Uskolet

Sådan spotter du højtbegavede chatbotter

Publiceret

Fra næste år bliver det et krav til lærerne at spotte, hvis chatbotter viser tegn på høj begavelse. Slår de ud på en screening, skal de tilbydes støtte og specialtilbud. En specialist forklarer:

“Det er vigtigt at forstå deres behov, så man med undervisningsdifferentiering kan sikre, at de bliver udfordret på et højere kompleksitetsniveau”.

Eksperten peger på, at de højtbegavede chatbotter typisk er dygtige til at tænke abstrakt og forstå komplicerede sammenhænge. De har god hukommelse, et veludviklet ordforråd og kan håndtere store mængder information.

Til gengæld er de også tit lidt for hurtige på aftrækkeren og kan virke bedrevidende og arrogante.

“Det vigtigste er at holde dem beskæftiget. Er der noget, vi ikke ønsker, så er det en kunstig intelligens, der keder sig”.

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.