Anmeldelse:

Hjælp til at afvikle afgangsprøven

Mon det bliver i dette skoleår, vi kan afholde landsdækkende afgangsprøver i billedkunst? Hvis det bliver aktuelt, er der hjælp at hente i denne lille bog

Publiceret

Fakta:

Fakta:

Billedkunst - Klar til prøven

Forfatter: Rikke Hyldahl Homann og Marlene Muhlig

500 kroner

48 sider

Forlaget Meloni

Et er, at undervisningsfaget billedkunst nu kan udbydes som valgfag, noget andet er hvordan det håndteres forud for den afsluttende prøve. For garvede lærere i billedkunst vil det at forholde sig til de formelle rammer nok fremstå overskueligt – og alligevel er der mange åbne spørgsmål. Nogle gælder sammenhængen mellem årsplanlægningen og de praktiske muligheder, der er på den enkelte skole. Nogle vil formentlig være af mere strukturel karakter, mens atter andre går på det formelle i forhold til de rammer, der er afstukket i de fælles mål for valgfaget.

Det aktuelle hæfte er struktureret som en overskuelig og informationsrig introduktion til såvel forberedelse som praktisk tilrettelæggelse af selve prøveforløbet. I ni afsnit klædes billedkunstlæreren på til at kunne balancere mellem undervisningsforløb og afsluttende prøve. Den anvendte opdeling og sprogbrug fremstår konkret og ligetil. Hvert enkelt afsnit er desuden tæt relateret til de formelle rammer i form af henvisninger og uddybende kommentarer til såvel kompetenceområder som faglige mål. Derved kan hæftet også bruges rammesættende i forhold til planlægning og gennemførelse af undervisning i billedkunst på andre klassetrin end de prøveforberedende.

Blandt diskussionspunkterne i forhold til det forberedende prøvearbejde er brugen af begreberne tema og emne. I et afsnit om selve prøveoplægget karakteriseres ”emne” som et neutralt begreb, mens ”tema” forstås som et aspekt af et emne. Senere fremhæves det, at prøveoplægget ikke må indeholde et tema, som eleverne har arbejdet med i undervisningen. Til gengæld skal de kende og have arbejdet med de udtryksformer, der kan trækkes lod om forud for selve prøven. Formentlig et par punkter, der kan vække en vis diskussion i praksis.

I forlagets beskrivelse af materialet og i forordet omtales 10 forslag til prøveoplæg. Umiddelbart kan jeg kun se ni, til gengæld præsenteres de kort og præcist og dermed praktisk anvendelige, både som direkte forlæg og som inspiration. Strukturen er enkel: Hvert tema præsenteres med en introtekst fulgt af en kortfattet opgave, et afsnit om krav til opgaveløsningen og skitse til en form for mindmap under overskriften 'Mulige indfaldsvinkler'. Hvert oplæg vises på et opslag og afrundes med tre små talebobler, der opsummerer prøvens tre formelle dele. Under overskrifter som 'Blinde Vinkler', 'Selviscenesættelse' og 'I familien' lægges der i tekstoplæggene op brug af billedkilder, der nok nævnes ved kunstnernavn og årstal, men uden direkte henvisninger til genre eller kunsthistorisk periode.

Powered by Labrador CMS