“Jeg ser det som et landsdækkende problem, at medarbejdere sjældent føler sig trygge ved at tale højt, hvis de oplever problemer på deres arbejdsplads', siger Katrine Vinther Nielsen. Selv har hun som lærer følt sig utryg ved at bruge kommunens whistleblowerordning.
“Jeg ser det som et landsdækkende problem, at medarbejdere sjældent føler sig trygge ved at tale højt, hvis de oplever problemer på deres arbejdsplads", siger Katrine Vinther Nielsen. Selv har hun som lærer følt sig utryg ved at bruge kommunens whistleblowerordning.

Efter sagen om Søndervangskolen vil Aarhus-politiker styrke læreres mulighed for at råbe op

Det skal være mere trygt at tale højt om ting, der ikke fungerer på arbejdspladsen, lyder det fra Aarhus-politiker, som foreslår en debat om, hvordan der skabes en kultur, hvor man kan tale ærligt om problemer i systemet.

Publiceret Senest opdateret

Der er brug for en indsats for, at lærere og andre medarbejdere i Aarhus Kommune kan føle sig trygge ved at råbe op, hvis de oplever noget kritisabelt.

Sådan lyder det fra lærer og kommunalpolitiker for Enhedslisten i Aarhus Katrine Vinther Nielsen.

Onsdag havde hun et forslag med i byrådet om både at styrke medarbejdernes indflydelse og medbestemmelse og gøre det mere trygt at stå frem.

“Jeg ser det som et landsdækkende problem, at medarbejdere sjældent føler sig trygge ved at tale højt, hvis de oplever problemer på deres arbejdsplads. Og så har vi jo også haft nogle sager i Aarhus, hvor arbejdsmiljøet har været udfordret, og hvor medarbejdere ikke har oplevet, at de var blevet lyttet tilstrækkeligt til deres kritik. Dette er selvom vi i kommunen har Ledelseslinjen, fagforeninger, tillidsfolk, MEDsystem og whistleblowerordning”, siger hun.

”Erfaringerne viser således, at disse systemer i sig selv ikke er nok til sikre et trygt arbejdsmiljø. Derfor er der behov for at drøfte, hvordan vi yderligere kan styrke systemet”.

Hun understreger, at udfordringen ikke alene gælder på skoleområdet.

”Det gælder på hele det offentlige område, men jeg har foreslået, at vi i første omgang tager den indledende debat på skoleområdet”, siger Katrine Vinther Nielsen, der også tidligere har siddet i kredsstyrelsen i Århus Lærerforening.

To store sager i Aarhus

Aarhus Kommune er kendt for særligt to store sager med kritisable forhold på skoleområdet. Den største var de mange anklager om snyd og dårligt arbejdsmiljø på Søndervangskolen, som indtil da var kendt i ind- og udland for imponerende resultater med at løfte tosprogede elever.

Landets næststørste kommune er også kendt for, at Ombudsmanden i 2019 erklærede kommunens undervisningstilbud til elever i modtageklasser for ulovlig. Det skete efter, at en lærer som whistleblower anmeldte sin skole for blandt andet ikke at give eleverne nok undervisningstimer, og at de blev frataget muligheden for at gå til folkeskolens afgangseksamen.

Katrine Vinther Nielsen fortæller, at hun som lærer faktisk også selv har prøvet at stå i en situation, hvor hun overvejede at blive whistleblower. Men af frygt for at anmeldelsen kunne falde tilbage på hende, valgte hun at lade være.

”Jeg overvejede at bruge kommunens whistleblowerordning, fordi jeg mente, at kommunen på daværende tidspunkt ikke levede op til lovgivningen. Men jeg turde ikke bruge ordningen, fordi jeg frygtede, at min anmeldelse kunne pege direkte tilbage på mig”, siger hun og tilføjer, at hun ikke ønsker at fortælle, hvad det nærmere handlede om.

Kommer ikke selv med løsningen

Med sig på onsdagens møde havde Katrine Vinther Nielsen konkret et forslag om en styrkelse af ”de nuværende strukturer for medarbejderindflydelse” og kommunens whistleblowerordning. Hvordan det skal gøres, ønsker hun en grundig debat om.

”Jeg ligger ikke inde med løsningerne. I virkeligheden handler det mest om, at der er brug for at styrke den psykologiske tryghed og skabe en kultur, hvor der er en anerkendelse af de medarbejdere, der tør tale højt. For det kræver mod at gøre det”, siger Katrine Vinther Nielsen.

I sagen om Søndervangskolen var der faktisk nogle lærere, der både gik til den lokale lærerforening og forvaltningen. Alligevel blev det først en stor sag, der sagen kom i medierne. Hvad siger det dig?

“Sagerne har vist, at de etablerede systemer ikke har været tilstrækkelige, men jeg kan ikke sige, hvorfor der ikke blev handlet mere noget før”.

”Det er også derfor, at jeg stiller det her forslag for at sige; Er der en ordentlig linje, og kommer tingene frem? Og er det nemt nok at finde kommunens whistleblowerordning, hvis man føler, at man har brug for fuld anonymitet, og kan man så faktisk være helt sikker på, at man er totalt anonym?”

Hvor skal man gå hen?

Konkret peger Katrine Vinther Nielsen på, at det kan være vanskeligt som medarbejder at vide, hvor man skal gå hen, hvis man oplever noget kritisabelt.

”Hvor går man som medarbejder hen, hvis man ikke synes, at ledelsen tager ens kritik op, eller hvis kritikken handler om ledelsen? Og hvis man mener, at skolen ikke lever op til folkeskoleloven, så det fx ikke umiddelbart i MEDudvalget, at man finder en løsning på det. Men hvad er så næste lag og duer det? Og er der tryghed nok til, at fagbevægelsen kan gå videre til det politiske niveau? Der er mange snitflader i det her”, siger hun.

Hun lægger derfor op til, at det ikke alene bliver en politisk debat blandt politikerne i Aarhus.

”Jeg tror, at der er behov for, at vi får lavet en dialog hele vejen rundt, både mellem politikere, de faglige organisationer og medarbejdere. For det handler rigtigt meget om en kultur, hvor man skal føle sig tryg”.

Savner mere ærlighed

Katrine Vinther Nielsen håber, at det vil føre til en mere åben og ærlig diskussion om tingenes tilstand.

”Man skal kunne sige tingene højt, så det politiske niveau får den reelle indsigt. Jeg savner en ærlighed, hvor medarbejdere ikke skal frygte at sige ’hov, der er noget her, der ikke er i orden’. De skal anerkendes i stedet for at blive kastet under bussen”.

”Det gælder også, når vi politikere lover en række rettigheder, samtidig med at der ikke er penge nok til det. For så bliver forvaltningen presset til at forsøge at sikre retssikkerheden, imens de godt ved, at pengene ikke er til det, og det pres ryger igen videre til næste lag, og sådan fortsætter det”.

Efter mødet byrådsmødet fortæller Katrine Vinther Nielsen, at de øvrige partier tog godt imod forslaget.

”Jeg oplevede en opbakning til, at der er brug for psykologisk tryghed, medarbejderindflydelse og en velfungerende whistleblowerordning. Men om der som sådan skal ændres noget, er endnu for tidligt at sige. Sagen skal først behandles i Magistraten, og så kommer den derefter tilbage til byrådet”.

Powered by Labrador CMS