Citat

Praksisfaglighed: Danske Skoleelever vil have mere projektorienteret eksamen

Publiceret

Danske Skoleelever er helt enig med regeringen i, at folkeskolen er blevet for boglig. I et nyt udspil om praksisfaglighed foreslår elevorganisationen et praksisfagligt fag i udskolingen, som skal beskrives i samarbejde med relevante aktører og har til formål at undervise elever i håndværksfag. Det skal været obligatorisk prøvefag og afsluttes i en projektopgave. Faget skal være projektbaseret og have rod i virkeligheden. Dertil vil ønsker eleverne også de nuværende obligatoriske valgfag omlagt specialiserede valgfag, der også skal afsluttes i en projektopgave, som fremgår på afgangsbeviset. Eleverne mener, det skal være obligatorisk for skolerne at arbejde projektbaseret allerede fra indskolingen, og halvdelen af alle afgangsprøver skal omlægges til at være projektbaserede.

Skoleelever.dk: "Praksisfaglighed i grundskolen" (pdf)