Medarbejdere på den skandaleramte Søndervangskolen i bydelen Viby i Aarhus er langtfra tilfredse med kommunens indsats i sagen.
Medarbejdere på den skandaleramte Søndervangskolen i bydelen Viby i Aarhus er langtfra tilfredse med kommunens indsats i sagen.

Lærere beskylder kommune for at dække over skole

16 nuværende og tidligere lærere fra Søndervangskolen er nu gået til undervisningsministeren. De er stærkt utilfredse med, hvad de opfatter som forsøg på at tie sagen ihjel fra Aarhus Kommunes rådmand og forvaltning.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Den rigtige historie om Søndervangskolen bliver fortiet og forsøgt kvalt". Så klart og eklatant lyder det fra 16 nuværende og tidligere lærere i et brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

I brevet, som Folkeskolen er i besiddelse af, kritiserer lærerne både børn og unge-rådmand Thomas Medom (SF) og børn og unge-forvaltningen for vedvarende at forsøge at "dække over - og at fortie - faktiske hændelsesforløb omkring Søndervangskolen".

Brevet er blandt andet underskrevet af tidligere tillidsrepræsentant og lærer på skolen Pia Moelsby og tidligere lærer Martin Haaning. De øvrige 14 personer fremgår også ved navn i brevet, men ønsker ikke deres navne offentliggjort af frygt for repressalier.

Lærerne skriver, at de i deres tid på skolen har oplevet, at skolens ambitioner "startede som en ædel ambition", men at det "med tiden tog en yderst uheldig drejning, hvor god moral blev tilsidesat, og alle forhåndenværende midler blev taget i brug - herunder snyd, manipulation og magtmisbrug".

Lærerne afslutter deres brev til undervisningsministeren med at skrive, at de står "til rådighed for en uddybende dialog".

Pernille Rosenkrantz-Theil ønsker ikke at kommentere på Folkeskolens oplysninger om brevet. I stedet oplyser Børne- og Undervisningsministeriet, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) inden jul har "modtaget den uvildige undersøgelse og Aarhus Kommunes besvarelse af udestående spørgsmål. Stuk vurderer p.t. sagen og er blandt andet i dialog med Ankestyrelsen om eventuelle videre skridt".

Direktør afviser kritik

Folkeskolen har også forgæves forsøgt at få en kommentar fra den aarhusianske rådmand Thomas Medom. Han henviser i stedet til et skriftligt svar fra børn og unge-direktør Martin Østergaard Christensen, der afviser anklagerne:

"Undersøgelsen er netop uvildig, derfor står dens konklusioner og metoder alene for undersøgernes regning. At nogle ønsker et andet eller mere klart udfald, det accepterer jeg og forstår. Men jeg mener, at man går meget, meget langt, når man over for en minister kalder det bestillingsarbejde og forsøg på at dække over en sag".

Martin Østergaard Christensen mener, at forvaltningen har handlet på undersøgelsens konklusioner ved blandt andet at overdrage det til politiet at undersøge, om der er begået brud på tavshedspligten ved afsløring af elevernes udtræksfag.

"Det afventer vi politiets konklusion på. Herudover er to ledere fratrådt deres stillinger. Vi har åbent lagt alle spørgsmål og svar i sagen frem, og der er givet aktindsigt i mange hundrede siders bilag, som er sendt til alle, der har bedt om det", skriver han og tilføjer, at præmisserne og konklusionerne af den uvildige undersøgelse "er drøftet med byrådets børn og unge-udvalg samt med skoleledernes og medarbejdernes faglige organisationer".

Powered by Labrador CMS