Anmeldelse

Dit studieliv
Dit studieliv

Lær at studere

Læreruddannelsen stiller stadig større krav til de studerende om både selvstændighed og tilegnelse af akademiske arbejdsformer og videnskabsteoretiske tilgange. Denne bog afdramatiserer studiestarten.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bogen "Dit studieliv" indledes med en yderst sigende undertitel: ”Alt det du ikke ved, du har brug for at vide, når du begynder at studere”. Dermed er tonen slået an og målgruppen indkredset. For her er noget så sjældent som en vejledning i at være studerende, med alt hvad det indebærer af åbne spørgsmål.

Fakta:

Titel: Dit studieliv

Pris: 249

Sider: 208

Forlag: Akademisk Forlag

Indholdet er struktureret i fjorten afgrænsede kapitler, der kan læses fra ende til anden, men som formentlig vil give et større udbytte, hvis de læses efter behov. Nogle af pointerne i det indledende kapitel er for nylig afprøvet på en gruppe studerende, der efter tre måneders studietid stadig følte sig lidt på Herrens mark, når det gjaldt balancen mellem det at skabe sig en ny identitet og samtidig finde sig til rette i et miljø fjernt fra de gymnasiale slagmarker. Den omtalte gruppe reagerede med nysgerrighed og en vis lettelse over, at de tilsyneladende ikke var de eneste, der stod lidt famlende over for det at skulle forholde sig til en ny studie- og institutionskultur.

Der kan selvfølgelig stilles spørgsmål ved, om der er brug for en selvhjælpsbog i forhold til det at studere. Men i takt med at forventningerne øges – også på professionshøjskolerne – og at der stilles stadig højere krav om selvstændighed i tilegnelsen af såvel akademiske arbejdsformer som videnskabsteoretiske tilgange, bør det hilses velkommen, at bogens redaktører og deres gæsteskribenter har fastholdt et brugerperspektiv i samtlige kapitler.

Ud over de nævnte tilgange får vi noget om forskellen på undervisning og læring, noget om muligheden for specialpædagogisk støtte undervejs i studieforløbet og noget om, hvilke arbejdsformer det kan være praktisk at vide noget om. Denne anmelder fik sig desuden flere gode grin undervejs, blandt andet ved at læse om de forskellige undervisertyper, man som studerende kan møde. Charmekluden, teflontypen og tandfeen er vist begreber, der taler for sig selv.

Ud over den primære målgruppe, der udgøres af ”nye” studerende, vil flere af bogens tekster kunne danne baggrund for eksempelvis en kollegial dialog eller en personlig forberedelse til det at modtage praktikanter ude i den praktiske skolehverdag. Det gælder eksempelvis kapitlerne om videnskabsteori samt efter- og videreuddannelse.

Bogens styrke er dens klare intention om på en gang at informere og samtidig afdramatisere studielivet for de nye studerende. Samtidig er disponeringen af teksten båret af et ønske om at synliggøre nogle af de barrierer, den enkelte studerende kan støde på især i de første studieår, og samtidig introducere nogle værktøjer, der gør det mere tilgængeligt at blive en god studerende.

Powered by Labrador CMS