Anmeldelse:

Levende matematik til levende børn

Vi lader måske eleverne bevæge sig for lidt i matematiktimerne, og indimellem bliver opgaveregningen sikkert for rutinepræget og ensformig. Her er der hjælp at hente.

Publiceret Senest opdateret

Matematik skal være ”inspirerende og lærerigt” og undervisningen skal være ”sjov, afvekslende og differentieret”. Barren er ikke sat for lavt, hvad angår vores forventninger til denne nye udgivelse. Forfatteren, der baserer sin håndbog på omfattende praksiserfaring, anfører yderligere sit fokus på (selvfølgelig) det basale matematiske stof samt det, at eleverne rører sig.

Bogens første kapitel ér da også helliget bevægelse. En aktivitet er stopdans med talvenner, hvor et begreb fra matematikken kombineres med en fysisk aktivitet, som eleverne måske har prøvet i musiktimerne. Efter samme tankegang skal eleverne spille Stratego med levende brikker - her er bomber, spioner og generaler skiftet ud med regnestykker.

Bevægelse i klassen er omdrejningspunktet i det følgende kapitel. Frugtsalat – legen – kender mange i forvejen; men i matematiktimen leger vi altså talsalat. På lignende vis kan spørgsmålene i Quiz og byt være opgaver med udgangspunkt i de fire regningsarter.

Sudoku, magiske kvadrater, vendespil – nu med opgave/facit-par – har mange lærere måske allerede inddraget i undervisningen. Og der er i tredje kapitel desuden forslag til værkstedsaktiviteter, baseret på ”eksterne” materialer: spejlspil, MiniLØK, Tangram samt MATKAT. Er for let at anføre den slags, når håndbogen og de tilhørende kopiark vel skulle være selvberoende?

Overskriften Daglige rutiner og lektier byder på en ny lejlighed til at tage fat på en vistnok uafsluttet diskussion: i hvilket omfang kan/skal man forvente, at forældrene ikke bare påser, at barnet passer sine lektier, men herudover faktisk afvikler undervisningsaktiviteter?

Legelysten tilgodeses (også) i spil-kapitlet: Tre på stribe, Fisk samt klassikeren: Sænke slagskibe, som jeg ikke giver meget for som introduktion til (x,y)-koordinatsæt. Sammenhængen mellem flader og punkter er og bliver tvivlsom.

Det afsluttende kapitel handler mere end de foregående om spil og sprog, for eksempel geometri-banko og Quiz og byt med regnestrategier. Igen: spil og aktiviteter kendt fra andre sammenhænge får lige det twist, der skal til, for at kunne indgå meningsfuldt i matematikundervisningen. Og det er en styrke ved det samlede materiale, at konverteringen har fundet sted; du skal som lærer mest kopiere og organisere. Kan du derfor se uden om nogle af de velmente gode råd, der ind imellem bare er for meget, er der lagt op til, at også eleverne og måske endda læreren kan blive mere levende.

Fakta:

Titel: Levende matematik

Forfatter(e): Mette Amstrup

Sider: 140

Serie: Levende undervisning

Forlag: Meloni

Powered by Labrador CMS