Anmeldelse

Kvan 70

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Er en viden med baggrund i praksis eller i teori det bedste grundlag for udøvelsen af professionen som lærer? Det kan se ud, som om teorisynet er lidt i defensiven og må forklare sig lidt mere end den umiddelbare og direkte anvendelige praksislæring. Hvis der kan drages en konklusion af bogens ti artikler, må det imidlertid nok være den, at praksis og teori ikke skal betragtes hver for sig, men indgå i en syntese, som sætter praksis i perspektiv og for eksempel forebygger en forstening af lærerens undervisningspraksis.

Det er ikke sikkert, at vi kommer så meget tættere på et svar i teori/praksis-diskussionen i denne artikelsamling, men gennem indlæggene får vi udpeget og diskuteret en række vigtige og aktuelle problemstillinger. Forfatternes synsvinkler er tilpas forskellige og sikrer, at vi kommer ud i de forskellige hjørne såsom arbejdspladslæring og mesterlære, praksis i seminariefagene og det skolastiske paradigme.

Fagligt kvalificeres bogen af et indledende afsnit, som gennem eksempler fra skolehverdagen fører læseren ind på emnet og klargør forskellen mellem teoretisk viden og praktisk viden. Ofte sættes de to typer op imod hinanden af hver sine proselytter, men artiklen peger derimod på et dialektisk samspil mellem dem.

En hurtig gennemgang af Aristoteles vidensformsteori forsyner læseren med begrebssæt, som vil skærpe forståelsen af problemstillingerne og give et godt grundlag i en aktuel, varm debat.

Powered by Labrador CMS