Søndervang-lærere bag brev til ministeren: Vi mangler stadig en afslutning på sagen

16 nuværende og tidligere lærere på Søndervangskolen sendte lillejuleaften et brev til undervisningsministeren, hvori de anklager Aarhus Kommunes rådmand og forvaltning for at forsøge at tie sagen ihjel. Siden har lærerne modtaget et kort svar fra ministeriet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Den rigtige historie om Søndervangskolen bliver fortiet og forsøgt kvalt".

Sådan lød den eklatante kritik fra 16 nuværende og tidligere lærere i et brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) dateret til den 23. december.

I brevet kritiserede lærerne både børn og unge-rådmand Thomas Medom (SF) og børn og unge-forvaltningen for vedvarende at forsøge at "dække over - og at fortie - faktiske hændelsesforløb omkring Søndervangskolen".

Lærere beskylder kommune for at dække over skole 

Siden er der tilsyneladende ikke sket meget, fortæller tidligere tillidsrepræsentant på skolen Pia Moelsby.

Lærerne har modtaget et kort svar fra en chefkonsulent i ministeriet om, at deres brev og deres medfølgende kritiske gennemgang af den uvildige undersøgelse "i relevant omfang" vil blive inddraget i ministeriets videre sagsbehandling.

Pia Moelsby håber, at det ikke er det sidste, hun og de andre lærere får som opfølgning på brevet.

"Der er mange steder i rapporten, hvor der mangler konklusioner, og det er det samme, jeg oplever, når jeg har læst forvaltningens redegørelser. Og så kan det godt være, at et konsulentfirma ikke kan konkludere, men hvem skal så konkludere? Når forvaltningen ikke vil konkludere, så må det jo være Undervisningsministeriet, der må gøre det", siger hun.

Søndervangskolen: Konsulentfirma finder "sandsynlige uregelmæssigheder" ved prøver, belastende arbejdsmiljø og utilstrækkelige tilsyn

Hvorfor er der ikke nogen, der råber op?

Pia Moelsby peger blandt andet på, at der i rapporten ikke bliver kommenteret på, at den uvildige undersøgelse - ligesom Folkeskolen allerede tidligere havde dokumenteret - kom frem til, at skolens elever havde brugt ekstra tid ved langt flere prøver, end ledelsen ellers har erkendt.

"Man konstaterer, at der er givet ekstra tid, og at det skete endda ved flere prøver, end der har været rygter om. Men der bliver slet ikke kommenteret på, at det ikke stemmer overens med, hvad ledelsen hele vejen igennem har sagt. Så det hele svæver ligesom bare uden afslutning eller konklusioner. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen, der råber op og siger, at der er noget her, der ikke stemmer overens", siger hun.

Dokumentation: Søndervangskolens elever fik ekstra tid ved danskprøver i 2017 - og ved alle selvrettende prøver i 2016 

I brevet skrev lærerne, at de ikke giver meget for konsulentfirmaets undersøgelse, som de anklager for mest af alt at virke "som et bestillingsarbejde - i ordets værst tænkelige betydning".

"Vi kommer nok aldrig reelt til at vide, om undersøgelsen er bestilt til at vise et bestemt resultat. Men jeg synes, at det er mærkeligt, at det fremstår som om, at der er nogle påstande og personer, der vægter højere end andre i undersøgelsen. Sådan har det også været igennem alle årene, at når skolelederen har afvist en påstand, så kommer man ikke videre", siger Pia Moelsby.

Hvor var læreres indrømmelser?

Folkeskolen har tidligere kunnet fortælle, at tre lærere har undret sig stærkt over, at deres udtalelser om, hvad der var foregået på skolen i forbindelse med afgangsprøverne, ikke var at finde i konsulentfirmaets rapport.

Lærere kritiserer Søndervangsrapport: Hvor er vores indrømmelser blevet af? 

Over for Folkeskolen fortalte de, at de hver især havde indrømmet at have hjulpet deres elever langt mere end det tilladte i forbindelse med de mundtlige prøver. Men i rapporten optræder ingen udsagn om at have overtrådt reglerne.

Børn og unge-direktør i Aarhus Kommune Martin Østergaard Christensen har tidligere kommenteret på anklagerne i lærernes brev.

"Undersøgelsen er netop uvildig, derfor står dens konklusioner og metoder alene for undersøgernes regning. At nogle ønsker et andet eller mere klart udfald, det accepterer jeg og forstår. Men jeg mener, at man går meget, meget langt, når man over for en minister kalder det bestillingsarbejde og forsøg på at dække over en sag", lød det i et skriftligt svar fra direktøren til Folkeskolen.

Her er konsulentfirmaets forklaring på, hvorfor læreres indrømmelser mangler i rapport