Anmeldelse

Format børnehaveklasse
Format børnehaveklasse

Format børnehaveklasse

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er sjældent at se et så godt undervisningsmateriale som "Format børnehaveklasse". Forfatterne har frembragt et spændende og anvendeligt matematikmateriale, som til fulde beviser, at læring kan ske på mange måder. Eleverne bliver udfordret i forskellige arbejdssituationer, hvor de skal arbejde alene, i grupper og hele klassen sammen.

Fakta:

Titel: Format børnehaveklasse

Forfatter: Janus Madsen, Alice Darville, Leane Rasmussen

ISBN: 9788723028303

Type: Bog

Forlag: Alinea

En styrke ved materialet er, at det er bygget op omkring anvendelsen af forskellige læringsstile. Til hvert fagligt område er der mindst en aktivitet, der tilgodeser henholdsvis de auditive, visuelle, taktile og kinæstetiske sanser. Undervisningsmaterialet er skræddersyet til den enkelte elev, og det støtter samtidig læreren i det vanskelige arbejde med at igangsætte mange aktiviteter på samme tid. Der tages højde for børnenes førskoleerfaringer med matematiske begreber som antal, størrelse, vægt og form. Materialet er opdelt i seks kapitler: stranden, geometrien, legetøj, cirkus, ridderborgen og mad, som er de overordnede temaer. Evalueringshæftet knytter sig til temaerne og giver indblik i elevernes grundlæggende begrebsforståelse inden for de enkelte faglige områder. Hæftet kan også anvendes i elevplaner, elevsamtaler, overleveringssamtaler og skole-hjem-samtaler.

Forfatterne har udviklet et særdeles spændende undervisningsmateriale, som mange børnehaveklasseledere vil blive begejstrede for at bruge. Udformningen er påvirket af Jean Piagets teorier om det konstruktivistiske læringssyn, der giver det enkelte barn mulighed for at bruge sin viden ud fra dets iagttagelser og erfaringer. Og gør også brug af Vygotskys teori om nærmeste udviklingszone, hvor en central pointe er, at den optimale læring finder sted, når børnene udfordres på niveauet mellem det, de kan gøre med voksenhjælp, og det, de kan udføre selvstændigt. Materialet indeholder en lang række af trinmålene i Fælles Mål for børnehaveklassen.

Powered by Labrador CMS