Skoleskak er en løftestang for integration og læring, mener generalsekretær i oragnisationen Dansk Skoleskak, Mads Jacobsen.

Skoleskak-lærere vil ikke sættes mat

Skak er kommet på skoleskemaet på flere af landets folkeskoler. En stor udfordring for de lærere, som aldrig før har spillet skak. Men lærerne vil ikke sættes skakmat. Derfor sætter de sig på skolebænken og tager en todages uddannelse i skoleskak.

Publiceret Senest opdateret
"Det er en lang og sej kamp, for der er rigtig mange brikker og rigtig mange felter, men jeg synes, jeg har lært de mest basale regler", siger klasselærer Martine Sell Spang, der deltager i en todages uddannelse i skoleskak
På uddannelsen lærer lærerne at tilrettelægge undervisningsforløb, så det passer bedst muligt til elevernes niveau.
Tosprogede forældre er positive ved at lade deres børn engagere sig i skoleskak, fordi skak højstetus i mange af deres oprindelseslande, mener generalsekretær, Mads Jacobsen.
"Hvis eleverne skal spille skak, så skal jeg også kunne spille skak", var Martine Sell Spangs reaktion, da hendes 1. klasse blev tilbudt skakundervisning.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kroppen er stivnet af koncentration. Kun øjnene flakker livligt rundt fra skakbrik til skakbrik. Ét forkert træk kan sætte hende skakmat.

"Neeej!" råber lærer Martine Sell Spang to træk senere, da hun opdager konsekvensen at sit valg.

"Du kunne også have flyttet kongen", lyder et bud fra uddannelsesleder Mads Jacobsen, der har fulgt med i spillet over hendes skulder.

Skak på skemaet

Martine Sell Spang er lærer på Hillerødgade Skole på Nørrebro i København, som er en af de skoler, hvor skakspillet er rykket ind på skoleskemaet.

Undersøgelser fra flere lande viser, at børn der lærer at spille skak, klare sig bedre end andre skolebørn, og derfor skal 5400 danske børn i løbet af de næste tre år lære at spille skak i skoletiden. Projektet hedder 'Bring minoriteterne i spil' og foregår på seks skoler i landet. Der er tale om et treårigt socialprojekt, hvor skoleskak er en løftestang for integration og læring. Fælles for skolerne er, at de ligger i områder med sociale udfordringer og mange tosprogede elever.

At lige netop skak er et godt redskab til integration skyldes, at mange tosprogede forældre kender skak, da det har højstatus i deres oprindelseslande, mener uddannelsesleder Mads Jacobsen, der også er generalsekretær i oragnisationen Dansk Skoleskak.

"Derfor er de positive ved at lade deres børn engagere i skoleskak", siger han.

Et langt sejt træk

"Hvis eleverne skal spille skak, så skal jeg også kunne spille skak", var Martine Sell Spangs reaktion, da hendes 1. klasse blev tilbudt en ugentlig times undervisning i skoleskak over et otte ugers forløb.

Den indstilling fik hende til at melde sig til en todages uddannelse i skoleskak. Og selv om Martine Sell Spang stort set aldrig har rørt en skakbrik, er hun her på kursets andendag nået langt.

Udover at lærerne lærer, hvordan spillet fungerer, lærer de også at tilrettelægge undervisningsforløb, så det passer bedst muligt til elevernes niveau.

"Det er en lang og sej kamp, for der er rigtig mange brikker og rigtig mange felter, men jeg synes, jeg har lært de mest basale regler", siger hun glad.

Nuancerne imellem

Martine Sell Spang har ikke kun fået en forståelse af spillet med de sort-hvide brikker. Skoleskak har også givet hende en indsigt i noget, som ikke er sort-hvidt.

"Jeg har set nogle sider af mine elever, som jeg ikke har set før, og som de måske heller aldrig selv har kendt", fortæller Martine Sell Spang.

"De mere vilde elever har fundet ud af, at de rent faktisk godt kan sidde stille og koncentrere sig. Mens mange af de stille børn er blomstret ved at finde ud af, at her er noget, som de virkelig er gode til. Så rent socialt kommer de til at være sammen på en anden måde", siger hun.

Stille af at spille

Der har overrasket Martine Sell Spang, hvor længe eleverne kan sidde stille og spille uden at råbe op og fare rundt.

"Det er jeg ret imponeret over", siger hun, og forklarer det selv med, at elever virkelig synes, det er sjovt.

"Samtidig finder eleverne ud af, at der er brug for ro omkring dem, hvis de skal kunne koncentrere sig. Det kan de forhåbentlig overføre til nogle at de andre fag", siger Martine Sell Spang.

Mads Jacobsen er ikke i tvivl om, at skoleskak er et godt værktøj til at skabe ro og koncentration i klassen.

"Det handler om noget så basalt som at lære at sidde ned og modtage en kollektiv besked. Og det er lige netop det koncentrationsløft, der kan være med til at styrke læring".

Anden tilgang til læring

Det er ikke en passion for skak, men for varierede læringsstile, der ifølge Mads Jacobsen driver ham og skoleskak.

"Jeg gør det ikke, fordi alle elever bare skal lære at spille skak. Jeg gør det for, at de kan få en anden tilgang til læring".

Det gælder ikke kun eleverne, men bestemt også lærerne, mener han.

Derfor gør man på uddannelsen meget ud af at introducere lærerne for andre måder at spille skak på. Og den introduktion for skakken har virket som en positiv øjenåbner for Martine Sell Spang.

"Jeg havde nok nogle fordomme om, at skak var lidt nørdet. Men nu har jeg set, at det godt kan fungere på andre måder", siger hun og nævner nogle nye varianter, hun netop har lært.

For eksempel action-skak, hvor det handler om at rykke brikkerne på tid, eller kondi-skak, som handler om hutigst muligt at løbe frem og tilbage mellem skakbordet og sit hold.

"Her skal man ikke bare være hurtig i hovedet, men også være hurtig på benene. Så jeg set nogle andre sider af skak og fået manet nogle fordomme til jorden".

Læs mere