Anmeldelse

Der er format over "Format"

Velgennemtænkt og systematiseret matematiksystem, der kommer rundt om alle aspekter i den daglige matematikundervisning

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forfatterne til "Format" er inspireret af det konstruktivistiske læringssyn, hvilket jo harmonerer fint med faghæftet. De grundlæggende sammenhængende elementer i systemet er kurser, værksteder, projekter og evaluering.

Elevbogen består af otte kapitler. Kapitlerne fremstår som faglige kurser, indeholdende hvad forfatterne beskriver som kernestoffet. Efter små indledende fortællinger vejledes læreren metodisk videre med supplerende aktiviteter fra værkstedskassen, kopiark, tal - og geofliser. Træningshæfte 1 kan bruges som supplement, men det er for mig at se ikke et must med dette ekstra hæfte.

I værkstederne kan eleverne arbejde videre med træning og faglig fordybelse i kernestoffet ved hjælp af problemstillinger, der udfordrer dem. Værkstedskassen indeholder blandt andet arbejdskort, der er differentierede i sværhedsgrad omkring det samme faglige tema. Disse kort lægger op til elevernes selvstændighed i læringssituationen og bevidsthed om eget fagligt niveau. Arbejdskortene minder om de gamle "Matema"-arbejdskort, som jeg mener var - og er - fremragende, så det er herligt, at denne gode idé er kommet til ære og værdighed igen.

Forfatterne lægger vægt på, at de faglige områder afsluttes med projektforløb, hvor eleverne skal benytte sig af de kompetencer, de har tilegnet sig via kurser og værksteder. Der er masser af inspiration i lærervejledningen til disse projektforløb, hvor der lægges vægt på tværfaglighed og en undersøgende arbejdsform.

Grundtankerne bag evalueringshæftet er spændende. Til hver kursusdel fra elevbogen er der tre evalueringer. To korte færdighedstest, der tages før og efter et forløb. Det giver læreren et indblik i, om eleverne har "rykket" sig. Desuden relateres der til værkstedsaktiviteter, der kan understøtte de elementer, der evalueres. Til hurtig oversigt for læreren benyttes målcirkler med kan, kan næsten og kan endnu ikke. Disse er set før, men det gør dem jo ikke ringere. Men hvad jeg synes er allermest spændende, er den tredje afsluttende evaluering af reel begrebsforståelse. Det er jo her ved den formative tilgang, det ofte bliver svært. Forfatterne er sluppet godt fra at komme med gode åbne opgaver til denne evalueringsdel, synes jeg, og evalueringerne kan med fordel benyttes også ved skole-hjem-samtaler. I forbindelse med skole-hjem-samarbejdet kan der desuden hentes hjælp i den cd-rom, der er indlagt i lærervejledningen. Her er blandt andet forslag til informationer til forældrene samt rådgivning om, hvordan de kan understøtte deres børns læring i matematik med forskellige aktiviteter derhjemme.

Netdelen findes på Alineas hjemmeside under "Elevunivers". Her kan hentes fremragende suppleringer og aktiviteter.

Der er en forbilledlig og gennemført sammenhæng i materialet, der også repræsenterer en mangfoldighed i arbejdsformer, hvilket er med til at tilgodese elevernes forskellige læringsstile. Det er et spændende materiale at tage hul på med en 1. klasse - og især urutinerede matematiklærere vil være rigtig godt hjulpet med det.
Powered by Labrador CMS