"Der er mange, der er bekymrede for ikke at bestå", siger formand for Danske Skoleelever Mille Borgen Mikkelsen

Voldsom eksamensfrygt: Ved skoleårets start frygtede 4 ud af 10 at dumpe årets afgangseksamen

Hele 41 procent af eleverne i 9. klasse frygtede i starten af dette skoleår, at de ikke ville være i stand til at bestå deres afgangseksamen til sommer. Et vigtigt argument for, at det også i år var nødvendigt at aflyse flere af prøverne, mener Danske Skoleelever og Egmont Fonden.

Publiceret Senest opdateret

"Om jeg har lært nok? Det føler jeg ikke, at jeg har i forhold til at bestå afgangsprøven. Mest fordi det, vi har lavet, har mest været lektier".

Sådan lyder det fra en dreng i 9. klasse i en undersøgelse, som Rambøll Management Consulting gennemførte for Egmont Fonden kort inde i det nuværende skoleår blandt unge fra årgang 2005, hvoraf de fleste går i 9. klasse i år.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen baserer sig på spørgeskemasvar fra 337 repræsentativt udvalgte elever fra årgang 2005 samt efterfølgende uddybende interview med 18 elever. Rambøll har desuden indsamlet spørgeskemasvar fra 471 repræsentativt udvalgte forældre. Dataindsamling er foretaget tilbage i august og september sidste år.

Undersøgelsen viser, at 41 procent af de unge i starten af skoleåret var bekymrende for, om de ville være i stand til at bestå deres afgangseksamen til sommer.

Indtil for nyligt kunne eleverne se frem mod en fuld afgangseksamen, men sidst i februar blev alle Folketingets partier enige om, at afgangsprøverne ligesom sidste år bliver med færre prøver, og at eleverne ikke kan score lavere end deres standpunktskarakterer.

Skoleelever: Mange er nervøse

Formand for Danske Skoleelever Mille Borgen Mikkelsen er ikke forundret over de markante tal om elevernes bekymring frem mod prøverne.

”Der er mange, der er bekymrede for ikke at bestå”, siger hun. ”Mange vil opleve en nervøsitet. Derfor er det også godt, at der er kommet en afklaring på, hvad der skal ske med eksamen i år”, siger hun.

Hun ved ikke, om bekymringerne for eksamen i år har været ligeså store, som den var sidste år.

”Men det er en bekymring, som jeg oplever hos mange af mine medlemmer. Eksamen er nervepirrende. Det er første gang, og det er her og nu, det gælder”.

Danske Skoleelever er derfor også glade for, at regeringen skiftede holdning fra, at eksamen skulle forløbe så normalt som muligt i år til, som det er blevet, at kun fire eksaminer bliver gennemført som normalt, mens resten bliver aflyst samt muligheden for at ophæve standpunktskarakteren til prøvekarakter.

”Sidste år blev vi mere trygge af, at der kom færre eksaminer, og at standpunktskarakterer kunne hæve os op. Det betyder meget, at det nu er afklaret, hvordan eksaminerne kommer til at blive til sommer”, siger Mille Borgen Mikkelsen.

Rigtig beslutning ud fra et børneperspektiv

Direktør i Egmont Fonden Henriette Christiansen mener også, at undersøgelsen underbygger, at det var den rette beslutning, at også årets afgangseksamen bliver en reduceret udgave.

"Set ud fra et børneperspektiv er det er en rigtig god beslutning at lempe på kravene til afgangsprøverne. Vi ved fra de unge, at de bekymrer sig om, hvordan det skal gå til prøverne, og for nogle er det endda en bekymring, om de kan bestå. Selvom en lempelse af kravene ikke nødvendigvis kan stå alene som løsning, hvilket de unge også peger på, så kan det helt sikkert være med til at lette de unges bekymringer", siger hun.

Henriette Christiansen mener, at undersøgelsen kan bidrage med vigtig viden til fremtidige udfordringer.

”De unge fortæller os, at nedlukningen har haft stor betydning for dem og deres trivsel, og den viden skal vi bruge til at sikre, at børnene og de unge ikke igen bliver lige så hårdt ramt, hvis igen står over for pandemiske udfordringer”, siger hun.

I undersøgelsen svarer 39 procent, at de i starten af indeværende skoleår var usikre på, om de har lært nok under nedlukningen til at kunne følge med i undervisningen efter genåbningen.

De unge har selv forslag til gode løsninger

De unge i undersøgelsen pegede på flere forskellige indsatser, som de mente kan være med til at afbøde de negative konsekvenser af coronakrisen for deres liv og fremtid.

Fire ud af ti efterspurgte mere brobygning og praktik efter genåbningen, og 28 procent efterspurgte mere UU-vejledning, idet de mener, at det vil kunne hjælpe dem med at kvalificere deres uddannelsesvalg.

Tre ud af ti unge efterspurgte mere undervisning efter genåbningen, end de får nu. Og hver femte ung efterspurgte adgang til lektiehjælp fra deres lærere.

Beslutningen, om at der både bliver lempet i kravene og antallet af prøver til folkeskolens afgangseksamen, er rigtigt godt for børnene og de unge, mener Henriette Christiansen.

Men der vil fortsat være behov for ekstra opmærksomhed i forhold til de prøver, de unge skal op til:

”Den ekstra hjælp, som eleverne efterspørger, vil nok være svær at efterkomme for skolerne”, siger Henriette Christiansen.

”Derfor er det også vigtigt, at forældrene til de unge er opmærksomme på deres bekymringer, og at man også i hjemmet forsøger så godt som muligt at tage hånd om den”.