København skruer op for rengøringen på skoletoiletterne på de syv skoler, der scorer lavest i elevernes bedømmelse af toiletforholdene.

København bruger sparede byggepenge på skoletoiletter

Flertal i Københavns Kommune vil bruge overførte midler fra sidste år til bedre rengøring på nogle af de skoler, hvor eleverne er meget utilfredse og har også indgået en 'lokumsaftale' om at bruge nogle af de penge, som spares ved at droppe udbygningen af Guldberg Skole, på bedre skoletoiletter.

Publiceret

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at bruge en million overført fra sidste år til mere rengøring og pædagogiske indsatser for pæne skoletoiletter på Rådmandsgades Skole, Kildevældsskolen, Blågård Skole og Katrinedals Skole, Peder Lykke Skolen, Lundehusskolen og Skolen i Sydhavnen. De syv skoler scorer nemlig dårligt i en undersøgelse af elevernes oplevelse af skoletoiletternes tilstand.

I forvejen rengøres skoletoiletterne dagligt, men de ekstra penge skal bl.a. gå til, at der bliver fjernet papir fra gulvene og gjort rent en ekstra gang på steder, der er blevet beskidte i løbet af dagen. Derudover skal eleverne undervises i god toiletadfærd bl.a. via et forløb med elevrådet, oplyser Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Partierne haar også taget hul med den halve milliard, Københavns Kommune sparer ved at droppe udbygningen af Guldberg Skole på Nørrebro, hvor fødselstallet er faldet så meget, at der alligevel ikke er brug for at bygge skole i De Gamles By.

Aftalen glæder Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K)

"Når vi alligevel ikke skal bruge 570 millioner kroner på at udvide Guldberg Skole på Nørrebro, så er jeg glad for, at partierne nu har forpligtet sig til at bruge en betragtelig del af midlerne på at renovere og forbedre toiletterne på de københavnske folkeskoler", siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) i en pressemeddelelse. "Det er klart, at når børn holder sig en hel dag, fordi de ikke bryder sig om at gå på toilettet, trives de ikke, og det går udover deres koncentration".