Risikoen for at deltagerne vil blive smittet af coronavirus, får arrangørerer til udsætte kurser og konferencer. Nogle har allerede nye datoer parat, mens andre afventer situationen.

Arrangører udsætter kurser og konferencer på det specielle område langt ind i april

Foreløbig er Danmark lukket ned i 14 dage, men faren for smitte med coronavirus får alligevel arrangører på stribe til at udsætte kurser og konferencer på det specielle område i både marts og april. For nogle får det økonomiske konsekvenser.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Store som små arrangører har travlt med at aflyse eller udsætte kurser og konferencer på det specielle område som følge af, at coronavirus har lagt Danmark ned. Det gælder blandt andet konferencen 'Alle kan læse', som skulle have fundet sted i Aarhus på tirsdag med en søsterkonference i Hillerød 2. april.

"Vi er ved at finde en ny dato i sensommeren/efteråret, hvor vi gennemfører konferencerne med samme program. Tilmeldte deltagere hører fra os snarest muligt" skriver Nota på sin hjemmeside.

Konferencerne sætter med en række oplæg fokus på elever i grundskolen med ordblindhed og andre handicap.

Ordblinde elever må vente med at møde deres nye læsevejleder

UU- Randers har udsat en konference for læsevejledere og ledere, som skulle have fundet sted i eftermiddag. Det samme gælder et arrangement på tirsdag for ordblinde elever fra folkeskoler, som skal begynde på en ungdomsuddannelse efter sommerferien, og et tilsvarende møde ugen efter for ordblinde elever fra fri- og privatskoler.

Årets læsevejledere giver ordblinde en bedre start på ungdomsuddannelsen

Både konference og møder udspringer af initiativet 'Ordblind i overgange', som indbragte læsevejlederne Line Degn og Mette Søndergaard fra Randers Realskole Notas Læsevejlederpris 2019. I år bredes projektet ud til også at omfatte de kommunale skoler.

"Vi har udsat de to møder for ordblinde elever, fordi de sagtens kan vente, til vi er tilbage på job. Det afgørende er, at eleverne møder deres nye læsevejledere, inden de begynder på deres ungdomsuddannelse til august, så de kan nå at få støtteredskaber hjem", siger leder af UU-Randers, Morten Skivild.

Måske må læsevejlederne rykke ud til eleverne

Møderne for elever skal selvsagt afholdes inden sommerferien for at give mening.

"Vi kan om nødvendigt ændre formen, så ungdomsuddannelsernes læsevejledere i stedet kommer ud til den enkelte ordblinde elev i grundskolen", siger Morten Skivild.

UU Randers har ikke udsigt til at lide et tab på udsættelserne, da økonomien er knyttet op på de medarbejdere, der skulle stille op til arrangementerne. Til gengæld rejser lukningen af skolerne et andet problem, især hvis den bliver forlænget.

"Den store udfordring ligger i, om de elever, som skal til optagelsesprøve, fordi de ikke er uddannelsesparate, kan få den støtte, de har brug for", siger Morten Skivild.

Oplægsholdere, tilhørere og hjælpere ville risikere at blive smittet

Lærere, andre fagfolk og pårørende rev de 600 billetter væk, da Opholdsstedet Broager, UCN Hjørring og Landsforeningen Autisme, Kreds Nordjylland sidste år holdt en uddannelsesdag om autisme.

Stort behov for viden får lærere til at strømme til nordjysk autismedag

I år er det gået lidt mere trægt med indtil videre 275 tilmeldte, men selv om arrangementet først finder sted 2. april og altså efter de 14 dage med et nedlukket Danmark, har arrangørerne valgt at udsætte begivenheden, formentlig til 18. juni.

"Så må tiden vise, om coronavirus har fortaget sig, eller om vi skal rykke autismedagen igen. Vi vil ikke risikere, at oplægsholdere, tilhørere og hjælpere bliver smittet, og vi vil hellere melde ud om udsættelsen i dag end tre dage før, arrangementet skulle have fundet sted", siger forstander Svend Erik Sørensen fra Opholdsstedet Broager ved Hirtshals

Økonomisk får det ikke den store betydning, at uddannelsesdagen bliver rykket, da UCN stiller lokaler til rådighed, og oplægsholderne gerne stiller op på en ny dato.

"Vi skal bruge penge på at promovere den nye dato, men ud over det håber vi at kunne holde det i nul", siger Svend Erik Sørensen.

