Der er blevet mindre forskel på, hvor meget undervisning de lærerstuderende får rundt om landet, konkluderer Rigsrevisionen

Der er blevet mindre forskel på timetallet på landets læreruddannelser

Der er sket en støt reduktion i forskellen af undervisningstimer på landets læreruddannelser siden 2018, konkluderer rigsrevisionen. Uddannelsen med færrest undervisningstimer har skuet op for timetallet.

Publiceret

Ifølge Rigsrevisionen har der været for stor forskel på, hvor mange undervisningstimer de lærerstuderende har fået alt efter, hvor i landet de tager deres læreruddannelsen.

Men det problem gør sig ikke længere gældende, lyder det i en ny rapport fra Rigsrevisionen.

For forskellen mellem mængden af undervisning på læreruddannelserne er mindsket, konkluderer Rigsrevisoren i en sammenligning mellem læreruddannelserne på Københavns Professionshøjskole, UCL og Absalon.

Forskellen mellem den læreruddannelse med flest undervisningstimer og den med færrest i 2017/2018 var ifølge Rigsrevisionen på 42 procent. Forskellen er siden mindsket med 9 procentpoint, så forskellen i 2020/21 var 33 procent.

Det fremgår ikke, hvilke af læreruddannelserne der har det højeste og laveste timetal – eller hvor mange timer der er tale om.

Til gengæld fremgår det, at læreruddannelsen med mindst undervisning pr. ECTS-point i perioden har opjusteret antallet af timer pr. ECTS -point. 1 ECTS-point svarer nu til 8,1 timer, mens det i 2017/2018 svarede til 6,9 timer.

Rigsrevisionen har også fulgt timetallet på pædagoguddannelsen. Her er der sket en større udvikling på den uddannelse med færrest timer pr. ECTS-point.

I løbet af de samme tre år er mængden af undervisning pr. ECTS-point på den pågældende pædagoguddannelse steget med 3,7 timer.

Det medfører, at den pågældende pædagoguddannelse er gået fra at tilbyde færre timer end læreruddannelsen med færrest timer til faktisk at tilbyde flere timer end den pågældende læreruddannelse.