Medarbejdere på den skandaleramte Søndervangskolen i bydelen Viby i Aarhus er langtfra tilfredse med kommunens indsats i sagen.
Medarbejdere på den skandaleramte Søndervangskolen i bydelen Viby i Aarhus er langtfra tilfredse med kommunens indsats i sagen.

Lærere beskylder kommune for at dække over skole

16 nuværende og tidligere lærere fra Søndervangskolen er nu gået til undervisningsministeren. De er stærkt utilfredse med, hvad de opfatter som forsøg på at tie sagen ihjel fra Aarhus Kommunes rådmand og forvaltning.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Den rigtige historie om Søndervangskolen bliver fortiet og forsøgt kvalt". Så klart og eklatant lyder det fra 16 nuværende og tidligere lærere i et brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

I brevet, som Folkeskolen er i besiddelse af, kritiserer lærerne både børn og unge-rådmand Thomas Medom (SF) og børn og unge-forvaltningen for vedvarende at forsøge at "dække over - og at fortie - faktiske hændelsesforløb omkring Søndervangskolen".

Brevet er blandt andet underskrevet af tidligere tillidsrepræsentant og lærer på skolen Pia Moelsby og tidligere lærer Martin Haaning. De øvrige 14 personer fremgår også ved navn i brevet, men ønsker ikke deres navne offentliggjort af frygt for repressalier.

Her er konsulentfirmaets forklaring på, hvorfor læreres indrømmelser mangler i rapport

Aarhus Kommune har tre gange siden 2017 været involveret i undersøgelser af Søndervangskolen, som indtil for nylig blev betragtet som en foregangsskole for sin evne til at løfte tosprogede elever. Forvaltningens egne undersøgelser har ikke ført til anden handling, end at man ad to omgange valgte at sætte skolen under tilsyn - hvoraf det ene aldrig blev gennemført.

Senest har kommunen i kølvandet på Folkeskolens og Politikens afsløringer bestilt en uvildig undersøgelse fra et konsulentfirma. Den konkluderede kort før jul sidste år, at der med "en vis sandsynlighed var væsentlige overskridelser" af reglerne om at give ekstra tid ved de skriftlige prøver i 2016 og 2017, og at det er "overvejende sandsynligt", at ledelsen siden 2009 har informeret lærere om udtræksfag, før det var tilladt. Der er dog også en række af beskyldningerne, som konsulentfirmaet ikke fandt dokumentation for. 

Lærerne bag brevet giver imidlertid ikke meget for konsulentfirmaets undersøgelse, som de anklager for mest af alt at virke "som et bestillingsarbejde - i ordets værst tænkelige betydning".

Få overblikket over sagen om Søndervangskolen

Hvor var læreres indrømmelser?

Folkeskolen har tidligere kunnet fortælle, at tre lærere undrede sig stærkt over, at deres udtalelser om, hvad der var foregået på skolen i forbindelse med afgangsprøverne, ikke var at finde i den endelige konsulentrapport. Over for Folkeskolen fortalte de, at de hver især havde indrømmet at have hjulpet deres elever langt mere end det tilladte i forbindelse med de mundtlige prøver. Men i rapporten optræder ingen udsagn om at have overtrådt reglerne.

I brevet til ministeren udtrykker gruppen af lærere derfor stærk utilfredshed med rapporten i sin helhed og beskylder den generelle ordlyd for at være farvet, og at "udsagn og hændelsesforløb forplumres".

Lærere kritiserer Søndervangsrapport: Hvor er vores indrømmelser blevet af?

Lærerne skriver, at de i deres tid på skolen har oplevet, at skolens ambitioner "startede som en ædel ambition", men at det "med tiden tog en yderst uheldig drejning, hvor god moral blev tilsidesat, og alle forhåndenværende midler blev taget i brug - herunder snyd, manipulation og magtmisbrug".

Lærerne afslutter deres brev til undervisningsministeren med at skrive, at de står "til rådighed for en uddybende dialog".

Pernille Rosenkrantz-Theil ønsker ikke at kommentere på Folkeskolens oplysninger om brevet. I stedet oplyser Børne- og Undervisningsministeriet, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) inden jul har "modtaget den uvildige undersøgelse og Aarhus Kommunes besvarelse af udestående spørgsmål. Stuk vurderer p.t. sagen og er blandt andet i dialog med Ankestyrelsen om eventuelle videre skridt".

Direktør afviser kritik

Folkeskolen har også forgæves forsøgt at få en kommentar fra den aarhusianske rådmand Thomas Medom. Han henviser i stedet til et skriftligt svar fra børn og unge-direktør Martin Østergaard Christensen, der afviser anklagerne:

"Undersøgelsen er netop uvildig, derfor står dens konklusioner og metoder alene for undersøgernes regning. At nogle ønsker et andet eller mere klart udfald, det accepterer jeg og forstår. Men jeg mener, at man går meget, meget langt, når man over for en minister kalder det bestillingsarbejde og forsøg på at dække over en sag".

Søndervangskolen: Konsulentfirma finder "sandsynlige uregelmæssigheder" ved prøver, belastende arbejdsmiljø og utilstrækkelige tilsyn

Martin Østergaard Christensen mener, at forvaltningen har handlet på undersøgelsens konklusioner ved blandt andet at overdrage det til politiet at undersøge, om der er begået brud på tavshedspligten ved afsløring af elevernes udtræksfag.

"Det afventer vi politiets konklusion på. Herudover er to ledere fratrådt deres stillinger. Vi har åbent lagt alle spørgsmål og svar i sagen frem, og der er givet aktindsigt i mange hundrede siders bilag, som er sendt til alle, der har bedt om det", skriver han og tilføjer, at præmisserne og konklusionerne af den uvildige undersøgelse "er drøftet med byrådets børn og unge-udvalg samt med skoleledernes og medarbejdernes faglige organisationer".

Aarhus Kommune overdrager sag om offentliggjorte udtræksfag til politiet

Powered by Labrador CMS