Anmeldelse

Kriteriebaseret vurdering

Lærer - fra dommer til beskriver og vejleder

Vurdering kan være en uvurderlig løftestang for værdifuld udvikling.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Kriteriebaseret vurdering har fokus på børns læring, og på hvordan elever og lærere kan samarbejde om at udvikle elevernes faglige kompetencer. Bogen viser veje til, hvordan undervisere i folkeskolen kan blive bedre til at undervise og eleverne bedre til at lære”. Således indleder bogens fagredaktør sit forord til bogen.

Fakta:

Titel: Kriteriebaseret vurdering

Forfatter: Tor Ane Wølner

Pris: 249.95

Sider: 177

Forlag: Forlaget Klim

Forskellige former for vurdering begrebssættes: Vurdering for læring. På det generelle plan betragtes vurdering som en gruppe processer, vi bruger, når vi prøver at forstå og drage slutninger om elevernes læringsprocesser, fremgang og læringsudbytte. Vurdering for læring er ifølge forfatteren indbygget i alle dele af undervisnings- og læringsarbejdet, og man forholder sig til elevernes forudsætninger i form af nuværende videns- og kompetenceniveauer.

Begrebet vurdering som læring rummer, at eleverne selv er med til vurderingen som en vigtig del af begrebet. At deltage i vurderingen er i sig selv en væsentlig del af læringen. Hertil kommer den summative vurdering (vurdering af læring), som er den traditionelt brugte evalueringsform med resultatvurderinger, som dog også kan bruges innovativt i samspil med de andre vurderingsformer.

Det er interessant at se, hvorledes forfatteren bruger de forskellige ”moderniserede” vurderingsbegreber i sin fremstilling af evalueringsproblematikken og i de mange praktiske eksempler, som især bogens sidste del rummer i righoldigt udbud. Overordnet sker det, at læreren skifter rolle fra at være vurderende dommer til at være den, der udformer gode beskrivelser, som eleven kan bruge efterfølgende. Hertil bruger læreren et væld af tilgange og teknikker som kompetencemål, læringsmål, tegn på målopnåelse, observation, arbejdsark, spørgsmål i klassen, elev- og lærersamtaler og andre aktiviteter, der kan være med til at give dem oplysning om videre planlægning.

Bogen kan varmt anbefales til studier og planlægningsovervejelser. Ud over at indeholde godt stof om vurdering bliver vurdering brugt som løftestang for gode udviklinger i skolekulturen som helhed.