Tidsregistrering

Både i Thisted og i Aalborg har lærerne mulighed for at lægge noget af deres individuelle forberedelsestid hjemme. Og hvis det passer med den afsatte tid i KMD Educa, behøver de ikke registrere det, mener de lokale lærerkredsformænd.

Om seks dage træder loven i kraft: Her skal lærerne skrive i Educa, hvis de arbejder ekstra

Skoleledelsen skal sikre, at alle læreres mødeplaner er opdateret med teammøder, forældremøder og alt, hvad der ellers indgår i lærernes arbejdstid. Kun hvis planerne ændres, skal lærerne i Thisted og Aalborg selv ind og opdatere i programmet.

Publiceret Senest opdateret

Om seks dage træder den lov i kraft, som forpligter alle danske arbejdsgivere til at registrere medarbejdernes arbejdstid. Ind til det sidste har både arbejdsgivere og arbejdstagere været i tvivl om, hvordan reglerne - der oprindelig udspringer fra EU - skulle fortolkes. For når hele ideen er, at man skal kunne tjekke, om EU's 11-timers-regel er overholdt, og den ansatte har haft 11 timer fri siden sidste arbejdsopgave, er man så nødt til at notere, hvis man lige bruger et kvarter på forberedelse før sengetid?

Nej, har Beskæftigelsesministeriet netop understreget i et svar til Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det er nok at registrere, hvor mange timer man har arbejdet på hver arbejdsdag. 

I Thisted og Aalborg bruger skolerne i forvejen programmet Educa Personale og satser på at bruge det til at leve op til lovkravet.

I Thisted blev KMD-programmet  introduceret, da Lov 409 trådte i kraft.

”Dengang havde lærerne jo komme- og gå-tid, og så skrev lærere og pædagoger ind, hvis de havde opgaver uden for den tid. Så kom det ind på lederens skærm, så lederen kunne godkende”, forklarer leder af 10.-klassecentreret Campus 10 og uddannelsesvejledningen KUI i Thisted Kommune, Thomas Frost Andersen.

”Nogle skoler bruger det stadig, og det er fuldstændig tilgængeligt. Så når der sker ændringer i lærerens tid – hvis man for eksempel bruger tid på en ekstra samtale med nogle forældre, så kan man registrere det dér. Så vi kommer ikke til at indføre nye systemer”, forklarer Thomas Frost Andersen.

Det bliver altså i KMD Educa Personale, hvor kommunens lærere og skoleledere har overblikket over lærernes arbejdstid, når det fra 1. juli bliver et lovkrav at registrere alle medarbejderes arbejdstid på alle arbejdspladser.

Regner ikke med, at lærerne vil taste ret meget

Derfor skal din arbejdstid registreres

-  Det er en EU-dom fra 2019, der har været anledning til kravet om et system til registrering af de ansattes arbejdstid for at kunne dokumentere eventuelle overtrædelser af reglerne for arbejdstid og hviletid. 

- Fra 1. juli 2024 er det arbejdsgivernes pligt at dokumentere medarbejdernes arbejdstid, så den kan sammenholdes med 48-timers reglen i Arbejdstidsloven (man må ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over fire måneder) og 11-timers reglen (11 timers sammenhængende hvile i døgnet - kan skæres ned til 8 timer i særlige tilfælde) i Arbejdsmiljøloven samt kravet om et ugentligt fridøgn.

- Lokalt har mange lærerkredse aftalt med kommunen, at læreren ikke får den kvartalsvise opgørelse af sin arbejdstid, som ellers er en del af den landsdækkende A20-arbejdstidsaftale. Men med den nye lovgivning skal arbejdsgiver både sikre, at de ansattes arbejde registereres og give arbejdstager indsigt i sin egen afviklede arbejdstid. Så næste skoleår vil lærere over hele landet altså løbende kunne se, hvor mange timer de har arbejdet. 

Formand for Thy-Mors Lærerkreds Philip Lehn Brand forventer dog ikke, at der bliver tryk på registreringen i Educa efter sommerferien.

”I vores lokale aftale er indlejret en høj grad af fleksibilitet i forhold til løsningen af udvalgte opgaver, som læreren forventes at løse. Det er jo baseret på tillid, og jeg har ikke hørt noget ønske om, at registrere. Ledelsen skal stille et værktøj til rådighed, og hvis lærerne så ønsker at registrere deres arbejdstid, kan de gøre det”, siger Philip Lehn Brand.

I Aalborg Kommune bruger man også Educa Personale. Her har kommunen meldt ud, at skolelederne skal sørge for, at den enkelte lærers mødeplan er opdateret.

”Formålet med loven er at passe på de ansatte, og nu er det ledelsens pligt at sørge for retvisende mødeplaner, og det har ikke fungeret helt, som det skulle de senere år, og det skal ændres nu, så mødeplanen hele tiden er opdateret individuelt”, siger Karsten Lynge Simonsen.

Som udgangspunkt må lærerne i Aalborg gerne tage arbejdsopgaver og tid med hjem, og de må gerne have op til 20 timer for lidt eller for meget i deres egen timebank. Når lærere og ledelse har planlagt de forskellige møder, skal ledelsen sørge for at skrive dem i Educa, og så er det kun, hvis der kommer ekstra møder eller ændres i det planlagte, at læreren skal ind at registrere noget i Educa, forventer Karsten Lynge Simonsen.