En undersøgelse pegede i 2019 på, at især mange skoleledere har oplevet at blive udsat for digital chikane, og at lærerne også udsættes for chikane.

Stort forskningsprojekt:
Hvor meget digital chikane udsættes du for som lærer?

Et stort forskningsprojekt skal undersøge omfanget af digital chikane, som rammer ansatte på skoleren. Arbejdsmedicinske forskere efterspørger skoler, der ønsker at dele deres erfaringer.

Publiceret Senest opdateret

Hvor udbredt er digital chikane mod lærere og de øvrige ansatte på landets skoler?

Det vil en forskergruppe fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, undersøge.

”Rigtigt meget kommunikation er digital i dag. På skolerne sker det nok typisk via Aula og mails, men skolerne har også ofte en Facebookside, og nogle har måske endda også en side på LinkedIn. Og så findes der jo også stadig telefoner, man kan ringe og sms'e til. Det meste går smertefrit, men der er en risiko for, at man får nogle grimme beskeder”, siger seniorforsker og adjungeret lektor på Aarhus Universitet Lars Peter Sønderbo Andersen.

"Vi vil undersøge, hvor meget det foregår på skolerne, og hvor og hvordan det så typisk sker", forklarer han.

Lars Peter Sønderbo Andersen fortæller, at der ikke tidligere er lavet en stor undersøgelse af, hvor udsatte lærerne er for digital chikane.

Men en undersøgelse på 98 skoler pegede i 2019 på, at især mange skoleledere har været udsat for chikane.

”29 procent af skolelederne svarede, at de havde oplevet digital chikane inden for det seneste år. Blandt lærerne var det færre. Men der var nogen, og det giver anledning til, at vi vil undersøge det i større omfang”, siger han.

Det er ikke kun omfanget af chikane på skoleområdet, der skal undersøges. Forskerne vil undersøge omfanget af chikane i en lang række forskellige brancher.

På skoleområdet vil forskerne først forsøge at fastlægge omfanget via spørgeskemasvar, og derefter besøger de et mindre antal skoler for at interviewe ledere og personale om deres erfaringer med, hvordan de har håndteret chikane.

”Her vil vi søge erfaringer med, hvordan arbejdspladserne forsøger at forebygge det her, og hvordan man har håndteret sager. For konsekvenserne kan være store. Udover at man kan blive ked af det, kan det også udvikle sig til en sygemelding, eller at man skifter arbejde”, siger Lars Peter Sønderbo Andersen.

Han fortæller, at hvis der er skoler, der ønsker at høre mere om muligheden for at dele sine erfaringer, er man velkommen til at tage kontakt til ham.

”Så kommer vi på besøg for at snakke med lederen, tillidsrepræsentanten og nogle af lærerne om, hvad de har oplevet, og hvad de har af procedure og praksisser”.

Det samlede forskningsprojekt forventes afsluttet om tre år. Her vil der blive udarbejdet vejledninger i samarbejde med en række faglige organisationer.