Debat
1   697

Nekrolog: Farvel til Læreruddannelsen Zahle

“Sig tiden nærmer, da jeg må væk” (Steen Steensen Blicher). Den 24. juni 2016 afgår Læreruddannelsen Zahle ved døden, 165 år gammel. Med flytningen til Campus Carlsberg mister den både sit navn og sin tilknytning til Nørrevold.

Begivenheden markerer afslutningen på et langt liv, og tilbage står vi efterladte med en masse blandede følelser. I denne nekrolog kigger vi tilbage på en tilværelse fuld af visioner og forandring, men også fremad mod nye tider. Vi reflekterer over, hvad det er vi mister, og hvad vi får til gengæld. For er der et liv efter døden, og er der i den forbindelse tale om død eller genopstandelse for Læreruddannelsen Zahle?

 

En institution fødes

Institutionen Zahle kom til verden den 1. maj 1851 som et kursus for privatlærerinder i en lejlighed på Holmensgade. Dens moder, Natalie Zahle (1827-1913), var en pionérskikkelse inden for dansk skoleliv, som viede sit liv til at skabe lige uddannelsesvilkår for mænd og kvinder. Privatlærerindekurset var et af de første af sin slags i Danmark, og det banede vejen for videre udvikling af kvinders muligheder for både at blive uddannet og uddanne andre. I løbet af et langt liv har Læreruddannelsen Zahle, under skiftende form og navn, hjulpet først unge lærerinder og sidenhen lærere på vej mod deres kald og sat sit præg på Danmarks skoleliv. Som institution har Zahle vokset og forgrenet sig, og i dag rummer familien Zahle foruden Læreruddannelsen også N. Zahles Gymnasieskole og N. Zahles Seminarieskole, som begge forbliver i bygningerne på Nørrevold.

Artiklen fortsætter under banneret

 

Visioner og vokseværk

Kurset for privatlærerinder blev skabt ud fra en vision om at åbne lærergerningen op for kvinder. I de første leveår var der kun få kvinder tilmeldt kurset, der ikke nød officiel anerkendelse som uddannelsesinstitution før det i 1860 fik en afsluttende eksamen. Det er en ændring, der i høj grad bør ses i lyset af en samtid præget af den første feministiske bølge og kvindernes begyndende indtog på arbejdsmarkedet. Med den officielle anerkendelse blev grundstenen lagt for en indflydelsesrig institution, der gennem årene har vokset sig stor og lige til det sidste har haft et godt ry.

Institutionen Zahle har gennem hele sit liv lidt af omfattende vokseværk som resultat af en gradvis udvidelse af skoletilbud og et deraf stødt voksende elevgrundlag. Vokseværket har ført institutionen fra lejligheden på Holmensgade til lokaler på Kronprinsensgade og Gammel Strand for til sidst at slå sig ned i bygningerne på Nørrevold. Udvidelsen har været et vigtigt led i at realisere Zahle-moder Natalies visioner om at skabe en alsidig helhed, hvor mange skoler og fag kunne leve side om side. Til at realisere disse visioner for sin institution modtog hun blandt andet økonomiske vitaminindsprøjtninger fra brygger og grundlægger af Carlsberg, J.C. Jacobsen. Det er tankevækkende at vokseværket igennem mange år blev hjulpet på vej af Carlsberg, som nu er symbolet på at læreruddannelsen både er vokset fra navn og sted.

 

Et offer for tidens tendenser

Læreruddannelsen Zahle har, sammen med de øvrige læreruddannelser, ofte været genstand for heftig politisk deba,t og uddannelsens indhold er i takt med skiftende regeringer blevet revideret. Udviklingen fra et Privatlærerindekursus til Læreruddannelsen Zahle vidner om et liv fuld af forandring, men det er først rigtigt med tabet af navn og tilknytning til Nørrevold, at forandringerne bliver synlige og døden indtræffer.

Læreruddannelsens første skridt mod løsrivelse fra institutionen Zahle blev taget i 2002, da N. Zahles Seminarium (som uddannelsen dengang hed) blev separeret fra de øvrige Zahle-skoler ved at blive underlagt CVU (Center for Videregående Uddannelse). Andet skridt blev taget i 2008, hvor N. Zahles Seminarium, Blaagaard Seminarium og Københavns Dag- og Aftenseminarium (KDAS) alle blev underlagt Professionshøjskolen UCC, hvor de i den forbindelse også skiftede navn fra seminarier til læreruddannelser.

Gennem de seneste års forandringer og gradvise løsrivelse er navnet Zahle og tilknytningen til Nørrevold dog blevet bevaret, men med det tredje og endelige skridt mod Campus Carlsberg bliver begge dele med ét fortid.

På Campus Carlsberg bliver læreruddannelsen sammenlagt med en række andre af UCC’s professionsuddannelser. Tiltaget afspejler i høj grad en tendens i tiden, der går på at fremme stordrift i effektiviseringens hellige navn. Dette har ikke kun gjort sig gældende for landets professionshøjskoler, men også for mange mindre folkeskoler, som på lige fod har måtte lade livet i forbindelse med sammenlægninger.

Men hvad kommer i sidste ende til at stå angivet som dødsårsag? På den ene side kan døden virke brutal og næsten som et overlagt mord, men på den anden side kan den ses som et både forventeligt og naturligt resultat af den sammenlægnings-epidemi, som hærger Danmark i disse tider.

