”Begrebet klasserumsledelse - det med at sætte tydelige og klare rammer, sætte retning, støtte op om retning, lyst og motivation - har fulgt mig hele vejen – fra lærer til direktør,” siger Jacob Bro, ny direktør på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.
”Begrebet klasserumsledelse - det med at sætte tydelige og klare rammer, sætte retning, støtte op om retning, lyst og motivation - har fulgt mig hele vejen – fra lærer til direktør,” siger Jacob Bro, ny direktør på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Fra lærer til sosu-direktør

Jacob Bro er oprindelig uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium. Siden 2011 har han arbejdet på sosu-skoler som underviser, mentor og uddannelsesleder/chef. Den 1. juni sætter han sig i direktørstolen på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Publiceret

Efter knap 11 år på samme arbejdsplads rykker Jacob Bro fra hovedstadsområdet til det jyske, når han den 1. juni bliver øverste chef på Social- og Sundhedsskolen Fredericia–Vejle-Horsens (Sosu FVH).

Han glæder sig til at skulle være med til at lave ”en pokkers god velfærdsuddannelse” i det jyske, til at møde skolens engagerede elever og medarbejdere og til at få lov til at arbejde langt mere på det strategiske niveau.

”Jeg har altid godt kunne lide at være tæt på eleverne og elevernes dagligdag, og jeg er meget bevidst om, at for hver skridt jeg tager op ad rangstigen, jo længere kommer jeg væk fra eleverne. Men med en stilling som direktør får jeg mulighed for at præge endnu flere elevers dagligdag, og det glæder jeg mig rigtig meget til”, siger Jacob Bro.

Mange paralleller fra undervisningsgerningen

Med en læreruddannelse i bagagen mener Jacob Bro selv, at han har en stærk pædagogisk og didaktisk baggrund, som giver ham et særligt blik for læring og for hvordan eleverne kan blive så dygtige som muligt.

”Qua min baggrund som læreruddannet og grundskolelærer har jeg et didaktisk og pædagogisk fundament, som er med til at give mig et særligt blik på læring og en forståelse for læringsrummets muligheder og kompleksiteter”, fortæller Jacob Bro.

Jacob Bro

48 år.

Uddannet lærer i 2002 fra N. Zahles Seminarium – med linjefag i matematik, idræt, historie og hjemkundskab.

Siden cand.mag. i psykologi og pædagogik samt en diplomuddannelse i ledelse.

2002–2007 Lærer på Bordings Friskole. 2010-2014 Udviklingskonsulent, Bager og Aagaard.

2011-2012 Underviser, Sosu C, Brøndby. 2012-2014 Fuldtidsmentor, Sosu C, Brøndby.

2014-2015 Konstitueret uddannelsesleder, Sosu C, Gladsaxe. 2015-2019 Uddannelsesleder, Sosu C, Gladsaxe.

2019-2022 Uddannelseschef, Sosu H, Brøndby/Herlev/Frederikssund.

”Samtidig har læreruddannelsen været med til at forme mig, og begrebet klasserumsledelse - det med at sætte tydelige og klare rammer, sætte retning, støtte op om retning, lyst og motivation - har fulgt mig hele vejen. For der er mange paralleller fra undervisningsgerningen til lederjobbet. For vi har alle brug for klare og tydelige rammer og retning”, fortsætter han.

Kæmpe respekt for sosu-elever

Efter endt læreruddannelse fra N. Zahles Seminarium i 2002 har Jacob Bro kun arbejdet som grundskolelærer i fem år – på Bordings Friskole i København. Derefter læste han cand.mag. i psykologi og pædagogik, og siden august 2011 har han arbejdet på Sosu C, der siden blev til Sosu H.

Først som underviser, siden som mentor, derefter som uddannelsesleder og uddannelseschef. Han har også en diplomuddannelse i ledelse fra Københavns Professionshøjskole.

”Jeg har opbygget en solid ballast og erfaring med sosu-feltet og fagene, vi uddanner til, og jeg har en kæmpe respekt for vores elever på sosu-skolerne. Fordi eleverne helt grundlæggende gerne vil gøre noget for andre”.

”Vores elever vil gerne tage sig af andre mennesker, om det så er unge, ældre, syge, svage eller udsatte, og det fortjener en kæmpe respekt. Samtidig bliver vores elever ikke altid mødt med den største respekt, de er ikke de højst lønnede medarbejdere, har ikke høj status – og til trods for det vælger de alligevel at gå den vej”.

