Social- og Sundhedsskolen Fyn bruger kunstig intelligens i deres scenariedidaktik. De har blandt andet promptet sprogmodellen til at være en dement borger på 82 år.

Sosu-skoler ser store muligheder i kunstig intelligens

Hvor gymnasier i stor stil overvåger elevernes computere til årets eksaminer for at forhindre snyd og plagiat med brug af kunstig intelligens, ser det anderledes ud på sosu-skolerne. Her er kun få skriftlige prøver, og flere sosu-skoler ser positivt på AI.

Publiceret Senest opdateret

Monitoreringsværktøjet ExamCookie er blevet en del af eksamen for mange elever på landets gymnasier. For med ChatGPT og andre former for kunstig intelligens føler gymnasierne sig nødsaget til at overvåge elevernes computere for at minimere snyd og plagiat samt opretholde en form for national standard for eksaminerne. Men på sosu-skolerne er situationen en anden.

Folkeskolen.dk/sosu har lavet en rundspørge til en række sosu-skoler for at høre, om de oplever samme problemer og også tyr til overvågning af elevernes computere. Helt generelt er prøverne fordelt langt mere ud i løbet af et år på en sosu-skole end på både gymnasier og  folkeskoler. Samtidig er der generelt få skriftlige prøver på uddannelserne til både social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper og pædagogisk assistent. 

”Vi har stort set ikke skriftlige prøver på sosu-uddannelserne, og selvom de mundtlige prøver baserer sig på et skriftligt grundlag, så indgår den skriftlige del ikke i bedømmelsen. Samtidig kan det rimelig tydeligt ses til mundtlige eksaminer, hvis eleven ikke selv har produceret grundlaget”, siger Jeppe Rosengård Poulsen, direktør på Sosu H, der tæller sosu-skoler i København, Brøndby, Frederikssund, Gladsaxe, Helsingør, Herlev og Hillerød. 

”Så vi oplever ikke de samme problematikker som gymnasierne, og vi gør heller ikke brug af overvågningsværktøjer”, fortsætter han. 

Mere nysgerrige end frygtsomme 

Helt generelt kalder han kunstig intelligens for et komplekst og spændende emne, og selvom der står i skolens politik for opgaver og prøver, at AI-baserede værktøjer som ChatGPT ikke er tilladt, så forsøger skolen at have en afsøgende tilgang til AI.

”AI-baserede værktøjer er ikke tilladte som hjælpemidler til hverken skriftlige eller mundtlige prøver, men når det er sagt, så er vi meget nysgerrige på, hvordan AI kan hjælpe vores elever”, siger Jeppe Rosengård Poulsen. 

For i en skolehverdag, hvor omkring halvdelen af eleverne ikke har dansk oprindelse, så ser han store muligheder i AI som værktøj - for eksempel til oplæsning, hjælp til oversættelse eller forklaring på flere sprog. 

”Så her hos os er vi mere nysgerrige end frygtsomme i forhold til kunstig intelligens”, konstaterer han.

Elever tilskyndes til at bruge AI 

På Social- og Sundhedsskolen Fyn med skoler i Odense, Svendborg og Middelfart må eleverne ifølge den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelse heller ikke bruge AI-baserede værktøjer ved hverken skriftlige eller mundtlige prøver. 

Herfra lyder svaret nærmest enslydende med Sosu H. 

”Vi har ikke ret mange skriftlige prøver, og selvom de mundtlige eksaminer er baseret på et skriftligt grundlag, så er det nemt at gennemskue, hvis eleverne snyder. Så vi er ikke så udfordret af AI her til prøverne, og derfor bruger vi heller ikke overvågningsværktøjer af elevernes computere”, fortæller Lars Levin, leder for it, lærings- og velfærdsteknologi på Social- og Sundhedsskolen Fyn.

I forhold til den daglige undervisning ser også Lars Levin store muligheder i AI, og i hverdagen på de tre fynske sosu-skoler tilskyndes eleverne til at bruge AI-værktøjer.

”Eleverne må meget gerne bruge AI i dagligdagen hos os, for det er praktisk, og vi anerkender, at viden findes overalt og ikke kun i bøgerne, og selvfølgelig søger eleverne også viden gennem AI - og det accepterer vi naturligvis. Det vigtige er, at de har lært det, de skal”, siger Lars Levin.

Helt generelt ser Lars Levin et kæmpe potentiale i kunstig intelligens på en sosu-skole. 

”Vi har en meget bred kam af elever. Fra helt unge til ældre, og vi har mange tosprogede, og kan de og vi bruge AI-teknologi til at højne forståelsen, hoppe over sprogbarrierer eller forståelsesbarrierer, så er det virkelig positivt”, mener Lars Levin. 

Scenariedidaktik med kunstig intelligens 

På sosu-skolerne arbejdes der rigtig meget med simulation og scenariedidaktik, for at eleverne kan øve sig i nogle af de situationer, de kommer ud i på arbejdspladserne. Her har skolen siden marts i år brugt AI i deres scenariedidaktik. 

”Vi bygger sprogmodeller, der efterligner borgere, så vi har for eksempel bygget den 82-årige demente borger Charlotte”, fortæller Lars Levin. 

Helt konkret har skolens it-folk promptet en sprogmodel, så eleverne kan sidde og kommunikere med den virtuelle borger. Både i tale og på skrift via en computer. 

”Vi beder sprogmodellen om ikke at gå på internet, men hente al sin viden fra de fagtekster, vi har uploadet, og så prompter vi den til at indtage en helt særlig rolle fx som dement borger. Vi stiller så eleverne en opgave, hvor de skal tage den demente borger i bad, og via den virtuelle borger lærer de så at tackle en dement borger”, fortæller Lars Levin. 

Sprogmodellen er også promptet til at gå ud af rollen og give eleverne feedback på, hvordan de så rent faktisk klarede opgaven. 

”Vi har ikke set endnu, hvor vi skal hen med kunstig intelligens, men for sosu-skoler er det et enormt spændende område, og vi kan se mange muligheder”, siger Lars Levin.