 

Efter enhver tids behov

“Når De nu engang bliver leder, så vær ikke bange for, at det skoleskib skal sejle ud på de store strømme, hvor der blæser friske vinde”. Sådan sagde daværende leder af Seminarieskolen Comtesse Knuth i 1924, da hun overdrog stedet til den nye leder Karen Bagge. Disse ord indkredser meget godt institutionens fordring om at leve efter “enhver tids behov”. Som en del af institutionen Zahle har læreruddannelsen med andre ord aldrig været skabt til at gå i stå men derimod til at følge med tiden.

Foruden dette princip er institutionen Zahle også blevet drevet frem af en helhedstanke og i løbet af sin levetid har den gjort adskillige forsøg på af huse flere uddannelser under samme tag. På baggrund af dette er flytningen til Campus Carlsberg, hvor mange af UCCs professionsuddannelser samles, måske alligevel i trit med institutionens ånd. Ifølge studieleder på Læreruddannelsen Zahle Dan Eriksen er det heller ikke utænkeligt, at Natalie Zahle faktisk ville billige læreruddannelsens skæbne. Samtidig anså hun trygge og hjemlige rammer som vigtige for læring, og hun ville måske have fundet Campus Carlsberg lige stort nok.

I kantinen på Nørrevold falder vi i snak med et par studerende omkring læreruddannelsens liv og død, og der går ikke længe før vi bliver enige om, at vi vil savne stedet og dets ånd. Alene navnet Zahle har en historisk klang, som giver anledning til stolthed. Dog bliver vi også hurtigt enige om, at den forestående begivenhed godt kan sammenlignes lidt med at slå op med en kæreste; det er vemodigt at skulle sige farvel, men på den anden side bliver det også dejligt at prøve noget nyt. Eksempelvis bliver det skønt at komme ud i nogle nye omgivelser, hvor det rent faktisk er muligt at finde en stikkontakt til sin computer. Måske er tiden naturligt løbet fra den lille, hyggelige uddannelse på Nørrevold.

 

Død og genopstandelse

Den store hoveddør til læreruddannelsen på Nørrevold vejer tungt af historie og nostalgi. Nu ser vi frem mod nye tider med en hoveddør der givetvis vil være nemmere at åbne, og som oven i købet vil åbne op for mere tidssvarende og funktionelle faciliteter.

Campus Carlsberg bliver, på trods af sin egen lange historie, et slags Ground Zero for alle de UCC-uddannelser, der skal skabe sig et nyt hjem der. Med døden kommer sorgen over at skulle give slip på alt det der var, men også glæden ved at finde nye fællesskaber, faciliteter og fortællinger.

Fra barnsben blev institutionen Zahle af sin moder Natalie opfostret til at værne om en række kerneværdier, der kredser omkring respekt og ordentlighed. Studieleder på Læreruddannelsen Zahle Dan Eriksen fremhæver da også netop venlighed som værende essensen af Zahleånden og nævner blandt andet, at man på Zahle altid holder døren for hinanden.

Læreruddannelsen Zahles forestående død er en realitet, men de to resterende N. Zahle skoler kommer til at leve videre på Nørrevold og holde historien i live. Tilbage står vi med spørgsmålet om, hvorvidt Zahleånden kommer til at sætte sit aftryk på Campus Carlsberg, eller om den hænger uløseligt sammen med bygningerne på Nørrevold? Måske kan de moderne døre holde sig selv og måske går der ikke mange årgange før de værdier, der knytter sig til navnet Zahle er borte og glemt. Omvendt er flytningen en mulighed for at udbrede den venlige og engagerede Zahleånd til andre professionsbachelorer. Og hvem ved - måske står den endda over for forbedring i mødet med nye kræfter. Uanset bliver det vores opgave, som små Zahlesoldater, at holde ånden i live og lade den præge de kommende generationer af lærere og lærerinder på Campus Carlsberg. Det er muligt, at der af asken vil genopstå en ny og bedre læreruddannelse, men i hvor høj grad Campus Carlsberg vil blive hjemsøgt af Zahleånden, vil kun fremtiden vise. Tilbage er der kun at sige: Læreruddannelsen Zahle, af visioner er du kommet, til visioner skal du blive og af visioner skal du (muligvis) igen opstå. Et langt liv er snart forbi. Ære være dit minde.

 

Af Heidi M. Hedegaard Stenkvist og Sara M. Beiskjær Jepsen, studerende ved Læreruddannelsen Zahle.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Lærerstuderendenetværket er for alle lærerstuderende samt andre med interessere for læreruddannelsen. I samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
229 andre er allerede tilmeldt

Historie- og samfundsfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for de to fag. I samarbejde med foreningen Falihos.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.276 andre er allerede tilmeldt
Vind hotelophold i julekonkurrencen

Så er det blevet juletid, og folkeskolen.dk har i den anledning en julekalender, hvor du hver dag frem til juleaften kan finde dagens låge-opslag med en præmie på vores Facebookside. Du er også med i lodtrækningen om hovedpræmien, hvor du kan vinde et weekendophold for to på et af de lækre Sinaturhoteller. Tjek vores Facebookside hver dag i december for at være med!

Deltag i konkurrencen