippe afsted med at snyde med et afsnit eller to”

Maiken Adelsten tilføjer, at snyd i forbindelse med skriftlige afleveringer ikke er noget nyt for en dansklærer.

”Hver tid har sine udfordringer. Engang kopierede de fra wikipedia, og glemte at linkene var skrevet i blåt, så det var nemt at gennemskue. Så begyndte de at copy/paste fra flere forskellige steder".

"Snyd har altid været der, men det er blevet mere sofistikeret. Selvfølgelig er der nogen elever, som vil have svært ved at modstå fristelsen til at lave sin aflevering på chatbotten, men det er nok i høj grad de samme elever, som i dag ville finde en tekst på nettet og klippe den ind i afleveringen”.

Hvad er ChatGPT?

(Folkeskolen har bedt ChatGPT skrive denne faktaboks)

ChatGPT er en avanceret sprogmodel udviklet af OpenAI. Det er en form for kunstig intelligens, der kan generere tekst på en menneskelig måde. Det kan bruges til mange forskellige formål, såsom at skrive kreative historier, besvare spørgsmål eller assistere i forretningsprocesser. ChatGPT er trænet på en stor mængde tekst fra internettet, hvilket giver den en bred vifte af viden og evnen til at forstå og generere naturligt sprog. Det er et værktøj, der kan hjælpe med at automatisere og effektivisere mange opgaver, der tidligere krævede menneskelig indgriben.

OpenAI er et forskningsfirma, der er blevet grundlagt af en række velkendte personer fra tech-branchen, herunder Elon Musk og Sam Altman. Deres mission er at udvikle kunstig intelligens i et åbent og ansvarligt regi, således at den kan bruges til at hjælpe mennesker og forbedre verden. OpenAI har skabt en række avancerede teknologier, herunder sprogmodeller som GPT-3, som er en af de mest avancerede sprogmodeller i verden. Deres forskning dækker områder som maskinlæring, robotik, billedgenkendelse og spilteori. OpenAI har også skabt et åbent bibliotek med kode og værktøjer, som andre kan bruge til at udvikle deres egne AI-projekter.