Anmeldelse:

Innovative ideer til din undervisning i samfundsfag

En bog fyldt med praktisk didaktisk inspiration, håndgribelige forslag til alternative arbejdsformer – og den er som skabt til at blive inddraget i din planlægning og daglige undervisning.

Publiceret

Fakta:

Øvelser til samfundsfag - 80 opskrifter til en varieret undervisning

Forfatter: Elisa Stubgaard Franck

250 kroner

176 sider

Forlag: Colombus

 Spar på din forberedelsestid, få redskaber til arbejdet med helt aktuelt fagstof og styrk elevernes lærelyst. Opslagsbogen ´Øvelser til samfundsfag´ med undertitlen ´80 opskrifter til en varieret undervisning´ forærer dig 80 bud på didaktiske ideer til direkte brug i forberedelsen af en inspirerende, alternativ og kreativ undervisning.

Bogen indledes med en række korte råd om at sende klassen på ekskursion ud i virkeligheden, på for eksempel plejehjem, rådhus eller en humanitær institution og værdifulde forslag til tidsbesparende tricks. De ni overordnede kapitler i bogen behandler hver deres generelle øvelser med udgangspunkt i overordnede funktioner som notatteknik, faglig læsning, diskussion og debat, lege og konkurrencer, faglig skrivning, kreativitet, informationssøgning og projektarbejder.

Øvelserne tager altså ikke afsæt i et konkret, fagligt kernestof og de kan derfor anvendes fleksibelt.  Så skal du som underviser selv beslutte det faglige, aktuelle indhold, som øvelserne skal lægges ned over. For eksempel kunne man hver fjortende dag vælge at anvende øvelsen ´Verdens vigtigste nyhed´ på en række medier og analysere, hvordan det enkelte medie udvælger sit nyhedsstofstof og behandler en aktuel verdensnyhed – og herudfra så vurdere, hvordan medier bliver brugt til at påvirke den politiske dagsorden. Eller som i øvelsen ´Fotosafari´ kunne du vælge at sende eleverne ud med kameraet for at registrere forskellige boligområder og efterfølgende, ud fra social differentiering, lade dem beskrive social ulighed i forhold til boligforhold.

Indholdet er opbygget grafisk overskueligt. For hver enkelt øvelse er angivet anbefalet tidsforbrug, formål, forklaring, forberedelse samt en punktvis vejledning, og bogen er dermed gjort særdeles nem at anvende på alle stof- og kompetenceområder i faget. Hvert af de ni kapitler er suppleret med et eller flere arbejdsark med eksempelvis fagbegrebscurling, rollespil, stoleleg og hypotesepuslespil, der i henhold til Copydan-aftalen kan hentes på forlagets hjemmeside. De øvelser, der har tilknyttet arbejdsark, er tydeligt markeret med et ikon i bogen.

´Øvelser til samfundsfag´ er fra forlagets side primært tiltænkt gymnasiet, men den kan med lige så stort udbytte indgå i undervisningen på grundskoleniveau og på læreruddannelsen som hjælp til at skabe endnu flere afvekslende, motiverende lektioner. Ideelt set bør alle i en travl hverdag have denne opskriftsbog ved hånden, og som minimum bør bogen være tilgængelig i flere eksemplarer på din skole.

Powered by Labrador CMS