Anmeldelse

Matematikvanskeligheder - tidlig intervention
Matematikvanskeligheder - tidlig intervention

Matematikvanskeligheder - tidlig intervention

Tidlig intervention indebærer, at der ud fra en test- og samtalebaseret kortlægning af elevens matematiske landskab arbejdes med de regnehuller, som skal undgås, fyldes op eller bygges bro hen over.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For et halvt års tid siden udkom antologien "Håndbog om matematik i grundskolen". Nu er to af bidragyderne herfra tilbage med samme anliggende som før, nemlig tidlig indsats over for elever med vanskeligheder i matematik. Denne gang med en fuldt udfoldet beskrivelse af og vejledning i, hvordan der - med afsæt i et projekt fra Frederiksberg Kommune - kan arbejdes målrettet og systematisk med at få elever ”op af matematikhullerne”.

Fakta:

Titel: Matematikvanskeligheder - tidlig intervention

Forfatter: Lena Lindenskov, Peter Weng

ISBN: 978-87-7706-835-5

Pris: 458

Sider: 192

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Netop ovenstående er tankegangen bag materialet: I det matematiske landskab kan der være truende huller af forskellig størrelse, som elev(er) enten ér faldet i, får brug for hjælp til at bygge bro over eller gør klogest i indtil videre at gå uden om. I sig selv en meningsfuld metafor, der er udmærket illustreret på omslaget af den flot layoutede bog.

De indledende, meget grundige beskrivelser og definitioner er obligatorisk læsning. Her tages et solidt afsæt i Fælles Mål 2009, ligesom begrebet inklusion set gennem bogens optik bliver beskrevet sjældent positivt. Man må da også lade forfatterne, at en resurse på tredive minutter fire dage om ugen i en tolvugesperiode perelev ikke ligefrem lyder som en spareøvelse. Det generer mig til gengæld, at de to ophavsmænd af og til docerer vel rigeligt og således ikke synes at tillægge målgruppen, herunder den kommende interventionslærer (!), fagdidaktiske, pædagogiske eller undervisningsmæssige forudsætninger af betydning.

Interventionen iværksættes efter en screeningstest og en afdækkende samtale med eleven. Herved opnås en foreløbig kortlægning af, hvilke matematiske områder der skal fokuseres på. Tanken er netop ikke, at alle huller og besværligheder skal afdækkes, før lærer og elev går i gang – dette arbejde foregår i lige så høj grad undervejs. Derfor skal stoffet heller ikke tages op i en på forhånd fastlagt rækkefølge.

Materialets største del består for hvert område af et opslag med seks fokusspørgsmål og begrundelser – en slags lærervejledning – efterfulgt af ét opslag for hvert fokusspørgsmål. Sidstnævnte dels tjener til yderligere kortlægning, dels giver mange forslag og idéer til både konsolidering og videre læring.

Som matematiklærer i overbygningen har jeg tit tænkt: Hvis der bare på et lavere klassetrin … Også af den grund er tidlig intervention et vigtigt anliggende – og nærværende udgivelse kan hjælpe langt i den rigtige retning.  

Powered by Labrador CMS