Læreruddannelsen

Drømmen brast: Ingen lærer­uddannelse på højskole

Det blev for kompliceret at drive uddannelse under to helt forskellige lovgivninger på samme matrikel på Vallekilde Højskole i Odsherred. 

Publiceret

Vallekilde Højskole og professionshøjskolen Absalon var enige om målet - at oprette en læreruddannelse, hvor det første år blev tilbragt på fuld tid på Vallekilde og på højskolemaner. Men i dag, godt et år efter, at Uddannelses- og Forskningsministeriet gav grønt lys for projektet, har de to parter kastet håndkædet i ringen. 

”Vi er en institution, der er nysgerrige på at finde nye veje til at løse de samfundsudfordringer, som vi står overfor. Derfor foreslog vi at oprette en læreruddannelse på Vallekilde Højskole, men nye veje lykkes ikke altid. De ambitioner vi havde for Nordvestsjælland, viste sig at være for svære at realisere, når vi skulle finde en løsning, der kunne rumme både to institutioner, to lovgivninger og to ressortområder. Vi synes, det var en spændende vision og vi har afsøgt alle muligheder, men desværre kan projektet ikke lade sig gøre",  siger en ærgerlig direktør for Pædagogik og Ledelse på Absalon Sami Stephan Boutaiba.

Forstander på Vallekilde Højskole  Torben Smidt Hansen forklarer om udfordringerne: 

”Den oprindelige idé er en vigtig samfundsopgave, som vi gerne ville bidrage til. Men jeg skal også sikre, at vi ikke kaster os ud i noget, der går ud over vores kerneopgave: højskolen og højskoleeleverne. Når visionen ramte virkeligheden, har jeg vurderet, at der var risiko for at vi ville spænde buen for hårdt med en læreruddannelse side om side med højskoleeleverne".

Han er dog glad for at have været med i processen: 

”Det har været en spændende proces at se ind i hinandens verdener og lede efter muligheder. Det kan være den kontakt vi har opnået, kan blive til andre nyskabende idéer en gang i fremtiden,” siger Torben Smidt Hansen.