En god branche at være i

At Jacob Bro har valgt at arbejde på sosu-skoler, handler ud over den store respekt for faget – også om, at der med skolernes udgangspunkt i sundhed, omsorg og pædagogik ganske enkelt er rart at være på en sosu-skole.

”Det er en simpelthen en god branche at være i, fordi her er rart. I første omgang handlede min vej ind på sosu-skolerne om at støtte elever på individniveau – i deres valg af uddannelse, men som direktør skal jeg tage vare på alle elever og have min opmærksomhed på det fag, vi uddanner til. Og sikre og styrke kvaliteten af uddannelsen, så vi kan være stolte af vores fag – både som elever og som ansatte”, forklarer Jacob Bro.

Tættere samarbejde mellem skole og praktik

Som nyansat direktør for Sosu FVH har Jacob Bro ikke planer om de store revolutioner.

”Medarbejderne på Sosu FVU gør et rigtig godt stykke arbejde, så der er ikke brug for revolutioner. Selvfølgelig kommer der til at ske nogle ændringer, det er naturligt, når der kommer en ny direktør”.

Fakta om Sosu FVH

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (Sosu FVH) har afdelinger i Fredericia, Vejle, Kolding og Horsens. Skolen har omkring 700 årselever og 135 medarbejdere.

Sosu FVH tilbyder uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent og EUX Velfærd.

”Nogle af mine planer for skolen handler om at styrke samarbejdet mellem skole og praktik og styrke simulationstræningen. Min oplevelse er, at skolen allerede står på et godt grundlag på begge punkter, så det skal være velbegrundede ændringer”, fortæller Jacob Bro.

Frafaldet skal mindskes

Det tættere samarbejde mellem skole og praktik handler om at få langt flere til at gennemføre uddannelserne og dermed mindske frafaldet på sosu-skolerne.

”Den helt store udfordring på sosu-skolerne er netop frafald, og vi bliver nødt til at lave nogle mere sammenhængende uddannelsesforløb, så sosu-uddannelserne ikke bliver så opdelt mellem skole og praktikker. Så vi skal have skolen ud i praktikken og vice versa, så eleverne oplever en større sammenhæng”, siger Jacob Bro.

I den optik glæder han sig over at skifte fra en Danmarks største sosu-skoler til en mindre sosu-skole. For på Sosu H samarbejder skolen med 29 forskellige kommuner, der aftager elever fra skolen. På Sosu FVH er tallet fem kommuner.

”Med kun fem kommuner kan vi komme langt tættere på den enkelte kommune, lave målrettede tiltag til den enkelte kommune, som samtidig vil have en betydning for en stor del af vores elever – og ikke bare en lille brøkdel”.

Løngab skal i fokus

Når han kigger helt overordnet på sosu-skolernes udfordringer, er den største udfordring mangel på arbejdskraft på hele sosu-området – og dermed rekruttering og fastholdelse af elever på sosu-skolerne.

Derudover mener Jacob Bro, at løngabet mellem statslige ansatte og for eksempel kommunalt ansatte er en udfordring i forhold til rekruttering af medarbejdere. Blandt andet får læreruddannede langt lavere løn på en sosu-skole end på en folkeskole.

”Fra politisk hold er der kommet et enormt fokus på rekruttering og fastholdelse af elever, men de bliver også nødt til at have fokus på løngabet, for vi skal også kunne tiltrække undervisere. Og det er ingen guldgrube at være ansat som sosu-underviser”.

Fredericia-skole og respekt for andre

En helt lokal udfordring for Jacob Bros kommende arbejdsplads er, hvor skolens afdeling i Fredericia skal være, når det nuværende lejemål af den tidligere 6. Juli-skole og gymnasium udløber i 2023.

”Lige nu varetager nogle dygtige mennesker driften af skolen, så det vil jeg meget hellere udtale mig om, når jeg er tiltrådt som direktør. Det vil være mest respektfuldt”, siger Jacob Bro.

I hele taget er respekt for andre et begreb, Jacob Bro læner sig op ad. Netop i respekt for sin kæreste og sine to børn kan han heller ikke sige, hvornår familien flytter fra Frederiksberg til Østjylland.

”Nye stillinger har det med at komme, når de er der, men der er tre andre i familien, jeg skal have respekt for. Jeg har et barn i 5. klasse, et i 8. klasse, og min kæreste er børnehaveklasseleder. Så vi flytter til Jylland på et tidspunkt, når det passer for alle”, pointerer Jacob Bro.

Powered by Labrador CMS