Jannie Boye Sørensen har hovedparten af sine arbejdstimer på Øster Starup Skole i Vejle Kommune - men en dag om ugen arbejder hun som underviser på læreruddannelsen.

Lærer er både praktikvejleder og underviser på læreruddannelsen

Læreruddannelsen på UCL eksperimenterer med at have aktive lærere som eksterne lektorer. Jannie Boye Sørensen har siden oktober sidste år været lærer og praktikvejleder på en skole og samtidig underviser nogle timer om ugen på læreruddannelsen.  

Publiceret Senest opdateret

Praktikvejleder på en skole og underviser på læreruddannelsen.

Det har været Jannie Boye Sørensens arbejdsliv siden oktober måned sidste år, hvor hun hver mandag arbejder på læreruddannelsen UCL i Jelling og resten af ugen er lærer og praktikvejleder på Øster Starup Skole i Vejle Kommune.

Hun har været lærer på skolen i 20 år, men hun gik i forbindelse med reformen ned i tid.

”Da min skole skulle til at have praktikanter, sagde jeg, at det ville jeg gerne, men så ville jeg uddannes som praktiklærer. Det blev jeg så for fire år siden”, siger Jannie Boye Sørensen.

Men så kom corona og derefter en ny læreruddannelse, og så ønskede professionshøjskolen, at Jannie Boye Sørensen ventede med at få praktikanter, til den nye læreruddannelse skulle indfases.

”UCL ville gerne have, at jeg var grøn og derfor ikke gjorde ’som vi plejer', når jeg fik de første praktikanter fra den nye læreruddannelse’”, siger Jannie Boye Sørensen.

Vejen til læreruddannelsen

Senere blev Jannie Boye Sørensen inviteret ud på læreruddannelsen for at holde et oplæg om den nye praktik.

Det er et pilotprojekt, og derfor er UCL og Jannie Boye Sørensen ved at finde ud af, hvordan hendes job bedst strikkes sammen. For tiden er arbejder hun sammen med en underviser fra UCL.

”Jeg er med hende i pædagogik og almen didaktik i tre en halv time om mandagen”.

Derudover har hun også lavet oplæg for de studerende om blandt andet forældresamarbejde og årsplaner.

Hun oplever, at de studerende stiller hende mange spørgsmål.

”Det giver god mening for mig at være på læreruddannelsen, og det giver også god mening for de studerende. Mange af underviserne er læreruddannede, men det er lang tid siden, de har været i skolen”, siger Jannie Boye Sørensen.

”Jeg kan også være djævelens advokat. Når de studerende laver undervisningsforløb, så bliver de meget eksemplariske. Så kan man godt glemme alle de udfordringer, der kommer i klassen med gruppedannelser og lignende. Det kan jeg byde ind med, fordi jeg står i det hver dag”.

Da hun begyndte på jobbet, læste hun også op på de lærerstuderendes pensum.

”Det har været interessant at se, hvordan de underviser på UCL. Der er de her pædagogiske tænkere, men den tunge teori kan godt være lidt dekoblet fra praksis. De tænker ikke på Kant, når de er på skolen”

”Men selv om teorierne og tankerne ikke er nye, er det stadig det, vi står på. Jeg kan bringe mine aha-oplevelser med ind i undervisningen og være med til at påvirke, hvordan vi kan belyse det”.

Læreruddannelse ønsker flere eksterne lektorer

Uddannelseschef på UCL Søren Smedegaard er rigtig glad for, at Jannie Boye Sørensen er blevet ansat.

”Det er positivt, at der er blevet denne mulighed for at tilknytte lærere fra skolen til uddannelsen som eksterne lektorer. Det beriger rigtig meget og forhåbentlig både på uddannelsen og i skolen", siger han. 

"Jeg oplever, at det Ikke kun er de studerende, men også vores undervisere, der samarbejder med lærerne. Det handler at sætte de mange perspektiver på lærerens roller i spil – ikke kun læreren som didaktiker og fagperson, men også som leder, samtalepartner og kulturbærer. Det giver virkelig god mening. Men det kræver forberedelse”.

Han fortæller, at Jannie Boye Sørensens rolle hele tiden bliver udviklet. 

”Jeg oplever, at når underviserne får øje på, hvad hun kan bidrage med, så der bliver hevet mere og mere i hende. Vi bliver klar over, at der er nogle kompetencer, som vi har brug for bliver del af læreruddannelsen på måder vi ikke altid selv lykkedes med”.

Jannie Boye Sørensen mener også, at det på den lange bane kan være en god investering, at flere undervisere arbejder i delte stillinger mellem skoler og læreruddannelsen. De studerende hun underviser på læreruddannelsen, går på 1. årgang, mens de elever hun har som praktikvejleder på skolen går på 2. årgang.

”Det handler jo om at uddanne lærere, som har lyst til at blive i skolen. På den her måde kan man dyrke samarbejdet, og blive klare på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Det er en vigtig opgave, for fremadrettet ender vi med at få rekrutteringsproblemer”, siger Jannie Boye Sørensen.

Hun håber, at ordningen bliver udbredt til flere professionshøjskoler.

”Det skal finde sin form. Det er jo ikke sikkert, at en lærer skal være der en gang om ugen i et helt år. Det kunne sagtens være i kortere perioder”, siger hun og forklarer, at hendes stilling er blevet mulig, fordi der er indgået en partnerskabsaftale om integreret praktik i den nye læreruddannelse mellem læreruddannelsen og Vejle Kommune. 

"Der er afsat midler til at ansætte en lærer i et vist omfang på UCL for at styrke sammenhængen mellem UCL og praktikskolerne. Håbet er, at den aftale mellem professionshøjskoler, forvaltning og praktikskoler udbredes til landets øvrige kommuner", siger hun. 

Derfor er hendes råd til andre praktikvejledere som drømmer om en kombinationsstilling som hendes, at man skal række ud til kommunen.

”Man skal vise sin interesse. Det er den måde, man kan forsøge at påvirke, at der bliver oprettet den slags stillinger”.