Anmeldelse

Veje til viden
Veje til viden

Storværk om Piaget og Vygotsky

To store tænkere om undervisning og læring, som alle undervisere kender til. Nu er deres tanker og teorier belyst i et værk for dem, der vil vide alt. Sæt god tid af til læsningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

454 sider. En mursten af en udgivelse. Et omfattende værk - ikke bare en bog - om Piagets og Vygotskys læringsteorier. Det er fantastisk, at et menneske har så megen viden og så meget tid, at værket overhovedet er blevet til.

Fakta:

Titel: Veje til viden

Forfatter: Steen Beck

Pris: 399

Sider: 454

Forlag: Frydenlund

Værket er skrevet af Steen Beck, der er ansat ved Syddansk Universitet, hvor han arbejder med gymnasieforskning og læringsteori. Han har tidligere udviklet "læringscirklen", en didaktisk model over de personlige rum for læring, som nogle undervisere i folkeskolen måske er stødt på. En spændende model, hvor Steen Beck arbejder med roller som "træneren", "skulptøren", "konsulenten" og "deltageren". Roller, der henter deres inspiration fra Ivar Bjørgens bog om ansvar for egen læring. Modellen kan findes i flere udgaver på nettet og kan inspirere også uden læsning af "Veje til viden" - bare som model.

Med 454 sider til tider tung læsning er undervisere i folkeskolen eller lærerstuderende ikke bogens primære målgruppe. Men der kan være enkelte i begge grupper, der ud fra foreløbig tilegnet viden om Piaget og Vygotsky tænker, at de har lyst til at vide alt om de to store tænkere. Både hvad de hver for sig nåede frem til af viden og deres enigheder og uenigheder. For dem er denne bog en guldgrube.

Den er et standardværk som studiebog. Det har været en præstation at skrive den, og det er en præstation at læse den - fra start til slut eller i bidder, når motivationen melder sig. Undervisere kan vælge at starte læsningen med bogens fjerde del: "Piaget og Vygotsky i klasselokalet", hvor Steen Beck uddyber og konkretiserer de mulige didaktiske implikationer. Her genfindes læringsrumsmodellen, og her beskrives "den didaktiske mikrogenese", som er et begreb, der åbner for og beskriver det helt fundamentale forhold mellem lærerens undervisning og elevens læring.

Og læg mærke til det. Steen Beck begrunder her, hvorfor de senere års megen opmærksomhed alene om elevens læring er ufuldstændig. Undervisning er en social situation, hvor der både undervises og læres. Elementært, men nødvendigt at understrege: Lærerens faglige og didaktiske viden er forudsætningen for de handlinger, undervisningssituationen består af, og det har naturligvis betydning for elevens potentielle læring. Skønt!

Efter 410 siders læsning står det klart og teoretisk velbelyst, at god undervisning inkluderer både læreres undervisning (og deres læreprocesser) og elevers læring.

"Veje til viden" er bygget op i fire dele, hvor de to første er delvist parallelle. Her udredes de to tænkeres personlige historie, her beskrives den inspiration og viden, de arbejdede på baggrund af, og her gennemgås deres væsentligste begreber om læring. I tredje del forbindes og diskuteres deres tanker og teorier i forhold til hinanden. Alle fire dele er meget grundige og til tider svært tilgængelige, selv om de er velskrevne og bæres af Steen Beck store viden og didaktiske formåen.

Powered by Labrador CMS