Mange afgangsprøver er i år aflyst. I 9. klasse er det kun dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik (skriftlig) som bliver afholdt
Mange afgangsprøver er i år aflyst. I 9. klasse er det kun dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik (skriftlig) som bliver afholdt

Faglige lærerforeninger undrer sig over prøveaflysninger igen i år

Flere af de faglige foreninger undrer sig over, at så mange afgangsprøver igen i år er blevet aflyst. DLF fortæller, at de faglige foreninger er inddraget i foreningens anbefalinger til ministeren.

Publiceret Senest opdateret

For en uge siden vedtog et politisk flertal, at udtræks- og valgfagsprøverne og naturfagsprøven igen i år er aflyst.

Beslutningen vakte glæde hos formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, som blandt andet udtalte, at "aftalen skaber klarhed og mere ro i maven for lærere og elever på skolerne".

Men helt samme glæde var ikke at genfinde hos flere af formændene for fagenes foreninger.

Formand for Biologiforbundet Brian Ravnborg havde gerne set, at den fælles praktiske prøve i fysik/kemi, biologi og geografi var blevet gennemført. Prøven er den eneste af de bundne prøver, der bliver aflyst.

"Det synes jeg virkelig sender et uheldigt signal om, hvordan man prioriterer fagene, og vi har set det før. Det er særligt ærgerligt, fordi der var kommet sådan en fin aftale om, at man lokalt kunne aftale at skære ned i antallet af fokusområder. Det løste fuldstændig problemerne omkring prøven", siger Brian Ravnborg.

Hvilke prøver aflyses, og hvilke afholdes

9. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik (skriftlig). Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling. Prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler

10. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig) Prøver der aflyses

Alle øvrige prøver i 8., 9., og 10. klasse, som ikke er nævnt, aflyses, herunder den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse, samt de to udtræksprøver i 9. klasse.

Udtrækket fastholdes, så elever får ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i de fag, som de får udtrukket.

Mange spildte kræfter

Formand for Foreningen for Madkundskab Lone Carlson ærgrer sig også. Hun havde håbet, at politikerne havde fuldt anbefalingerne fra hende og de tre øvrige formænd for de praktisk-musiske fag om at lade det være op til den enkelte skole at bestemme, om afgangsprøverne skulle gennemføres i valgfagene.

"Det er virkelig ærgerligt, at dem, der har haft viljen og muligheden for både at undervise og at målrette sig prøven nu må konstatere, at det har været spildte skønne kræfter".

Også formand for historie- og samfundsfagslærerne Dennis Hornhave Jacobsen undrer sig.

"Vi mener, at det er en skam. Man kunne have reduceret antallet af emner til udtræk, eller man kunne have reduceret andre steder. Vi har svært ved at se, hvor DLF har fundet rådgivning til, at en aflysning skulle være den gode løsning. For det kan vi ikke høre ret mange sige rundt omkring", siger Dennis Hornhave.

DLF: Vi har lyttet til de faglige foreninger

Men det er heller ikke DLF, der har anbefalet en aflysning af prøver, fortæller formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening Regitze Flannov.

Hun fortæller, at DLF har lyttet til de faglige foreninger og havde to anbefalinger med til ministeren.

"Vi pegede på, at man burde give mulighed for at lade standpunktskarakterer erstatte prøvekarakterer, og at man gjorde det muligt, at man lokalt kunne beslutte at aflyse valgfagsprøverne", siger hun.

Selv om ministeriet er gået længere end anbefalingerne fra DLF, mener hun imidlertid, at det er en fin løsning, det er endt med.

"Det er samlet set er en fin, velbalanceret løsning, der imødekommer mange af de forskellige ønsker, der har været", siger hun.

Skolelederne ville aflyse valgfagsprøver

Formand for skolelederne Claus Hjortdal anbefalede allerede i starten af januar, at man endnu et år aflyste valgfagsprøverne.

Her understregede han, at målet med undervisningen i fagene er at skabe plads til fordybelse og lyst til mere af den praktisk-musiske læring.

Det indeholder aftalen også

- Mulighed for lokal fleksibilitet til at udelade prøvespørgsmål ved mundtlige prøver.

- Elever får standpunktskarakter på beviset, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren.

- Tidligere offentliggørelse af prøveudtrækket, så elever og lærere tidligere får kendskab til de fag, hvor eleverne skal have standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.

- Fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til primo juni mhp. at mindske det faglige efterslæb.

"I den nuværende situation, med en eksamen der venter forude, er vi bekymrede for, at målet snarere bliver sommerens eksamen fremfor kvalitet i undervisningen", stod der i et åbent brev, han sendte til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Også Danske Skoleelever støttede, at afgangsprøverne i valgfagene blev aflyst.

Minister: Alle skal have en fair eksamen

Oplægget fra Pernille Rosenkrantz-Theil var længe, at afgangsprøverne i år skulle afvikles så normalt som muligt.

Men den holdning blev ministeren udfordret på efter et møde med regeringens støttepartier og skolens partere, som folkeskolen.dk tidligere har kunnet fortælle.

I fredags kom det så frem, at ministeren havde ændret holdning, og derfor bliver sommerens prøver ligesom sidste år.

"Coronaen har sat sine tydelige spor på rigtig manges skolegang, og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt. Med aftalen tager vi hensyn til, at det har været en særlig tid og mit håb er, at alle får en god og fair oplevelse med at gå til eksamen", lød det i en pressemeddelelse fra Pernille Rosenkrantz-Theil, da aflysningen blev offentliggjort.

Powered by Labrador CMS