Storebæltsskolen vægter sine sårbare elever

Storebæltsskolen skulle også have været vært for et større antal ledere, lærere, pædagoger, terapeuter og konsulenter den 2. april. Specialskolen i Korsør har siden 2014 holdt en årlig konference om brug af it i undervisningen af børn med særlige behov, men i år er konferencen aflyst. Det skete allerede i mandags.

Specialskole fylder alle 175 pladser på konference om iPads

"Vi har handlet rettidigt. Det betyder, at de 150 tilmeldte går glip af konferencen, men vores elever er sårbare, og derfor har vi et klart hensyn at tage", siger skoleleder Benjamin Ejlertsen.

Skolen har en for travl hverdag til bare at kunne finde en ny dato, så derfor bliver konferencen skubbet et år.

Benjamin Ejlertsen har endnu ikke regnet på, hvad aflysningen kommer til at koste.

"De penge, vi har brugt på reklame er spildt. Det er vi kede af, men ellers regner ved med et beskedent tab", siger skolelederen.

Konference om læse-skriveteknologi har allerede fået ny dato

Også årets ordblinde- og it-konference om læse-skriveteknologi, som Aarhus Universitet står bag, bliver påvirket af coronavirus. Konferencen har mange lærere i målgruppen og skulle have fundet sted 16. april, men udsættes nu til 1. september, stadig i Middelfart.

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

"Vi vil ikke risikere, at fem oplægsholdere og 50 deltagere bliver smittet på konferencen", siger specialkonsulent Erik Arendal, som har 300 tilmeldte, men han regnede med at være kommet op på 350, da tilmeldingsfristen først udløb 31. marts.

Erik Arendal håber at kunne køre med samme program til september. Til gengæld har han ikke overblik over, hvad det kommer til at koste at planlægge konferencen igen.

"Kursushotellet er den klart største udgift, og vi kan flytte konferencen uden beregning. Til gengæld kommer der måske færre til september, fordi datoen meldes ud med kortere varsel. Derudover skal vi lave alle aftaler med oplægsholdere på ny", siger Erik Arendal.

ADHD-forening går ikke på kompromis med statens retningslinjer

Både ADHD-foreningen og Landsforeningen Autisme har aflyst kurser i marts for mennesker med de respektive diagnoser og deres pårørende.

"Vi har udsat vores kurser i dag og skal i gang med at finde nye datoer. Men de fleste af os tænker, at smitterisikoen vil vare en hel del længere end de næste 14 dage", siger Camillia Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen.

Corona udsætter dialogkonference om PPR

Også foreningens store årlige konference den 29. april i Kolding er i fare. I år henvender den sig til alle, der arbejder med unge og voksne med ADHD.

"Vi har 140 tilmeldte, og hvis vi kun må samle 100 mennesker, må vi enten kører konferencen over to dage med samme program eller udsætte den til juni eller til efter sommerferien. Vi går ikke på kompromis med retningslinjerne fra staten. Det tør vi ikke, og alle skal bidrage til den situation, landet befinder sig i", siger Camilla Lydiksen.

Forventer travlhed som under lockouten af lærerne

Det vil ellers have store økonomiske konsekvenser for ADHD-foreningen at udsætte konferencen.

"Vi er ikke på finansloven og har en høj egenfinansiering af vores aktiviteter, og det sikrer vi blandt andet med kurser og konferencer", siger direktøren, som regner med at gå en travl tid i møde.

"Under lockouten af lærerne fik børn med ADHD brudt deres rutiner og struktur. Derfor fik vi en masse henvendelser fra forældre om, hvilke aktiviteter de kunne lave med deres børn, hvordan de fik dem til at lave skolearbejde, og hvordan de skulle fortælle andre forældre om ADHD, når barnet skulle passes i grupper".

Omsætningen spiller ind på tilskuddet fra tips- og lottomidlerne

Autismeforeningen har også et stort arrangement, nemlig Sikon-konferencen over to dage i Odense i slutningen af april

"Vi venter med at træffe en afgørelse, til vi hører, hvad myndighederne siger om 14 dage. Men jeg tænker ikke, at vi får flere tilmeldinger", siger sekretariatschef Lars Grønlund, som ikke har et overblik over, hvor mange der aktuelt har meldt deres ankomst.

"Vi samler ikke 1.000 mennesker, men vi plejer at være en del", siger han,

En aflysning af konferencen vil ikke alene kunne medføre udgifter her og nu. Det kan også få betydning for foreningens tilskud fra tips- og lottemidlerne.

"Vores omsætning spiller ind på tilskuddets størrelse, men jeg ved ikke, hvad det vil betyde, at vi et enkelt år ikke opnår den omsætning, vi plejer", siger Lars Grønlund.