Arbejdsmiljø

Formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen skal til møde på Mou Skole i dag. Forvaltningen mødes med personalet for at fortælle om planerne for at skabe et bedre arbejdsmiljø på skolen.

Lærere tilbage på Mou Skole efter 18 dages hjemsendelse

I dag er to lærere fra Mou Skole tilbage på arbejde. De var hjemsendt i forbindelse med, at en gruppe lærere på skolen havde sendt et bekymringsbrev om problematisk elevadfærd til skolebestyrelsen.

Publiceret

”Vi var samlet i går med vores dygtigste folk fra Danmarks Lærerforening og Aalborg Kommune for at finde ud af, hvad der er op og ned i hjemsendelsen, og man har fundet ud af, at de to lærere skal tilbage på arbejdet”.

Sådan lyder det fra formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen. To lærere fra Mou Skole i Aalborg Kommune blev for 18 dage siden hjemsendt, efter at en gruppe ansatte havde sendt et brev til skolebestyrelsen, fordi de oplever en voldsom adfærd hos få elever og er bekymret for, hvordan denne adfærd smitter af på gruppedynamikker og på arbejdsmiljøet på skolen.

Sådan endte sagen hos forvaltningen

Skolechef i Aalborg Mads Rune Jørgensen ønsker ikke at kommentere på sagen. Han henviser til kommunens presseafdeling, som allerede i sidste uge kunne bekræfte, at skolebestyrelsen på Mou Skole har modtaget brevet.

”I henvendelsen påpeges nogle opmærksomheder, som er af en karakter, som naturligvis skal afdækkes. En skolebestyrelses opgave er blandt andet at føre tilsyn med skolens opgaveløsning og fastsætte skolens værdiregelsæt, mens konkrete elev- og personalesager håndteres af forvaltningen. Derfor er henvendelsen og håndteringen i dette tilfælde overdraget til forvaltningen”, lød udmeldingen fra Mads Rune Jørgensen via forvaltningen i sidste uge.

I første omgang blev der afholdt et møde med forvaltningen, Aalborg Lærerforening og BUPL.

”Der er også afholdt individuelle samtaler med medarbejdere på skolen med det formål at få afdækket indholdet i henvendelsen, sagens karakter samt at få planlagt det videre forløb”, oplyser forvaltningen. Det var i forbindelse med afdækningen af sagen, at de to lærere blev sendt hjem.

Lærere ville tilbage til skolen

I dag er de to lærere tilbage på skolen.

”Fra et fagforeningsperspektiv kan jeg sige, at de er vendt tilbage til skolen efter et brændende ønske. De har savnet deres hverdag. De brænder for den her skole og børnene, forældrene og egentlig også lokalsamfundet. Deres ønske har været at komme tilbage på skolen allerede her til morgen”, siger Karsten Lynge Simonsen.

Han mener ikke, der kommer til at ske mere i sagen.

”Nu skal man til at finde løsninger på arbejdspladsen med ledelsen i spidsen og med inddragelse af medarbejderne. Det handler om, hvordan man kan løse de forskellige udfordringer”, siger han. ”Jeg er fortrøstningsfuld, fordi det også lader til, at forvaltningen ønsker, at der kommer hjælp til at løse det her udefra. Det tror jeg er gavnligt”.

Brevet til skolebestyrelsen

Bekymringsbrevet, som en gruppe ansatte har sendt til skolebestyrelsen på Mou Skole, kan læses på Tv2.dk

Mads Rune Jørgensen oplyser, at der på skolen allerede er igangsat initiativer for at ”fremme arbejdsmiljøet, som forvaltningen på baggrund af henvendelsen vil understøtte”.

Karsten Lynge Simonsen skal i dag klokken 15  til møde på skolen, hvor forvaltningen vil præsentere personalet for sine planer for, hvordan man vil komme videre. 

Skolechef Mads Rune Jørgensen uddyber: 

”I øjeblikket holder vi forskellige møder på Mou Skole med det formål at understøtte elevernes undervisningsmiljø, medarbejdernes arbejdsmiljø og på at genskabe et godt, trygt forældresamarbejde. Et af møderne er i eftermiddag et orienterings- og planlægningsmøde sammen med skolens personale”.